Press

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

 • Julhandeln inkluderar numera Black Friday
  2019-01-04

  Försäljningen inom hemelektronikbranschen under december var sämre under 2018 än året innan. Samtliga kategorier backade utom Audio och 65-tums TV. Men om Black Friday och mellandagsrean inkluderas blir resultatet ungefär som året innan. Ackumulerat slutade hela 2018 med ett minskat försäljningsvärde på en procent.

  – Numera måste julhandeln räknas från Black Friday till och med mellandagsrean, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Sett över hela året är försäljningen ungefär på samma nivå som 2017.

  TV-skärmar över 55 tum fortsätter att sälja bra, och särskilt 65 tum och uppåt, medan mindre TV-skärmar fortsätter att tappa i försäljning. Ljudprodukter har sålt bra under hela året och den för branschen viktiga kategorin Mobiltelefoner ligger kvar på samma nivå som under 2017.

  Hela snabbindex hittar du här.

 • Nu måste regeringen agera
  2018-12-18

  Nu måste regeringen agera –
  Orimliga konsekvenser till följd av föråldrad lagstiftning

  Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i målet (T9826-13) mellan Telia och Copyswede. Enligt tingsrätten ska en avgift betalas på 3 kronor per gigabyte minne i telefonerna. Domen gäller från 2009 till och med den 31 juli 2016, och iPhone-modellerna fram till och med iPhone 5C. Enligt ElektronikBranschen är det orimligt att svenska konsumenter ska betala två gånger – dels för minneskapaciteten och dels för tjänster som Spotify och Viaplay. ElektronikBranschen uppmanar nu regeringen att agera.

  – Dagens dom skulle kunna leda till ett prispåslag på smartphones på mellan 200 och 1500 kr beroende på storleken på minnet (mellan 64 – 500 GB.) Privatkopieringen har i praktiken upphört men ändå måste svenskarna betala dubbelt säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen.

  Tingsrätten har bland annat tagit ställning till om off line-kopior från t.ex. Spotify är privatkopiering, om konsumenten verkligen ska betala för den delen av minnet som inte används (för kopior) samt den överkompensation som 3 kr per Gb innebär.

  – Tingsrätten menar att Spotify innebär en skada för upphovsmännen. Det är anmärkningsvärt, fortsätter Klas Elm.

  – Vidare menar tingsrätten att överkompensationen är irrelevant. Det innebär i praktiken, med dagens lagstiftning, att upphovsmännen ska kunna få hur mycket pengar som helst. Detta Eftersom dagens lagstiftning utgår från produkternas minneskapacitet blir konsekvensen att ersättningen ökar i takt med att storleken på minnena hela tiden ökar, helt utan koppling till om konsumenterna överhuvudtaget privatkopierar. Det är orimligt att en föråldrad lagstiftning ska kunna få dessa konsekvenser, något den svenska riksdagen redan konstaterat, säger Klas Elm.

  En enig riksdag konstaterade i maj 2018 i ett tillkännagivande att lagstiftningen behöver förändras (bet. 2017/18:NU14, rskr 2017/18:278). Riksdagen markerade att det nuvarande systemet behöver ersättas med ett mer ändamålsenligt system som också kan uppfattas som mer legitimt och uppmanade regeringen att tillsätta en utredning. Riksdagen efterlyser en moderniserad ersättning eftersom det nuvarande systemet innehåller stor osäkerhet om vilka produkter som ska omfattas, vilka ersättningsnivåer som ska gälla och att det inte finns någon koppling mellan ersättningen och den privatkopiering som faktiskt sker.

  – Nu måste regeringen agera. Det brådskar att ändra lagstiftningen. Mot bakgrund av att samtliga partier är eniga om att dagens lagstiftning behöver ses över ser vi inga skäl att avvakta. Arbetet skulle kunna initieras omedelbart, även av en övergångsregering, säger Klas Elm.

 • Nästa Photokina först i maj 2020
  2018-12-10

  German Photo Industry Association (PIV, som är konceptuell sponsor för Photokina) och mässans arrangör Koelnmesse meddelade 3 december att nästa Photokina inte kommer att arrangeras i maj 2019, som tidigare planerat, utan först i maj 2020.

  De berättar att Photokina 2018 var lyckad och att man nu beslutat att arrangera nästa Photokina 27-30 maj 2020, så att alla deltagande företag har möjlighet att utveckla det nya konceptet för Photokina (som från och med 2020 blir en årlig mässa) för att ytterligare höja mässans status som en global plattform för foto- och bildindustrin.

  – Photokina 2018 överträffade absolut våra optimistiska förväntningar, med banbrytande innovationer och 180000 besökare från 127 länder. Som ett resultat av detta satte vi ribban mycket högt inför nästa evenemang. Det är därför osannolikt att vi efter drygt sju månader skulle lyckas skapa samma entusiastiska atmosfär som kännetecknade Photokina 2018. Det är därför vi har beslutat att starta den årliga mässan 2020, säger Rainer Führes, CEO PIV.

  – Vi förstår att inte ens de största teknologiföretagen kan garantera att de än en gång kan visa en så innovativ styrka i utställningshallarna som de gjorde på Photokina 2018 inom en så kort tid som endast sju månader. Det är emellertid precis dessa innovationer som skapar Photokinas anseende som världens ledande branschmässa – liksom alla ledande leverantörers, handlares och viktiga kunders närvaro på mässan. För att försäkra att vi kan fortsätta uppfylla dessa anspråk i framtiden och möta såväl utställares som besökares förväntningar på varje mässa har vi besvarat PIV:s önskemål på ett flexibelt sätt. Detta kommer trygga fortsatt unik verkan och publik dragningskraft för en av våra flaggskeppsbranschmässor i framtiden, säger Gerald Böse, CEO Koelnmesse.

