Press

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

 • Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands
  2019-07-01

  Idag publicerar HUI Research en rapport där digitaliseringens påverkan på prissättningen inom elektronikbranschen granskas. Rapporten visar att med den ökade andelen internationell e-handel, teknikutveckling, prispress och transparens är det inte längre möjligt att höja priserna på elektronik i Sverige. I det sammanhanget blir nationella pålagor som kemikalieskatten, privatkopieringsersättningen och pant på elektronik en kraftig konkurrensnackdel för den svenska detaljhandeln. Enligt HUI riskerar också miljömässiga effekter att utebli.
  Rapporten visar att det är omöjligt att låta svenska konsumenter bära kostnaderna för nationella skatter och avgifter. Istället straffar det de svenska handlarna i elektronikbranschen. I och med att produktutbudet i Sverige är detsamma som många övriga länder resulterar ett högre svenskt pris i att det blir allt lönsammare för svenska konsumenter att köpa elektronikprodukter från utländsk e-handel.
  – Svenska politiker behöver förstå att dagens handel är internationell och om svenska handlare tvingas hålla för höga priser tappar de affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland, säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen och fortsätter;
  – Politiker kan inte längre bestämma vad som ska köpas, utan bara var handeln sker. Nationella pålagor flyttar handeln utomlands och svenskarna kommer att gå miste om svenska butiker och produkter som inte kommer att erbjudas den svenska marknaden, säger Klas Elm.

  Här finner du rapporten.
  Rapporten diskuterades idag i Almedalen på ett seminarium.

 • Bra försäljning av hemelektronik under maj
  2019-06-10

  Under maj ökade försäljningen av hemelektronik med sex procent i värde. Fortsatt är det försäljningen av stora TV-skärmar som går bäst. 55 tums TV ökade med 29 procent under månaden och de största TV-skärmarna, 65 tum och större, ökade med hela 40 procent. Försäljningen av ljud-
  produkter ökade med 10 procent under maj och surfplattor ökade under månaden med 14 procent.

  – Maj var en bra månad. TV och audio fortsätter att öka. Surfplattor gör lite come back, medan mobiltelefoner fortfarande ligger under fjolårets försäljning, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

  Ackumulerat för året ligger värdet av försäljningen en procent över fjolåret. Förutom stora TV-skärmar och audio, ligger också surfplattor på plus jämfört med motsvarande period 2018.

  Hela Snabbindex hittar du här.

 • Obegripligt beslut av regeringen om kemikalieskatt
  2019-04-19

  På skärtorsdagen kom beslut om att utreda en utvidgning av kemikalieskatten till att, förutom elektronik, även omfatta kläder och skor. Detta ligger i linje med 73-punktsprogrammet som regeringen kommit överens om med Centern och Liberalerna, men beslutet omfattar inte en analys och översyn av befintlig kemikalieskatt.

  – Det är obegripligt att regeringen inte samtidigt passar på att analysera effekterna av dagens kemikalieskatt, när man beslutar om att den ska breddas, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.

  Kritiken mot dagens skatt har varit massiv. Den anses ineffektiv, administrativt krånglig, inte ge någon klimat- eller hälsonytta, knappt vara lönsam och skada svensk handel.

  – Förutom skattens varande i sig, är vår största invändning att den inte är konkurrensneutral. Utformningen av dagens skatt är en kraftig hävstång för utländsk e-handel och missgynnar svenska handlare, säger Klas Elm.

  Regeringen skriver i utredningsdirektiven rörande kemikalieskatten på kläder och skor att ”konsumenters köp direkt från utländska säljare både inom och utanför EU ska hanteras, med ambitionen att även utländska säljare ska omfattas av skatteuttaget”.

  I en TT-artikel på skärtorsdagen säger finansmarknadsminister Per Bolund: ”Elektronikskatten har inte lett till någon tydlig överflyttning till direkthandel via nätet. Jag tror inte att risken är så stor för klädhandeln heller”.

  – Regeringen har missat ett gyllene läge att se över den befintlig kemikalieskatten på elektronik, bredda dess bas och öka intäkterna. Och man undrar vad politikerna har för marknadsdata som inte branschen har rörande utländsk e-handel av elektronik, säger Klas Elm.

