Trendspaning från CES

Trendspaning från CES

Klas ger i denna video en spaning och summering av CES 2015 från Las Vegas.