Press

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

 • SnabbIndex för juli
  2017-08-11

  Snabbindex för Elektronikbranschen visar att försäljningsvärdet under året är högre än under motsvarande period 2016. Försäljningen i juli var 3 procent högre än samma månad i fjol. Den ackumulerade försäljningen under årets första sju månader ligger därmed 4 procent högre än motsvarande period förra året.

  Försäljningen av videokameror och stillbildskameror med utbytbart objektiv går fortsatt bra, likaså spelkonsoler och surfplattor.

  Sämre än förra året har försäljningen av TV och mobiltelefoner gått, såväl under juli som ackumulerat under året.

  SnabbIndex hittar du här.

 • Bra första halvår för elektronikbranschen
  2017-07-07

  Snabbindex för Elektronikbranschen visar åter en månad med ökad försäljning. Försäljningen i juni var 10 procent högre än samma månad i fjol. Den ackumulerade försäljningen under första halvåret ligger därmed 5 procent högre än motsvarande period förra året.

  Försäljningen av mellanstora TV-skärmar ökade under perioden. Den fina försäljningen i juni ledde till att segmentet ökade 4 procent för halvåret jämfört med 2016.

  – Som vanligt under den här perioden av året går mindre skärmar bra. Människor köper en TV till fritidshuset. Roligt är också att stillbildskameror med utbytbart objektiv går riktigt bra igen – upp 23 procent i juni, vilket ger en ackumulerad försäljning under första halvåret på plus 14 procent, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen.

  I övrigt går försäljningen av actionkameror och spelkonsoler fortsatt bra, men också surfplattor gör en liten come back. Däremot minskar försäljningen av mobiltelefoner jämfört med förra året.

  Elektronikbranschen_snabbindex_juni_2017

 • Nu börjar straffskatten på hemelektronik tas ut
  2017-06-30

  Den 1 juli i år börjar den nya kemikalieskatten tas ut. Ibland kallas den straffskatt på hemelektronik, datorer och vitvaror, helt enkelt eftersom den leder till att det mesta som innehåller elektronik kommer att bli dyrare – ibland flera hundra kronor dyrare.

  I Göteborgsposten publicerades idag en debattartikel där Elektronikbranschen kritiserar skatten.
  Länken till GP finns här.

 • Högtalare och hörlurar säljer i sommar
  2017-06-12

  Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att;

  • Sommarens produkter blir trådlöst ljud och hörlurar,
  • Snabbindex, som beskriver försäljningen årets första fem månader, visar en ökad försäljning med 4 procent,
  • Försäljningen av videokameror fortsätter att öka även 2017, men även försäljningen av systemkameror ökar igen,
  • Efterfrågan på multiroom och liknande ljudlösningar är hög,
  • 65 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu,
  • 75 procent av butikscheferna ser en positiv försäljningsutvecklingen kommande halvår.

  Snabbindex för maj visar positiva siffror. Försäljningen i maj var 7 procent högre än samma månad i fjol. Ackumulerad försäljning under årets första fem månader var också 4 procent högre än motsvarande period förra året.

  – Actioncameror fortsätter att öka försäljningen, och det är roligt att se att stillbildskameror med utbytbart objektiv gör come back. Plus 11 procent för perioden, säger Klas Elm, VD Elektronikbranschen.

  Svenskarnas efterfrågan av allt större TV-skärmar fortsätter att öka och försäljningen av spelkonsoler likaså. Däremot tappar kategorierna mobiltelefoner och laptops jämfört med samma period förra året.

  – Försäljningen under våren har varit förhållandevis bra, men nu ser vi fram emot sommarens förväntade tillströmning av kunder i butikerna, säger Klas Elm, VD Elektronikbranschen.

  Hela BCI finns här.

  Hela SnabbIndex finns här.

 • Riksdagen måste våga fatta beslut om privatkopieringen
  2017-05-11

  Privatkopiering har i princip upphört, men konsumenterna betalar fortfarande ersättning som på kassettbandens tid. Näringsutskottet behandlar i början av maj motioner som kräver översyn av privatkopieringsersättningen.
  Riksdag och regering har sagt att det behövs en översyn, men skjutit upp beslutet och hävdat att vi måste vänta på EU. Detta är fegt och felaktigt eftersom det inte pågår något arbete inom EU och flera medlemsstater förändrat sin lagstiftning de senaste åren. Dessutom strider den nuvarande lagstiftningen mot EU-rätten.
  Förr eller senare måste den svenska lagen uppdateras. Det är bättre att Sverige gör det på eget initiativ än att bli tvingade av EU-domstolen.