  – Regeringen vill att kemikalieskatt på kläder och skor ska omfatta privatimport, men inte när det gäller hemelektronik. Tror regeringen att det är svårare att transportera mobiltelefoner och surfplattor än sneakers och vinterjackor? frågar sig Klas Elm, ElektronikBranschen.

  Utredningsdirektivet

  Artikeln från TT

  HUIs rapport

 • Höjningen av kemikalieskatten hotar jobben
  2019-04-09

  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen i budgetsamverkan med Centerpartiet och Liberalerna att kemikalieskatten på elektronik höjs med mer än 30 procent. ElektronikBranschen menar att höjningen av skatten kommer slå hårt mot svensk detaljhandel som redan lider av pressade marginaler. Enligt en granskning av Handelns utredningsinstitut leder en höjd kemikalieskatt till att 800 – 2000 arbetstillfällen försvinner.

  Under förra mandatperioden införde S-MP-regeringen en kemikalieskatt på elektronikprodukter såsom mobiltelefoner, spelkonsoler, datorer och TV-apparater. Det politiska motivet var att skatten skulle minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.

  – Regeringen ägnar sig åt skadlig symbolpolitik som varken gagnar miljö eller handeln. Det finns inga som helst forskningsresultat som pekar på att flamskyddsmedel påverkar konsumenterna och inget som tyder på några miljöstyrande effekter sedan skatten infördes, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen och fortsätter;

  – Däremot står det helt klart att kemikalieskatten lett till färre jobb i Sverige eftersom köp från utländska e-handelssajter inte omfattas av skatten. En granskning av HUI Research visar att skatten på nuvarande nivå beräknas minska omsättningen i elektronikbranschen med 4 430 miljoner kronor relativt vad som annars vore fallet samt bidragit till en minskning av antalet arbetstillfällen med mellan 600 och 1 500. Med regeringens höjning kommer antalet jobb minska med ett antal hundra till och omsättningen sjunka med ytterligare 1600 miljoner, säger Klas Elm.

  Höjningen går också stick i stäv med riksdagens tillkännagivande till regeringen från mars 2018 om att kemikalieskatten ska utvärderas. Ett av de främsta skälen som riksdagen anfört för att utvärdera skatten är att skattens påverkan på samhället i stort är outredd.

  – Att genomföra en höjning innan man utvärderat effekterna av skatten är bakvänt. Regeringen borde inte höja en jobbskadlig skatt utan istället skyndsamt utvärdera effekterna av skatten och i synnerhet granska om det går att inkludera utländsk e-handel, säger Klas Elm.

 • Datorer från Dell, HP och Lenovo klarar tuffa krav i nya TCO Certified
  2019-04-02

  Flera varumärken visar ledarskap inom hållbarhet genom att certifiera bärbara och stationära datorer enligt de skärpta kraven i TCO Certified, generation 8, meddelar TCO Development, och berättar att detta gör att organisationer som vill köpa in IT-produkter som ligger i framkant hållbarhetsmässigt har mer att välja på.

  TCO Certified, generation 8 lanserades i december 2018. De nya och uppdaterade kraven driver på ansvar och transparens i leverantörskedjan, och de ställer krav på att IT-produkter ska vara slitstarka och gå att uppgradera, reparera och återvinna – något som möjliggör den cirkulära ekonomin, anger företaget, som menar att certifieringen också hjälper upphandlande organisationer att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

  – Det här är vårt största steg någonsin mot en hållbar livscykel för IT-produkter. Kraven i generation 8 är omfattande och pådrivande och de varumärken vars produkter nu klarar kraven visar att de menar allvar med sina hållbarhetsambitioner, säger Sören Enholm som är vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

  Många av hållbarhetsutmaningarna i IT-industrin kopplas till att produkterna används under en relativt kort tid, och att de inte tas om hand på ett säkert sätt när de kasseras. Men genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan organisationer driva på utvecklingen av mer cirkulära lösningar.

  – Som inköpare gör du skillnad. Dina krav har en direkt effekt på hur industrin agerar och driver på utvecklingen av mer hållbara produkter på marknaden, säger Sören Enholm.

  Han menar att det är enklare och mer effektivt att använda en färdigpaketerad hållbarhetscertifiering än att ta fram egna krav.