 • Black Friday ledde till ökad försäljning under november
  2018-12-10

  Under november inträffade Black Friday vilket ledde till ökad försäljning av hemelektronik. Trenderna från tidigare under året fortsatte och bäst gick försäljningen av större TV-skärmar och ljudprodukter. Det totala försäljningsvärdet för månaden steg med sex procent jämfört med motsvarande period 2017.

  – Trots fjolårets stora försäljning under Black Friday ökade försäljningen i år ytterligare. 65 tums TV ökade med över 50 procent, audio med sex procent och mobiltelefoner ökade med en procent jämfört med november 2017, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

  Ackumulerat för årets första 11 månader har värdet av den totala försäljningen stigit med en procent, audio med sex procent och mobiltelefoner med två procent jämfört med motsvarande period ifjol.

  Hela Snabbindex hittar du här.

 • Trådlös medhjälpare, och ljud, under granen
  2018-12-07

  Idag presenterade ElektroniBranschen årets Butikschefsindex.

  Undersökningen bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att:

  • Årets julklapp blir högtalare med Google Home/Assistant.
  • Black Friday ledde till att försäljningen under november ökade med sex procent jämfört med 2017.
  • Snabbindex, som beskriver försäljningen årets första 11 månader, visar en ökad försäljning med en procent jämfört med 2017.
  • Intresset för stora TV-skärmar, 65 tum och uppåt, ökar kontinuerligt, +41 procent under året.
  • Försäljningen av ljudprodukter har ökat sex procent under 2018 jämfört med i fjol.
  • 93 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, och 89 procent ser en positiv utveckling kommande halvår!

  – Smarta högtalare väntas slå igenom nu i jul och intresset för stora TV-skärmar fortsätter öka. I november såldes 51% fler TV från 65 tum jämfört med 2017, säger Klas Elm, VD Elektronikbranschen.

  Hela Butikschefsindex hittar du här.

 • Ljud och spel i oktober
  2018-11-08

  Under oktober rusade försäljningen av ljudprodukter och spelkonsoler i hemelektronikbranschen. Kategorin Audio ökade med 22 procent jämfört med oktober förra året. Spelkonsoler ökade med hela 53 procent motsvarande period.

  – Ljudprodukter har sålt bra hela året. Ackumulerat är det en ökning på sex procent. Den stora ökningen av spelkonsoler under oktober beror bland annat på lanseringar av några nya populära spel, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

  TV-skärmar över 65 tum fortsätter att sälja bra, medan mindre TV-skärmar fortsätter att tappa i försäljning. Den för branschen viktiga kategorin Mobiltelefoner ligger ackumulerat för året kvar på två procent över försäljningsnivån från samma period i fjol.

   

  Hela Snabbindex hittar du här.

 • Återhämtning under hösten
  2018-10-05

  Under augusti och september återhämtade sig hemelektronikbranschen och de flesta produktgrupper ökade sin försäljning.

  – Värdet av försäljningen under augusti var plus fyra procent och september slutade en procent över motsvarande månad i fjol. Det har lett till att försäljningen under årets första nio månader nu värdemässigt ligger på samma nivå som motsvarande period 2017, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

  TV-skärmar över 65 tum sålde i september över 50 procent bättre än i fjol. Även ljudprodukter och IT-produkter sålde bättre än samma månad förra året. Den för branschen viktiga kategorin
  mobiltelefoner ligger ackumulerat för året kvar på två procent över försäljningsnivån från samma period i fjol.

  Hela Snabbindex hittar du här.

 • Kemikalieskatten når inte målen
  2018-09-12

  Den första juli 2017 infördes kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kronor per produkt exklusive moms (400 kronor ink moms). HUI Research har på uppdrag av ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) utrett i vilken utsträckning kemikalieskatten haft avsedd effekt och kan konstatera att så inte är fallet.

  Inför kemikalieskattens införande gjordes på regeringens uppdrag en utredning (SOU 2015:30) som prognostiserade konsekvenserna av skatten. I utredningen drogs slutsatserna att skatten förväntades ge upphov till årliga skatteintäkter om 2,4 miljarder kronor, en minskad försäljning av elektronikvaror med 4,5 procent per år, en förflyttning av den totala elektronikförsäljningen (till svenska konsumenter) från svensk detaljhandel till obeskattad internationell e-handel med 0,4 procent samt stora hälsobesparingar.

  Utvärderingen från HUI Research visar att staten varit för optimistiska i sina beräkningar av skatteintäkterna som skulle uppgå till 2,4 miljarder, men i själva verket endast landat på knappt 1,3 miljarder under första året. Ser man även till skattens följdeffekter på statskassan, exempelvis uteblivna momsintäkter, är den statsfinansiella effekten marginell och kan i värsta fall vara negativ.

  Enligt HUI Researchs beräkningar leder skatten till högre priser i Sverige relativt i andra länder. Även skattens effekter på utlandshandeln ser ut att ha underskattats av regeringens utredning. Kemikalieskatten leder till lägre marginaler för svenska företag, samt mellan 600 och 1 400 färre arbetstillfällen i branschen.

  – Kemikalieskatten hjälper varken miljön eller hälsan. Nu visar det sig att den inte heller tar in pengar till statskassan, säger Klas Elm, Elektronikbranschen, i en kommentar.

  HUI Research utredning hittar du här.