Press

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

 • ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning
  2017-10-10

  Nu finns ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning (som tagits fram till de som säljer hemelektronik, vitvaror, mobiltelefoner och IT-produkter till konsumenter) tillgänglig på nätet.

  www.ebutbildning.hemsida24.se finns sedan slutet av 2014 ”ElektronikBranschens Produktförsäkringsutbildning” – en utbildning i fyra delar där man måste svara på åtta frågor för att komma vidare. Nu finns på samma hemsida även ”ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning”- en utbildning i fem delar med 23 videoklipp och frågor man måste svara på för att komma vidare.

  Utbildningen täcker de kunskaper som är nödvändiga för att sedan genomföra det prov som ger ett intyg på att man har de rätta kunskaperna inom konsumenträtt. Man ska ha lärt sig om skillnaden mellan reklamation och garanti, vad som är att se som ett ursprungligt fel etcetera. Man kommer även ha blivit väl insatt i olika typiska situationer som är vanligt förekommande inom branschen.

 • Förhandlingar med Copyswede
  2017-10-10

  ElektronikBranschen leder förhandlingarna med Copyswede, men hela branschen är delaktiga i arbetet, till exempel IT&Telekomföretagen och ett flertal PC-företag. Branschen och Copyswede hade inte haft kontakt under några år innan denna runda av förhandlingar började för cirka ett år sedan. Det senaste året har parterna förhandlat om såväl de historiska krav Copyswede anser sig ha på branschens företag, som framtida avgiftsnivåer. Parterna har dock hittills inte kunnat enas om några delar av detta och förhandlingarna fortsätter.

  Parallellt med dessa förhandlingar pågår ett flertal rättsprocesser mellan Copyswede och marknadens företag. Bland annat väntar vi på en muntlig förhandling och avgörande i Högsta Domstolen i en process mot Sony Mobile. HD har i det målet avvisat en begäran om förhandsbesked från EU-domstolen. Även slutligt avgörande i processen mot Telia för import av iPhones inväntas.

  Dessutom verkar ElektronikBranschen för att lagstiftaren ska se över lagstiftningen på området. Ett flertal möten med riksdag och regering har genomförts och ytterligare planeras.

 • Nordig 20 år
  2017-10-10

  Den nordiska organisationen för TV-standardisering fyller 20 år. Nordig startade inför övergången till digital distribution av TV efter att den analoga utsändningen varit förhärskande i 50 år.

  1997 gjorde sändande nordiska bolag en gemensam deklaration om att det skulle ske via enhetliga regler för Norden. Detta för att den gemensamma större marknaden bättre skulle kunna påverka TV-tillverkarna och samtidigt undvika separata lösningar mellan operatörerna. Året efter var en styrande Executive Committee igång och även en Technical Subcommittee, som jobbar med själva specifikationerna. Därefter har fler undergrupper skapats i olika tekniska frågor.

  Utvecklingen har sedan dess fortsatt i rasande fart och Nordig tar hänsyn till olika distributionsformer; marksänt, kabel, satellit, OTT. Senare år har till exempel frågor rörande UHD, HDR, HBB-TV och Next Generation Audio diskuterats.

  De standarder som Nordig skapar har stor spridning. Förutom att våra standarder följs av de nordiska länderna, inklusive Island samt Irland, så följs de nogsamt av fler länder, till exempel Australien och Malaysia. Även andra marknader tittar på vad Nordig producerar, till exempel Storbritannien och Tyskland samt tillverkare i såväl Turkiet som Kina.

 • Fin septemberförsäljning
  2017-10-06

  Snabbindex för Elektronikbranschen visar positiv försäljning för september. Det totala värdet av försäljningen var 7 procent högre än samma månad förra året. Anledningen är till stor del att försäljningen av stora TV-skärmar var hela 13 procent högre än under september 2016. Även försäljningen av spelkonsoler fortsatte att rusa, samtidigt som surfplattor och PC också sålde bra. Den ackumulerade försäljningen under årets första nio månader ligger nu 5 procent högre än motsvarande period förra året.

  Snabbindex

 • Video från IFA 2017
  2017-09-13

  ElektronikBranschen har spelat in videoklipp från de fyra mässorna CES (Las Vegas), IFA (Berlin), MWC (Barcelona) och Photokina (Köln) i tio år, och vi har i princip uteslutande spelat in och publicerat klipp från montrarna där leverantörerna berättat om sina nyheter.

  Nu har vi ändrat metod och på IFA 2017 valde vi att fokusera på tre trender, och olika leverantörers syn på dessa. Från årets IFA-mässa i Berlin finns det fyra videoklipp publicerade (ett ovan och tre nedan).

  * ”Intro” där Klas Elm berättar om de tre trenderna (1:36 min)
  * Trend 1: ”Tak för stora TV” (11:07 min)
  * Trend 2: ”Trådlöst & röststyrning” (16:30 min)
  * Trend 3: ”VR & 360” (7:47 min)

  IFA – Internationale Funkausstellung – anordnas av gfu Consumer & Home Electronics GmbH och Messe Berlin GmbH i Berlin i augusti/september varje år. IFA anordnades för första gången 1924, och sedan 2005 hålls mässan årligen istället för vartannat år. Sedan 2008 ingår segmenten vitvaror och småel på IFA. Antal utställare brukar vara omkring 1600 och antal besökare ungefär 240000.

 • IFA 2017 – panelbrist, storlekstak & smarta högtalare
  2017-09-13

  Paul Gray, Principal Analyst/Researcher IHS Technology, talade på IFA Global Press Conference i Lissabon bland annat om den stora bristen på TV-paneler nu, som kommer påverka hela världen och som beror på att det tillverkas allt fler större TV, vilket innebär att panelfabrikernas kapacitet inte räcker till längre – och det blir brist för alla.

  Paul Gray berättade dock att han ser indikationer på att 65 tum verkar vara taket när det gäller storleken på TV i större volymer, till exempel är det som så att 65 tums OLED-TV säljer mer än 75 tums LED-TV i Europa, trots att prislappen är i princip densamma.

  Anledningen till att vi verkar ha nått max vad gäller storleken är en blandning av faktorer. Sannolikt är det så att många är tveksamma till att ha en TV stor som en dörr på väggen, och en avgörande faktor kan vara att med TV större än 65 tum blir transporten betydligt krångligare hela vägen – det behövs kraftigare chassin, vilket ökar vikten, och det krävs också robustare emballage. Och det underlättar om man är tre personer för att leverera och montera produkten…

  När det gäller utbudet av UHD-filmer berättade Paul Gray att streaming ligger en bit före fysiska media, och att det i dagsläget finns närmare 300 UHD-filmer att tillgå via olika streamingtjänster medan UHD Blu-ray halkat efter en bit med knappt 100 UHD-titlar.

  Paul Gray berättade att det finns en skillnad mellan hur de traditionella aktörerna inom TV lanserat och marknadsfört UHD jämfört med hur streamingaktörerna (som till exempel Netflix och Amazon) gjort, och det är att de förra erbjudit UHD som en flaggskeppsprodukt på toppen av det befintliga utbudet, medan de sistnämnda helt enkelt anger att de säljer kvalitetsinnehåll – och UHD är så att säga något man får på köpet.

  Paul Gray berättade också att UHD kommer stort mobilt nu, inte minst i länder i Afrika där Internet aldrig varit en sladd i hörnet av rummet…

  Ett annat segment som förväntas öka stort de kommande åren är ”Smarta högtalare”, där antalet installerade enheter spås tiofaldigas från sex miljoner produkter 2016 till 60 miljoner 2020. