Press

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

 • Återhämtning i december
  2020-01-03

  Försäljningen av hemelektronik återhämtade sig i december. Det totala värdet av försäljningen var sex procent högre än motsvarande månad 2018. De ackumulerade försäljningssiffrorna för året sjönk efter november, men återhämtade sig efter december. Under december var försäljningen av mobiltelefoner och TV, 13 procent respektive 16 procent högre än motsvarande månad 2018.

  – Försäljningen i november var lägre, men december gick bättre än 2018. Sett över hela året har dock värdet av försäljningen sjunkit något. Antalet sålda TV under 2019 var något lägre än 2018, men värdet av försäljningen är oförändrat. Trenden med allt större TV håller i sig. Försäljningen av IT-produkter har backat, medan mobiltelefoner visar samma trend som TV, något färre i antal men värdet av försäljningen visar inte samma minskning, säger Klas Elm, Elektronik­Branschen.

  Hela SnabbIndex hittar du här.

 • Oktober en bra månad för TV-försäljning
  2019-11-05

  Oktober var en bra månad för försäljningen av TV. Samtliga storlekar ökade, utom de minsta. Den totala TV-försäljningen var 8% större än under samma månad ifjol. Övriga kategorier visade dock tvärtom minskad försäljning under månaden.

  – TV-försäljningen går bra nu. Intressant att notera är att de största skärmarna, över 65 tum, nu är den nästa största kategorin, efter den nya standardstorleken 55-60 tum, säger Klas Elm, Elektronik­Branschen.

  Ackumulerat för årets första 10 månader var försäljningen större av ljudprodukter och stor TV jämfört med motsvarande period 2018. Det totala försäljningsvärdet var tre procent lägre än jämfört med ifjol.

  Hela SnabbIndex hittar du här.

 • Små förändringar i september
  2019-10-07

  Det var små förändringar i försäljningen av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan mobiltelefoner uppvisade minskade siffror.

  – Värdet av försäljningen under årets första tre kvartal ligger oförändrat kvar på minus två procent jämfört med förra året. Under september gick TV-försäljningen totalt sett bra, och då särskilt de största skärmarna, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

  Ackumulerat för årets första tre kvartal var försäljningen större av stora TV-skärmar, ljudprodukter och surfplattor jämfört med motsvarande period 2018.

  Hela Snabbindex hittar du här.

 • Kemikalieskatten ändras
  2019-09-18

  ElektronikBranschen välkomnar regeringens besked att utländsk e-handel ska omfattas av kemikalieskatten

  Idag omfattas inte utländsk handel av kemikalieskatten. Efter omfattande kritik aviserar nu regeringen i budgetpropositionen för 2020 att man under 2019 kommer ta fram en promemoria med förslag till hur utländsk e-handel skulle kunna omfattas av kemikalieskatten på elektronik. ElektronikBranschen, som länge framhållit de negativa effekterna av kemikalieskatten för svensk handel, välkomnar förslaget.

  – Som kemikalieskatten är konstruerad idag slår den hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Kemikalieskatten snedvrider konkurrensen för svenska handlare då den inte tas ut på varor köpta från utländska e-handelssajter. Svenska handlare kan inte höja priserna för att kompensera sig för högre inhemska skatter, eftersom konsekvensen blir att de då tappar affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland. Vi välkomnar därför regeringens besked att de nu ser över en lösning som innebär att även utländska e-handelssajter omfattas av skatten, säger Klas Elm, vd på ElektronikBranschen.

  ElektronikBranschen anser att kemikalieskatten ska avskaffas.

  – Kemikalieskatten ger en mycket begränsad miljönytta och har redan bidragit till förlorade arbetstillfällen och ett försäljningstapp på cirka 6 miljarder kronor för den svenska handeln. Farliga kemikalier ska förbjudas och nationell särbeskattning är inte rätt väg att komma åt problemet. Produkter görs för en global marknad och tillverkarna ändrar inte den globala produktionen för att passa den svenska regeringen. Verklig förändring kräver förbud på EU-nivå, säger Klas Elm.

  I mars 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att kemikalieskatten ska utvärderas i sin helhet. En sådan utredning har ännu inte påbörjats.

  – Om regeringen skulle landa i bedömningen att utvidgningen av lagens tillämpningsområde inte går att genomföra så måste kemikalieskatten i sin helhet avskaffas, avslutar Klas Elm.

 • Video från IFA 2019
  2019-09-13

  ElektronikBranschen har besökt IFA 2019 och spelat in sju videoklipp från mässan, som anordnades i Berlin 6-11 september.

  Ovan finns ett videoklipp där Klas Elm sammanfattar mässan på två och en halv minut, och nedan finns sex videoklipp från leverantörernas montrar, som varierar från knappt tre minuter till drygt sex minuter – den totala speltiden är 27:54 minuter.

  IFA – Internationale Funkausstellung – anordnas av gfu Consumer & Home Electronics GmbH och Messe Berlin GmbH i Berlin i augusti/september varje år. IFA anordnades för första gången 1924, och sedan 2005 hålls mässan årligen istället för vartannat år. Sedan 2008 ingår segmenten vitvaror och småel på IFA. Antal utställare brukar vara omkring 1600 och antal besökare ungefär 240000.

 • Svag försäljning i augusti
  2019-09-05

  Försäljningen av hemelektronik i augusti innebar en svag minskning jämfört med fjolåret. Försäljningsvolymerna av de flesta produkter minskade också jämfört med tidigare månader under året.

  – Volymerna minskar något, men värdet är stabilt. Svenskarna köper alltså färre men dyrare
  produkter, säger Klas Elm, ElektronikBranschen.

  Ackumulerat för årets första åtta månader ligger värdet av försäljningen fortsatt två procent under fjolåret. Mest ökar TV över 65 tum, där den ackumulerade försäljningen ligger 35 procent över försäljningen 2018. Även försäljningen av ljudprodukter och surfplattor ökar.

  Hela Snabbindex hittar du här.

 • Förtroende & fyra trender på IFA 2019
  2019-08-26

  Messe Berlin och gfu meddelade på ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference i Andalusien/Spanien, att de fyra trenderna på årets mässa – som går av stapeln 6-11 september 2019 i Berlin – förväntas bli uppkoppling, artificiell intelligens, röststyrning och 5G – en kvartett som i mångt och mycket hänger samman.

  Text & foto: Ola Larsson

  Dessa trender driver innovation inom såväl konsumentelektronik som vitvaror, och även om teknologibranschen inte varit utan utmaningar det gångna året så är det fortfarande den sektor som konsumenter har störst förtroende för, enligt Edelmans Trust Barometer, som presenterades av Margot Edelman under IFA GPC 2019. Edelman berättade dock att teknologibranschen närmar sig en brytpunkt samt att många konsumenter är bekymrade när det gäller hur nya teknologier, som till exempel artificiell intelligens, kommer påverka deras framtid.

  Margot Edelman sade att förtroende är en av de största utmaningarna för teknologibranschen framöver, samt att 47 procent av de 33000 tillfrågade i Edelman Trust Barometer anser att den tekniska utvecklingen går för fort och kommer leda till förändringar som inte är bra för just dem.

  Uppkoppling är nyckeln
  – Konsumentelektronikbranschen och vitvarubranschen fortsätter fokusera på uppkoppling. Fler och fler produkter använder artificiell intelligens vilket innebär att de kan bli bättre med tiden. I tillägg uppgraderar röststyrning produkters funktionalitet och användning. Båda branscherna är mycket innovativa, vilket kommer märkas på IFA i Berlin i år igen, säger Hans-Joachim Kamp, Chairman of the supervisory board of gfu Consumer & Home Electronics.

  Co-innovation
  Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin, berättade att IFA 2018 blev ett nytt rekordår, med 244000 besökare (inklusive drygt 152000 branschbesökare, varav närmare 81000 var internationella besökare) och 1814 utställare på 161000 kvadratmeters utställningsyta.

