Press

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

 • Trendspaning från världens största mässa för hemelektronik
  2018-01-19

  CES är världens största mässa för hemelektronik och den hålls varje år i Las Vegas direkt efter trettonhelgen. Årets mässa skilde sig lite från tidigare då många av de stora leverantörerna visade upp koncept snarare än att fokusera bara på nya produkter.

  AI
  Ett genomgående tema på CES var AI – artificiell intelligens. Om det verkligen är AI kan man diskutera, men alla smarta produkter ska nu ha någon form av AI. Artificiell intelligens ska kunna registrera, förstå, agera och lära. Vi får väl se hur självlärande de är, men än så länge klarar de inte Turingtestet. Men man kan definitivt säga att de smarta produkterna nu är här. De är användarvänliga och praktiska. När alla, eller i vart fall många, produkter är uppkopplade ökar smartnessen. Du styr den ena produkten från en annan.

  Bolagen satsar på olika AI-motorer; egna eller till exempel Googles. Gemensamt för samtliga är att interfacet mellan människa och maskin är rösten. Du ger produkten kommando genom att prata med den. Förhoppningsvis är fjärrkontrollerna snart ett minne blott. Även pinkoder är på väg att försvinna, då fler och fler produkter känner igen dig via biometrisk data som fingeravtryck, ögonscanning eller ansiktsigenkänning. 45 procent av alla amerikaner använder fingeravtryck för någon tjänst redan idag.

  Smarta miljöer
  Vilka produkter du väljer att prata med beror mer på var du är. Något med skärm och/eller högtalare är bra för återkopplingen. En högtalare i hallen, stora TV:n i vardagsrummet eller kylskåpet i köket? Mest naturligt med röststyrning är det nog ändå i bilen, eftersom händerna ska vara på ratten. I USA ökade försäljningen av smarta högtalare med 279 procent 2017 och den förväntas öka 60 procent i år.

  Hemmet blir uppkopplat, men också trafikmiljön blir smartare och säkrare. Bilen är snart i någon nivå självkörande. Även om det från början inte är fråga om bilar helt utan förare, kommer tekniken att hjälpa oss. Sensorer och kameror i såväl bilen som i gatumiljön uppfattar omgivningen bättre än människor och kan hjälpa oss till en bättre trafikmiljö.

  Men hela samhället blir också uppkopplat och mycket kan snart göras effektivare. Värm till exempel huset och ladda bilen när elen är billigast. I downtown Las Vegas provade jag på att åka med en självkörande buss. Visserligen fanns en anställd ombord, men det var bara för att lagen än så länge kräver det, inte för att bussen behövde det.

  Datafiering
  Det samlas mycket data kring allt vi människor gör och smarta miljöer och AI kan hjälpa oss att leva våra liv lite bättre för oss själva och kollektivt. Ett område som de senaste åren växt är appar och produkter som hjälper vår hälsa och vårt välbefinnande. Sleep tech var hett på årets mässa med lösningar för att mäta hur vi sover, andningsapnéer och snarkande till trots.

  IoT/5G
  För att allt detta med Internet of Things, det vill säga att alla produkter är uppkopplade, ska funka måste kapaciteten i kommunikationen öka markant. Och det är här 5G kommer in i bilden. 5G beskrivs bäst som fiber i fickan. Ett mobilt internet med mycket hög kapacitet. 5G är inte bara på teststadiet, utan vi fick veta att det faktiskt är i kommersiell drift på vissa ställen redan. Naturligtvis är människors evigt ökande kapacitetsbehov också i behov av 5G. Inte minst med tanke på den ökande konsumtionen av streamad video.

  Robotar
  Slutligen måste robotar nämnas. De flesta leverantörerna presenterade någon robot, i någon form. Funktionerna för dessa varierade stort. Från städning och information till hjälp att handla i butiken eller i form av djur för vården (eller rena leksaker).

 • Uppgång för hemelektronikbranschen 2017
  2018-01-04

  ElektronikBranschen summerar 2017 med en försäljningsökning på 6 procent. Trenden att konsumenterna byter till större TV-skärmar har fortsatt hela året. Spelkonsoler har också sålt bra med en ökning på 11 procent jämfört med 2016. Även surfplattor har gjort en stark come back och sålde 12 procent bättre än året innan.