  – I TCO Certified ingår uppdaterade och pådrivande krav som täcker IT-produkternas livscykel, och oberoende verifiering av att kraven faktiskt uppfylls. Det sparar både tid och resurser hos den upphandlande organisationen. Dessutom sker positiv förändring snabbare när många organisationer ställer samma krav. En certifiering ger inköpsorganisationer världen över en stark, gemensam röst som IT-industrin lyssnar till, avslutar Sören Enholm.

  Fler än 3500 IT-produkter är certifierade enligt TCO Certified, och man kan hitta dem i Product Finder.

 • Ny rapport: Höjd kemikalieskatt slår ut svenska företag och jobb
  2019-03-07

  Inga tydliga miljöeffekter, men ett hårt slag mot svenska företag och jobb. Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten kan innebära upp till 2 000 förlorade arbetstillfällen i svensk detaljhandel. Dessutom blir skatteintäkterna betydligt mindre än väntat. Det visar en ny rapport från HUI Research.

  Försäljning av exempelvis spelkonsoller, datorer och mobiltelefoner påverkas om regeringen höjer kemikalieskatten ytterligare från den 1 augusti. Skatten är viktbaserad och kan uppgå till maximalt 440 kronor per produkt. Skatten är nationell och drabbar enbart svenska butiker och e-handelsföretag, utländska e-handlare är fredade.

  – Konkurrensen inom elektronikbranschen är stenhård och kunderna är extremt prisfokuserade. Butiker kan inte höja priserna för att kompensera för skattehöjningar. Kemikalieskatten äventyrar svenska företag och jobb, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

  Miljarder i försäljningsbortfall, men ingen miljöeffekt
  ElektronikBranschen, Svensk Handel och Teknikföretagen har låtit HUI Research utreda konsekvenserna av höjd kemikalieskatt. Försäljningsbortfallet från svensk detaljhandel väntas uppgå till 6 miljarder, samtidigt som e-handeln från utlandet väntas växa kraftigt. Regeringens syfte är att minska andelen farliga kemikalier, men det finns inget som tyder på att skatten har någon verklig miljöeffekt. Snarare tvärtom.

  – Det här är signalpolitik och inte miljöpolitik. Paradoxen är att kemikalieskatten kommer att bidra till att öka svenska konsumenters e-handelsinköp av okontrollerade elektronikvaror utanför Europa, med ökad brand- och miljörisk som följd, säger Klas Elm, vd på ElektronikBranschen.

  Var fjärde elektronikbutik har stängt igen de senaste sju åren och branschen står mitt i en stor omställning. En tredjedel av elektronikförsäljningen sker redan idag på nätet.

  Lägre skatteintäkter än beräknat
  Regeringen räknar i budgeten med att kemikalieskatten ska generera 2,4 miljarder i skatteintäkter, en siffra som HUI:s rapport ifrågasätter. Intäkterna under 2018 var endast 1,4 miljarder.

  Tas dock skattens följdeffekter, med uteblivna momsintäkter, minskad bolagsskatt på grund av lägre försäljning och ökad administrativ börda, med i beräkningen minskar tillskottet till statskassan med cirka 1 miljard.

  – Globala utmaningar kräver globala lösningar. Nu straffbeskattar regeringen istället svenska företag som ofta är ett föredöme inom hållbarhetsfrågorna. Det är olyckligt och regeringen borde tänka om och låta utvärdera skatten ordentligt, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

  Sverige står för försumbara 0,4 procent av den globala handeln av elektronikvaror.

  Rapporten från HUI Research finns som PDF här.

  För mer information, eller intervju kontakta:
  Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 010-471 86 50
  Anna Lööf, presschef Teknikföretagen, 072-523 25 80
  Klas Elm, vd ElektronikBranschen, 070-458 01 08

 • Intelligent konnektivitet & vikbart på MWC 2019
  2019-03-07

  MWC (Mobile World Congress) anordnades 25-28 februari i Barcelona och detta år talades det, under rubriken Intelligent Connectivity, om bland annat 5G, IoT, AI och big data. När det gäller produktnyheter var vikbara smartphones det hetaste på mässan. GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) som grundades 1982 och bland annat arrangerar MWC berättar att mässan i år besöktes av 109000 personer från 198 länder (varav 3640 var journalister/analytiker från media) och att fler än 2400 företag fanns representerade på den 120000 kvadratmeter stora mässytan.

  Text: Ola Larsson, Foto: GSMA samt leverantörernas produktbilder

  Första gången årliga MWC, som anses vara den viktigaste mobilmässan i världen, arrangerades i Barcelona var 2006, och om man tittar i backspegeln besöktes MWC 2008 (som för övrigt var första gången ElektronikBranschen var på plats på mässan) av 55000 personer och utställningsytan var 30000 kvadratmeter. Sedan dess har såväl antal besökare som utställningsyta ökat för varje år fram till 2017 då mässan besöktes av 108000 personer. Ifjol backade man något vad gäller antal besökare med 107000 personer, men i år är det nytt rekord igen.

  Enligt Gartner backade försäljningen av smartphones – för första gången sedan Gartner började mäta 2004 – under sista kvartalet 2017. Den globala försäljningen av smartphones var -5,6 procent Q4 2017 jämfört med Q4 2016. Om man däremot tittar på försäljningen av smartphones för hela 2017 så ökade den med 2,7 procent jämfört med föregående år – till 1,54 miljarder smartphones.

  Gartner berättar att försäljningen Q4 2018 ökade med 0,1 procent jämfört med Q4 2017, och att försäljningen av smartphones för hela 2018 innebar en ökning med 1,2 procent jämfört med föregående år – till 1,56 miljarder smartphones.

  2018 såldes flest mobiler av ett sydkoreanskt företag, tätt följt av ett amerikanskt, och sedan kommer tre kinesiska på rad. Denna kvintett står för 61 procent av den globala försäljningen.

  1. Samsung – 295 miljoner (19,0 procents marknadsandel)
  2. Apple – 209 miljoner (13,4 procents marknadsandel)
  3. Huawei – 203 miljoner (13,0 procents marknadsandel)
  4. Xiaomi – 122 miljoner (7,9 procents marknadsandel)
  5. Oppo – 119 miljoner (7,6 procents marknadsandel)

  Noterbart är att de två största aktörerna minskade sin försäljning (från 321 respektive 215 miljoner) jämfört med föregående år, medan de tre nedanför ökade.

  Samsung
  Redan fem dagar innan mässan öppnade sina portar visade marknadsledaren Samsung upp sina nya smartphones. Galaxy Fold lanseras som en ny, vikbar telefon som skapar en helt ny kategori på mobilmarknaden, och är försedd med en 7,3-tums display som kan vikas ihop – och i hopfällt läge finns en 4,6-tums display på fronten.

  – Samsung skriver idag nästa kapitel i historieböckerna om den mobila innovationen genom att helt förändra vad som är möjligt i en smartphone. Galaxy Fold är en helt ny kategori som med vår Infinity Flex Display öppnar upp för helt nya möjligheter, säger Andreas Bergqvist, produktchef för telekom på Samsung i Norden.

  Samsung meddelar att Galaxy Fold är ett resultat av över åtta år av avancerad ingenjörskonst och skärminnovation sedan Samsung presenterade den första prototypen med böjbar skärm 2011.
  När Galaxy Fold öppnas och stängs visas program automatiskt på den skärm man byter till, och oavsett hur man håller eller viker enheten finns en kamera redo för att fånga ögonblicket – med sex linser (tre bak, två på insidan och en på framsidan) är Galaxy Folds kamerasystem flexibelt.
  Galaxy Fold kommer finnas tillgänglig under andra kvartalet 2019.

  Den 20 februari 2019 firade Samsung tio år sedan lanseringen av den första Galaxy S-telefonen genom att introducera tre nya Galaxy S10-modeller, som skall finnas tillgängliga från och med 8 mars 2019 – Galaxy S10 (6,1-tums curved display), Galaxy S10+ (6,4-tums curved display) och Galaxy S10e (5,8-tums flat display).

  Samsung meddelar att i väntan på att infrastrukturen ska bli klar för 5G har man dessutom skapat Galaxy S10 5G, där lanseringen i Norden beror på när utvecklingen av näten kommit ikapp.

  – Sedan den första lanseringen för tio år sedan har Galaxy S-serien stått för att erbjuda konsumenter de senaste tekniska innovationerna, och samtidigt ge konsumenter möjligheten att hitta och välja en telefon som är rätt för dem. Galaxy S10 bygger vidare på detta där vi har tagit steget ytterligare vad gällande tekniska innovationer inom skärm, kamera och prestanda, samt skapat tre unika modeller för tre lika unika typer av konsumenter, säger Andreas Bergqvist.