  Konceptet IFA NEXT, där startups, undersökningslab och innovationsföretag fått en egen plattform i hall 26 – bredvid IFA keynotes och konferenserna – har enligt Dr. Christian Göke överträffat förväntningarna från dag ett, och anordnas 2019 för tredje gången i ordningen.

  Shift Automotive, som lanserades ifjol som en ny mässa som förenar konsumentelektronikbranschen och bilindustrin anordnas i år för andra gången i samband med IFA-mässan, och har vuxit till två dagar. Shift Automotive är ett samarbete mellan Geneva International Motor Show, Palexpo, IFA och Messe Berlin.

  – Mer än någonsin tidigare är Co-innovation i hjärtat av IFA-upplevelsen. Ingen industri verkar isolerad, men endast på IFA kan man se hela bredden, eftersom Co-innovation inte bara är elektronikföretag som tävlar med varandra. Morgondagens smarta hem uppfinns idag, av företag från konsumentelektronikbranschen, hälso- och välmåendebranschen, vitvarubranschen och många fler – och den enda platsen du kan se dem alla tillsammans är på IFA i Berlin. Innovation behöver en plattform man kan lita på, för att inspirera andra och bli inspirerad. Och det är precis vad IFA är, en plattform att lita på som växer med och ger tillväxt åt alla våra partners, säger Dr. Christian Göke.

  Dr. Christian Göke (som syns i bild ovan i en cirkel av förtroende) berättade också att oavsett när man är född är det av vikt att besöka IFA, och inte bara leva sitt liv digitalt – små och stora innovationer hittas överallt på IFA och ingenstans kan man se så många lösningar på samma problem.

 • IFA GPC 2019 – Smarta hem & en biljon Euro
  2019-08-26

  På ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference 2019 i Andalusien/Spanien talade Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, bland annat om det smarta hemmet som en naturlig evolution. GfK meddelade också att den globala omsättningen av tekniska konsumentprodukter (vilket innefattar konsumentelektronik samt vitvaror) ökade med 1 procent 2018 och överträffade för första gången en biljon Euro.

  Text & foto: Ola Larsson

  Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, berättade under rubriken ”Smart Home – Crossing the Chasm” att Smart Entertainment fortfarande är den största subkategorin, som står för drygt 80 procent av omsättningen, men att Smart Appliances och Smart Smart Lighting växer starkt – med en värdetillväxt på 78 respektive 49 procent det senaste året i EU5-marknaden.

  – Våra hem har genomgått en oöverträffad förändringstakt de senaste decennierna, och det är inte över än. Det handlar inte om huruvida det smarta hemmet kommer förverkligas eller inte, utan det handlar om hur barriärerna för dess adoption kommer tas bort. Det smarta hemmet är en naturlig evolution, säger Igor Richter.

  Konsumenter vill ha såväl premium som enkelhet, men enligt Igor Richter är det röda stoppljus för denna kombination eftersom det finns så många olika plattformar, och den enda marknad som har grönt ljus för detta är utvecklingsländerna, där man så att säga startar från noll.

  – Ekosystem och interoperabilitet är nyckeln för enkelhet, och vägen dit är samarbete mellan leverantörer. Produkterna måste sjunga och dansa tillsammans, säger Igor Richter.

  Betalvilliga konsumenter
  Enligt en global GfK-undersökning är 43 procent av konsumenterna villiga att betala mer för produkter som gör livet enklare. Två exempel på detta som nämndes på IFA GPC 2019 är tvättmaskiner med en kapacitet på mer än 5 kilo (som ökade med 25 procent) samt tvättmaskiner med ånga (som ökade med 53 procent) medan tvättmaskiner totalt minskade med 1 procent 2018.

  I. Want. It. Now. GfK meddelade också på IFA GPC 2019 att 48 procent av konsumenterna säger att deras smartphone/surfplatta snabbt håller på att bli deras viktigaste handelsverktyg – och de poängterade att omnichannel är det mest framgångsrika konceptet och ökar mer än ren onlineförsäljning.