  – Det är många som vill måla ut hemelektronik som en krisbransch, men tvärtom ökar försäljningen och konsumenternas intresse är fortsatt stort, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

  Julförsäljningen får numer räknas både för slutet av november och för december. Under december sålde mobiltelefoner något bättre än motsvarande månad 2016, plus 1 procent. Stora TV-
  skärmar sålde 5 procent bättre än december 2016 och ökningen för surfplattor var hela 20 procent bättre än motsvarande månad i fjol. Actionkameror (videokameror) nådde dock inte upp till förra julförsäljningens höga siffror, men för helåret ökade kategorin ändå med 3 procent. För de övriga IT-kategorierna fortsatte trenderna för året, ner för laptops och upp för övrig PC, plus 14 procent ackumulerat för 2017, jämfört med förra året.

  Snabbindex som pdf.

 • ElektronikBranschen beklagar dagens dom i HD
  2017-12-29

  Högsta domstolen har idag meddelat att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. ElektronikBranschen beklagar domslutet och efterlyser en modernisering av lagstiftningen.Högsta domstolen har idag meddelat att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. ElektronikBranschen beklagar domslutet och efterlyser en modernisering av lagstiftningen.

  Domen fastställer att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Domen innebär att det externa minneskortet ska avgiftsbeläggas under vissa förutsättningar, samt att avgiften sätts till 3 kr per gigabyte.ElektronikBranschen anser – i motsats till domstolen – att produkter med många funktioner, som smartphones, datorer och surfplattor inte ska ses som särskilt ägnade för privatkopiering. Det är också allvarligt om avgifterna helt saknar koppling till den faktiska skada som den eventuella privatkopieringen innebär för upphovsrättsinnehavarna. Den avgiftsnivå om 3 kr/GB som högsta domstolen beslutat om i dagens dom är extremt hög – tre gånger så hög som dagens avgift för en mp3-spelare.

  – Dagens domslut är en besvikelse. Denna musikmobil var visserligen väldigt speciell och fanns under en tid innan t.ex. Spotify slagit igenom, men om domens 3 kr/GB skulle tillämpas på nutidens telefoner, skulle avgiftsnivån innebära en kraftig överkompensation i förhållande till den ytterst begränsade skada som rättighetshavarna drabbas av genom den eventuella privatkopiering som fortfarande sker, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

  – Det är långsökt av domstolen att bredda kassettskatten till anordningar där kopior tekniskt sett ”kan” göras, men där de i praktiken inte används till det. Dagens konsumenter skulle med domens 3 kr/GB få betala t.ex 240 kr per mobil (64Gb) för något de inte sysslar med. Tillsammans skulle konsumenterna betala 350 miljoner om året bara för mobiler, säger Klas Elm.

  – Dagens system är otidsenligt, orättvist och ineffektivt. Högsta domstolen skriver själva att lagen och förarbetena är svårtolkade. Det är hög tid för regeringen att se över lagstiftningen och modernisera dagens privatkopieringsersättningssystem, säger Klas Elm

  ElektronikBranschen menar att utformningen av privatkopieringsersättningen är helt ur fas med dagens mediekonsumtion. ElektronikBranschen lät IPSOS göra en undersökning av privatkopieringen och den visade att privatkopieringen i princip har upphört. Klas Elm fortsätter:

  – Dagens konsumenter behöver inte kopiera musik, film och TV eftersom de kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streamingtjänster och andra betaltjänster där upphovsrättsinnehavarna får ersättning. Nu tvingas konsumenterna betala dubbelt, dels för minneskapaciteten i elektronikprodukter, dels via avgifter för streamingtjänster.

  – Tidigare domar har gjort gällande att även vissa smartphones, datorer och surfplattor ska inkluderas. Även om vi tolkar domen isolerat för den här gamla mobiltelefon-modellen så är vi oroade över både framtiden och de retroaktiva avgifterna för branschen. Avgifterna kommer i slutändan att belasta konsumenterna.

  – Upphovsmännen ska få betalt när deras verk konsumeras och få ersättning för den skada de lider om deras verk kopieras. Men i Sverige baseras inte ersättningen på skadan, dvs utifrån i vilken utsträckning privatkopiering sker, utan avgiftsnivån bestäms av produkternas minneskapacitet.

  Läs hela domen här (länk)

  IPSOS undersökning finns här (länk)

 • Mycket ljud under granen
  2017-12-07

  ”Black Friday har verkligen slagit igenom i år. Försäljningen under november ökade med 22 procent jämfört med 2016”, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

  Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att:

  • Julens hårda julklapp blir hörlurar och andra ljudprodukter.
  • Försäljningen under november ökade med 22 procent jämfört med 2016!
  • Snabbindex, som beskriver försäljningen årets första 11 månader, visar en ökad försäljning med 6 procent jämfört med 2016.
  • 80 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, och 83 procent ser en positiv utveckling kommande halvår!
  • Julens överraskning blir gamingprodukter.
  • Intresset för stora TV-skärmar, 65 tum och uppåt, ökar kontinuerligt.