 • Moderaterna vill riva upp kemikalieskatten!
  2017-05-04

  Ur moderaternas vårbudgetmotion:
  Moderaterna anser att en väl utformad kemikalieskatt både kan bidra till att stärka miljöstyrningen och samtidigt inbringa skatteinkomster för att stärka det finansiella sparandet. En viktig utgångspunkt för ekonomiska styrmedel på miljöområdet är dock att de i möjligaste mån ska utformas så att förorenaren betalar i relation till sin miljöpåverkan. Styrmedlen ska i största möjliga utsträckning vara kostnadseffektiva, teknikneutrala och
  administrativt enkla och bör inte avvika alltför mycket från motsvarande styrmedel i andra delar av en gemensam marknad. Den utformning av kemikalieskatten som regeringen nu inför uppfyller inte dessa kriterier utan fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik. Det ger svenska aktörer en betydande konkurrensnackdel jämfört med internationella konkurrenter och riskerar att endast ge begränsad miljönytta och i stället leda till att konsumenter gör sina inköp av vitvaror och hemelektronik via utländska återförsäljare.
  Moderaterna vill därför på sikt se en annan utformning av kemikalieskatten än den som regeringen i dagsläget har infört.

 • Den feltänkta kemikalieskatten i Aftonbladet
  2017-03-27

  Den feltänkta kemikalieskatten tas nu upp i Aftonbladet.

  Aftonbladets artikel

   

 • Elektronikbranschen och EHL skriver öppet brev om Kemikalieskatten
  2017-02-14

  Öppet brev angående den nyss införda Kemikalieskatten

  Till
  GD Skatteverket
  Finansministern
  Miljöministern
  Näringsministern

  Vi, berörda branschföreningar, vill göra er uppmärksamma på tre aspekter rörande den nyss införda kemikalieskatten som, enligt vår bedömning, sannolikt innebär att skatten inte når avsedd effekt.

  Tillsyn
  Utifrån vad vi kunnat se av lagstiftningen har ingen myndighet givits något tillsynsansvar. Vid kontakt med Skatteverket och KEMI har båda dessa påpekat att de inte har något tillsynsansvar för lagstiftningen. Då skatten är komplex inte minst för att det saknas mätmetoder är det viktigt att någon utför tillsyn.

  Transparens
  En annan viktig fråga för industri och handel är att reglerna tillämpas rättvist och kontrolleras så att ingen snedvriden konkurrens uppstår. En uppenbar risk är att om skatteverket behandlar denna skatt som andra punktskatter, kommer ingen transparens att uppnås. Med den förväntade minimala marknadskontrollen riskerar förtroendet för att denna unika svenska pålaga att bli låg – och risken för snedvriden konkurrens alternativt medveten eller omedveten felaktig rapportering vara hög.
  Vårt förslag är att alla rapporteringsskyldiga för denna skatt ska ange vilka modeller av produkter för vilka man yrkar avdrag på 50% respektive 90%. Dessa uppgifter bör sedan vara tillgängliga i ett öppet register. Med en sådan transparens blir riskerna för snedvriden konkurrens mindre, öppenheten möjliggör att företag kan kontrollera varandra och bistå tillsynsmyndigheter och skatteverket med information om missförhållanden (detta har t.ex. visat sig framgångsrikt inom energimärkningen) och fördelarna för företag som är tidiga med substitution av oönskade ämnen blir större och möjligheterna att lagen får den avsedda marknadsdrivande effekten blir större.

  Utvärdering
  Någon myndighet bör omgående få ett uppdrag att mäta vissa parametrar av marknaden för att vid ett senare tillfälle kunna göra en uppföljning av effekterna av kemikalieskatten. Om man inte mäter en 0-nivå blir möjligheterna till en bra utvärdering obefintliga. Vi föreslår att man åtminstone bör kunna följa upp följande frågor; fungerar skatten som en katalysator för att fasa ut oönskade kemikalier, ökar den internationella e-handeln, har antalet jobb i Sverige hos berörda företag ökat eller minskat, har offentlig sektor fått ökade kostnader pga skatten?

  Att vi ser stora problem med skatten och har varit kritiska ända från utredningsarbetet är ingen nyhet. Eftersom Sverige är en väldigt liten marknad och produkterna produceras för en global marknad, hade ett EU-förbud varit att föredra om den avsedda effekten är att skapa bättre miljö och snabba på substitutionen av oönskade kemikalier.
  Vi fortsätter gärna diskutera ovan nämnda förslag.

  Klas Elm / ElektronikBranschen
  Matts Spångberg / EHL