  Över en biljon
  – 2018 genererade den globala marknaden för tekniska konsumentprodukter för första gången en omsättning på mer än en biljon Euro, vilket innebar en ökning på 3,3 procent. 2019 förväntar vi oss en fortsatt ökning av omsättningen med 1 procent, till 1,052 biljoner Euro. I synnerhet Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika är tillväxtmarknader. För konsumentelektronik förutser vi en stabil utveckling medan vitvaror förväntas öka igen, säger Hans-Joachim Kamp, Chairman of the supervisory board of gfu Consumer & Home Electronics.

  Den globala omsättningen av konsumentelektronik 2018 var 749 miljarder Euro, enligt Markus Kick, Global Strategic Insights/GfK, vilket motsvarar en ökning med 4 procent. Om man tittar på fem regionala marknader såg försäljningen av konsumentelektronik 2018 ut enligt följande: Asia-Pacific ökade med 3 procent till 330 miljarder Euro, Europa ökade med 6 procent till 166 miljarder Euro, Nordamerika ökade med 4 procent till 147 miljarder Euro, Latinamerika varken ökade eller minskade och omsatte 55 miljarder Euro och Mellanöstern-Afrika ökade med 2 procent till 50 miljarder Euro.

  – En sak som hänt är att utvecklingsländerna mognat. Kina exporterar idag 40 procent av sina mobiler. Förr var de bara produktionsländer, nu är de globala varumärken, säger Markus Kick.

  Mobiler, högtalare & TV
  Enligt GfK såldes 1,437 miljarder smartphones till ett värde av 458 miljarder Euro 2018, jämfört med 1,489 miljarder smartphones till ett värde av 436 miljarder Euro 2017 – vilket innebär en ökning på 5 procent i värde 2018, trots färre sålda mobiler. Prognosen för 2019 är 1,421 miljarder sålda smartphones till ett värde av 460 miljarder Euro.

  Smarta högtalare ökade med 92 procent i antal och 47 procent i värde 2018, och förväntas fortsätta öka 2019 med 41 procent i antal och 28 procent i värde – till 75 miljoner sålda produkter och 4,6 miljarder Euro. Snittpriset på en smart högtalare förväntas 2019 bli 94 Euro i Europa, 64 Euro i USA och 41 Euro i Asia-Pacific.

  När det gäller den globala TV-försäljningen förväntas det säljas 108 miljoner UHD-TV 2019, vilket innebär en ökning med 18 procent samt att varannan såld TV kommer vara en UHD-TV. Värdemässigt väntas UHD-TV öka med 5 procent till 64 miljarder Euro, vilket innebär 71 procent av värdet när det gäller sålda TV. Snittpriset för en UHD-TV väntas 2019 minska med 11 procent till 596 Euro.

  Tittar man på OLED-TV förväntas det säljas 4,1 miljoner OLED-TV 2019, vilket innebär en ökning med 45 procent samt att två av hundra TV som säljs kommer vara OLED-TV. Värdemässigt väntas OLED-TV öka med 33 procent till 7,6 miljarder Euro, vilket innebär 8 procent av värdet när det gäller sålda TV. Snittpriset för en OLED-TV väntas 2019 minska med 8 procent till 1869 Euro.

  – I Tyskland är snittpriset för en TV 600 Euro, men konsumenter säger att de är villiga att köpa en ny TV för 850 Euro, så det är en outnyttjad lucka där för handeln, säger Hans-Joachim Kamp.

  En procent upp i år
  GfK:s prognos för tekniska konsumentprodukter 2019 är en ökning av omsättningen med 1 procent, till 1,052 biljoner Euro, enligt nedan:

  Konsumentelektronik/Foto kommer omsätta 157 miljarder Euro vilket innebär +/-0 procent
  Telekom kommer omsätta 460 miljarder Euro vilket innebär +/-0 procent
  IT-produkter kommer omsätta 162 miljarder Euro vilket innebär -3 procent
  MDA kommer omsätta 183 miljarder Euro vilket innebär +3 procent
  SDA kommer omsätta 90 miljarder Euro vilket innebär +7 procent

  IFA anordnas, för 59:e gången i ordningen, i Berlin 6-11 september 2019.