  Hela ButiksChefsIndex hittar du här.

 • Black Friday fick november att rusa
  2017-12-07

  November var en mycket bra månad för hemelektronikbranschen. Det totala försäljningsvärdet för månaden var 22 procent högre än november 2016. Detta ledde till att den ackumulerade försäljningen under årets första 11 månader ökade till plus sex procent jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen av TV-skärmar ökade med 18 procent, och av stora TV-skärmar med hela 24 procent, under november månad, jämfört med november 2016. Mobiltelefoner ökade med tre procent under månaden vilket bättrade på det ackumulerade värdet för årets månader till minus sex procent. Spelkonsoler och actionkameror sålde också bra under november och visar bägge en ökning på 14 procent för årets första 11 månader. Försäljningen av laptops visar däremot en vikande försäljningstrend och ligger ackumulerat på minus 16 procent, jämfört med året innan.

  – Den stora vinnaren under november var dock surfplattan med en ökning på 40% jämfört med november 2016. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att Black Friday verkligen slog igenom i år, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

  Hela snabbindex hittar du här.

   

 • Största dagen i svensk detaljhandelshistoria
  2017-12-07

  Än en gång slog den väletablerade readagen Black Friday nytt e-handelsrekord i Sverige – men mer blygsamt än tidigare år eftersom handeln numera sker under hela veckan och tjuvstartas. Enligt statistik från DIBS ökade volymen i inköp på nätet med 14 procent och omsättningen med 20 procent, vilket kan jämföras med fjolårets ökning på 21 respektive 59 procent. Totalt sett så noterar också hela veckan en fantastisk framgång för handeln på nätet.

  DIBS (en del av Nets) har undersökt e-handeln i Sverige under hela dygnet för Black Friday. DIBS data baserat på faktiska transaktioner, det vill säga enskilda köp, hos svenska webbutiker visade att volymen ökade med 14 procent jämfört med föregående års Black Friday. Omsättningen ökade med 20 procent. Detta är en mindre ökning än de senaste åren för själva dagen, men om man ser till hela veckan så har handeln på nätet ökat mycket starkt. Själva dygnet Black Friday har dock omkring tre gånger högre omsättning än snittet för dagarna måndag till torsdag.

  – Vi kände att det skulle bli nytt rekord för e-handeln då Black Friday numera är starkt i Sverige. Sveriges ekonomi är fortsatt god och webbutikerna satsar. Men många webbutiker kampanjar nu hela veckan och andra tjuvstartar kl 22 på torsdagen vilket påverkar handeln på just Black Friday, och man kan säga att det numera är en “Black Week”, säger Patrik Müller, E-handelsexpert på DIBS Payment Services.

  DIBS data visar att redan kl 22 på torsdagen så ökade transaktionerna med flera hundra procent – i synnerhet för kategorin elektronik. Detta då många webbutiker tjuvstartar försäljningen för att kunderna inte ska behöva vara uppe så sent. När dygnet sedan slog över till Black Friday så noterades en minskning av transaktionerna under nattens timmar. Mellan kl 06 och 11 så var det oregelbunden handel, vissa timmar lite mindre än ifjol och vissa timmar lite mer men ingen nämnvärd varken ökning eller minskning. Kl 11 började det dock ticka upp ganska snabbt och mycket, ända fram till kl 20. Och ökningen fortsatte sedan med något minskad styrka men till slut blev det alltså ett nytt rekord igen. Varukategorier som stack ut med extra mycket köptryck var elektronik, hobby, hem/möbler och hälsa/skönhet.

  – I år handlar nästan hälften av svenskarna under Black Friday och främst på nätet, och det märks i köpstatistiken. De webbutiker som inte hänger på Black Friday-racet som nu är i princip hela veckan får en kämpig julhandel eftersom en del till och med slutför alla sina julklappssköp under Black Friday, eller ja – under Black Week, säger Patrik Müller.

  Elgiganten berättar att deras högt ställda förväntningar inför Black Friday överträffades med råge. Under ett drygt dygn (kl 22:00-23:59) omsattes varor för 511 miljoner kronor vilket ger nytt handelsrekord och en ny milstolpe i svensk detaljhandelshistoria, oavsett bransch.