  Samsung lanserade 20 februari även tre nya produkter inom kategorin wearables. En ny smartklocka (Galaxy Watch Active), ett nytt aktivitetsarmband (Galaxy Fit/Fit e) och nya trådlösa hörlurar (Galaxy Buds).

  Under själva MWC 2019 lanserade Samsung en smartphone i mittsegmentet, kallad Galaxy A50, som kommer finnas i butik i mars och är försedd med en 6,4-tums display.

  Apple
  Apple var i vanlig ordning inte med bland de utställande företagen på MWC – och brukar lansera sina nya iPhone-modeller på hösten.

  Huawei
  Under årets MWC lanserades Huawei Mate X som världens snabbaste, vikbara 5G-mobiltelefon, som kombinerar den smarta mobilens egenskaper med surfplattans. I vikt läge är skärmen 6,6 tum stor och i fullt utvikt läge blir den 8 tum stor. Mate X har en tjocklek på 11mm hopvikt och 5,4mm utvikt. När man viker ihop Huawei Mate X är alltså den vikbara skärmen på utsidan (medan den på Samsungs Galaxy Fold är på insidan).

  – Huawei Mate X revolutionerande formfaktor uppnås genom vårt starka fokus på forskning och utveckling. Den representerar en resa in i det okända. Som en helt ny typ av smarta mobiler representerar Huawei Mate X en resa in i det outforskade. Huawei Mate X kombinerar 5G, vikbar skärm, AI och ett nytt användargränssnitt som syftar till att ge konsumenten en helt ny upplevelse. Huawei Mate X är den första nyckeln som öppnar dörren till det smarta livet med 5G, säger Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group.

  Huawei berättar att Mate X vann GSMA:s prestigefyllda pris “Best Connected Mobile Device of Mobile World Congress 2019”, och att lanseringsdatum lär bli under andra halvan av 2019.

  Ifjol lanserade inte Huawei någon ny smartphone under MWC, men man introducerade en premiumlaptop kallad Huawei Matebook X Pro, ett år efter det att man klev in på laptopmarknaden med Matebook X – som var unik på marknaden med Intelprocessor med 15W TDP (Thermal Design Power) i en laptop utan fläkt.

  På MWC i år lanserade Huawei Matebook 13, Matebook 14 samt en uppdaterad version av Matebook X Pro, och när det gäller kylningen av den sistnämnda berättar företaget att datorn innehåller ett intelligent kylsystem som dynamiskt växlar mellan aktiva och passiva lägen, för effektiv och tyst kylning, medan de två Huawei Shark Fin Fans 2.0 har större fläktblad för att få en högre lufteffekt – MateBook X Pro har också en intelligent filtreringsteknik som ger övervakning av systemtemperatur i realtid, vilket ger datorn en jämnare fläktkurva som i slutändan leder till tystare drift.

  Huawei lanserade även 5G CPE Pro, som en router för mobilt bredband som är utrustad med Balong 5000, världen första 5G multimode chipset. Kraften i chipsetet gör den nya routern till den första som stödjer uppkoppling till såväl 4G- som 5G-näten, enligt företaget, som berättar att Dual-mode läget gör att routern automatiskt använder sig av 4G-nätet vid tillfällen där 5G-nätet inte är starkt nog.

  Sony
  Sony Mobile meddelade på MWC 2019 att man omdefinierar sin smartphonevision i och med flaggskeppet Xperia 1, som de presenterade som en elegant designad mobil, fullpackad med innovationer inom bildskärms- och filmteknik, hämtade från Sonys professionella expertis.

  – Vi har etablerat en ny vision för vårt varumärke Xperia för att ge våra kunder upplevelser bortom fantasins gränser. Vi fortsätter att utmana i vår strävan efter innovation och nya Xperia levererar en genuin teknikupplevelse med många professionella funktioner som hjälper våra användare att maximera sin kreativitet på ett sätt som bara Sony kan, säger Mitsuya Kishida, VD, Sony Mobile Communications.

  Sonys nya flaggskepp Xperia 1 (som skall finnas i butik i slutet av våren 2019) är försedd med en 6,5-tums 4K HDR OLED-skärm och den har formatet 21:9, vilket innebär att mobilen är längre och smalare än konkurrenter med stora skärmar i mer traditionellt 16:9-format. Xperia 1, som har IP65/IP68-certifierad vattentålighet, har måtten 167 x 72 x 8,2 mm och väger 180g.

  Sony lanserade på MWC även de två midrange-modellerna Xperia 10 (6-tums 21:9 LCD-display) samt Xperia 10 Plus (6,5-tums 21:9 LCD-display) och de skall finnas i butik från 1 mars.

  I instegssegmentet introducerade Sony Xperia L3, som finns i butik från mitten av mars och är försedd med 5,7-tums LCD-display i formatet 18:9.

  Man visade även upp Open-ear Bluetooth hörlurarna SBH82D, som tack vare sin öppna design låter användare lyssna på musik samtidigt som man kan höra omgivningen. Hörlurarna är försedda med röstassistentfunktioner från Google och Apple och når svenska butiker i maj.

  LG
  LG visade på MWC upp ett antal nya mobiler och den modell som sannolikt är aktuell för den nordiska marknaden är LG G8s ThinQ, som planeras att släppas i Sverige någon gång under året. LG G8s ThinQ är försedd med 6,2-tums OLED-display och har specifikationer i klass med konkurrerande flaggskeppsmobiler. Det som skiljer den från mängden är LG:s nya Air Motion- och Hand ID-funktioner, där en sensor på mobilen känner av 3D-objekt (som till exempel fingrar) som placeras framför mobilen.

  Hand-ID innebär att sensorn skannar ådrorna i handflatan, vilka enligt LG är mer unika än fingeravtryck, och man kan således låsa upp sin mobil genom att hålla handen precis ovanför den. Air Motion använder samma teknik för att styra mobilen via gester som utförs med fingrarna framför skärmen – vilket kan vara praktiskt vid till exempel bilkörning.

  LG lanserade ingen vikbar smartphone på MWC men de visade en lösning som innebär att man kan koppla ihop LG V50 5G ThinQ (med 6,4-tums display) med en extra display som är 6,2-tum stor, och på så sätt få en vikbar enhet – där det dock blir en kant mellan de två skärmarna.

  Doro
  Doro presenterade på MWC en europeisk rapport om hur teknik kan vara svaret på utmaningarna och möjligheterna med en åldrande befolkning. Rapporten visar hur smart teknik för seniorer främjar såväl individ som samhälle, anger företaget, och berättar att som ett led i detta lanseras trygghetstjänsten Response by Doro nu på Elgiganten, och på flera andra marknader i Europa.

  – Vi märker en stor efterfrågan på trygghetslösningar i våra butiker. Response by Doro är en tydlig utveckling och förstärkning av hela produktkategorin och kommer att vara ett utmärkt komplement till övrig smart teknik, säger Magnus Dahg, Försäljningschef för Telekom på Elgiganten.

  Gigaset
  Gigaset visade på MWC upp sin helt nya smartphone GS280, som lanserades 20 februari och tillverkas i Tyskland (Gigaset är det enda företag som tillverkar smartphones i Europa).

  Enligt företaget använder 42 procent av den tyska befolkningen smartphones för att se på video, och nya GS280 är en smartphone med 5,7-tums display som försetts med ett batteri på hela 5000mAh vilket innebär att man skall kunna se på video i tio timmar innan batteriet tar slut.

  Lenovo
  Lenovo menade på MWC att deras Tab V7 är vägen framåt, då det är en surfplatta och smartphone i ett, med 6,9-tums display. Lenovo Tab V7 är aggressivt prissatt och kommer börja säljas på utvalda marknader i april 2019.

  Lenovo visade på MWC även upp en rad nya laptops, nämligen ThinkPad T490s, T490, T590, X390 och X390 Yoga, samt 14w (med Windows) och 14e Chromebook. Nya IdeaPad visades också upp, nämligen laptops i form av S540 och S340, samt 2-i-1 laptop/surfplattan C340 plus stationära IdeaCentre AIO A340.

  TCL
  TCL visade på MWC bland annat upp sin teknologi DragonHinge som används för att tillsammans med AMOLED-displayer skapa vikbara smartphones.

  TCL visade på mässan upp ett flertal prototyper med vikbara skärmar, och har en annan strategi än exempelvis Samsung och Huawei – de båda lanserar tidigt vikbara produkter på marknaden, med en stor prislapp, medan TCL planerar att lansera senare, med en mindre prislapp.