  – Vi hade räknat med nya rekordnivåer i försäljning och kundbesök, men det här överträffar våra förväntningar med råge. Under ett drygt dygn omsätter vi produkter för 511 miljoner kronor, vilket är nytt handelsrekord, inte bara för oss och för branschen, utan för svensk detaljhandel i stort, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

  Under Black Friday registrerades 1,6 miljoner kundbesök i Elgigantens varuhus och till nätbutiken. Försäljningen ökade i samtliga kanaler, men e-handeln var den stora vinnaren med en fördubblad försäljning jämfört med förra året. Här lades en beställning varannan sekund. Kundtillströmningen innebar initialt att Elgigantens nätbutik blev trögsurfad med långa väntetider i kassan.

  – Trots att vi tredubblat serverkapaciteten så blev det svårhandlat initialt när alla kunder strömmade till. Totalt sett kan vi konstatera att e-handeln ökade radikalt samtidigt som den var mer jämnt fördelad över hela dygnet i år, där en betydligt större andel kunder valde att handla på fredag morgon, säger Niclas Eriksson.

  Precis som föregående år inledde MediaMarkt sin Black Friday-rea redan i början av veckan. Utvecklingen under veckan har överträffat bolagets redan högt ställda förväntningar och det har varit full aktivitet både i varuhus och online, berättar företaget. Strax efter lunchtid på fredagen var förra årets totala omsättning för Black Friday-veckan (mån-sön) redan passerad.

  – Vi har haft en riktigt bra utveckling i våra varuhus och en utveckling online som vida har överträffat alla våra högt ställda förväntningar. TV, surfplattor, spelkonsoler med mera har sålt som smör, säger Per Kaufmann, VD på MediaMarkt Sverige.

  Black Friday kommer ursprungligen från USA och infaller alltid dagen efter Thanksgiving – i år fredagen 24 november. Black Friday brukar markera starten på julhandeln och begreppet kommer från att det var då detaljhandelns röda siffror skulle bli svarta.

  NetOnNet meddelar att såväl antal besökare på sajten, antal inkomna beställningar, antal sålda produkter samt antal plockade och hanterade beställningar har varit rekordstora under årets Black Friday, jämfört med tidigare år.

  – Årets förberedelser har varit rigorösa och varje avdelning har vänt på varje sten för att säkerställa att inget lämnas åt slumpen. Årets Black Friday-helg kan inte summeras med annat än en succé, och alla avdelningsrapporter vittnar om en härlig stämning, nya rekord och en köpfest med tusentals nöjda kunder i andra änden. Jag är så tacksam och stolt över alla underbara medarbetare som kämpat i vått och torrt för att göra helgen så bra som möjligt för våra kunder, säger Susanne Ehnbåge, VD på NetOnNet.

  När klockan slog 00.01 var det stor rusning till NetOnNets hemsidor i både Norge och Sverige. Antalet besökare till sajterna översteg såväl förra årets siffror som NetOnNets prognoser. Nytt för i år var lanseringen av Black Friday Express där kunder kunde handla och betala sina varor på nätet men hämta i valfri Lagershop med start redan kl. 07.00 på fredagsmorgonen.

  – Black Friday Express var en stor framgång och många fler kunder än förväntat nyttjade tjänsten. En annan succé var den fantastiska insatsen från vår logistikavdelning. Mellan 00:00-09:00 ökade antalet plockade och utlevererade paket med över 50 procent jämfört med föregående år, säger Roger Sandberg, vice VD på NetOnNet.

 • Världens största shoppingdag till Sverige
  2017-12-07

  Singles Day uppstod i Kina på 90-talet som en protest mot Alla Hjärtans Dag, för att fira alla singlar, och den har spridit sig långt utanför Kinas gränser och blivit världens största shoppingdag. Singles Day, som alltid infaller den 11/11, är större än Black Friday (som är västvärldens största shoppingdag) sett i försäljning online. Alibaba, som är den största handelsplattformen i Kina, sålde för mer än 140 miljarder kronor på de 24 timmar som Singles Day pågick, anger Elgiganten.

  – Som marknadsledare är det viktigt att lyssna till kundernas önskemål och driva nya trender. Vi var först ut med att köra Black Friday som blivit en formidabel succé. På bara fem år har Black Friday gått från att vara en helt ny och okänd företeelse till att bli Sveriges största handelsdag. Vi tror att Singles Day kommer att bli lika stort, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

  – Få i Sverige visste vad Singles Day var innan det här, så vi var väl medvetna om att vi måste göra ett starkt första intryck med lanseringen och det lyckades vi med. Vi dubblade försäljningen jämfört med motsvarande dag förra året, vilket tyder på att kunderna verkligen tog till sig budskapet. Med den här starten råder det ingen tvekan om att Singles Day är här för att stanna, säger Niclas Eriksson.

  Elgigantens lanseringskampanj var i huvudsak digital, vilket påverkade kundernas val av inköpskanal och resulterade i en kraftigt ökad e-handel. Trafiken till nätbutiken ökade stadigt under veckan och visade tidigt vilka produkter som kunderna var mest intresserade av.

  – Hörlurar, högtalare, mobiltelefoner och TV-apparater var de mest efterfrågade produkterna under lördagen. Jag tolkar det som att kunderna förstått att Singles Day inte är en shoppingdag enbart för singlar utan för alla, oavsett relationsstatus och även en dag då du kan passa på att handla till hemmet, säger Niclas Eriksson.

  MediaMarkt tog också Singles Day till Sverige i år, i form av en dag fylld med erbjudanden både online och i varuhus.

  – Vi ser Singles Day som ett utmärkt tillfälle att med glimten i ögat lyfta konkurrenskraftiga kampanjerbjudanden som tilltalar elektronikälskare, oavsett relationsstatus. Medan Black Friday och Cyber Monday brukar markera startskottet för julhandeln där de flesta handlar julklappar till nära och kära, så är Singles Day snarare ett tillfälle att unna sig själv något, säger Mia Lund Hanusek, Marknadsdirektör på MediaMarkt Sverige.

 • Årets Julklapp – hur gick det sedan?
  2017-12-07

  HUI Research utsåg tisdagen 21 november Årets julklapp för trettionde året i rad, och i år blev det elcykeln. HUI:s motivering till Årets julklapp 2017: Årets julklapp 2017 – elcykeln – speglar de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm.

  MediaMarkt berättade dagen innan utnämningen att sju av de senaste tio åren har hemelektronik utsetts till Årets julklapp av HUI, och att i år toppade produkter som trådlösa hörlurar, smarta högtalare och drönare spelbolagens listor över vad som förväntades kamma hem titeln.

  För snart 30 år sedan (1988) lanserade HUI utmärkelsen “Årets julklapp”. 1988 var det bakmaskinen som tog hem titeln. Ett antal julklappar har hunnit avverkas sedan dess men faktum är att listan över Årets julklappar har dominerats av hemelektronik.

  Men hur pricksäkra är HUI:s prognoser? MediaMarkt har tittat närmare på hur det har gått för Årets julklappar under de senaste åren för att se om utmärkelsen har speglat konsumenternas inköpsbeteende under julhandeln.

  – Vi kan se att HUI verkligen slog huvudet på spiken när de utsåg aktivitetsarmbandet till Årets julklapp 2014. Det året såg vi att försäljningen av aktivitetsarmband inför jul tiodubblades jämfört med tidigare månader 2014. Aktivitetsarmbandet speglade verkligen tidsandan, 2014 var året där det var mer fokus än på länge på välbefinnande, det var otroligt många som började löpträna exempelvis, säger Per Kaufmann, vd MediaMarkt Sverige.

  Råsaftcentrifugen och robotdammsugaren som utsågs till Årets julklapp 2013 respektive 2015 upplevde ett något mer blygsamt uppsving inför jul, där tredubblades försäljningen under november och december jämfört med månaderna innan (2013 och 2015). Robotdammsugaren var av försäljningssiffrorna att döma dock en mer än dubbelt så populär julklapp år 2015 jämfört med julen året innan.

  VR-glasögonen som förra året (2016) kammade hem titeln fick en rykande åtgång när Sony lanserade sina VR-glasögon till PlayStation förra hösten.

  – Vi fick en leverans med VR-glasögon till PlayStation och de sålde slut på direkten. Så fort vi fick en ny leverans sålde de slut, efterfrågan överträffade tillgången och jag tror att det beror på att det var den första konsumentprodukten till rimligt pris inom den här kategorin, säger Per Kaufmann.

  Årets julklapp utsedd av HUI 2007-2017
  2007 GPS-mottagaren
  2008 En upplevelse
  2009 Spikmattan
  2010 Surfplattan
  2011 Den färdigpackade matkassen
  2012 Hörlurarna
  2013 Råsaftcentrifugen
  2014 Aktivitetsarmbandet
  2015 Robotdammsugaren
  2016 VR-glasögonen
  2017 Elcykeln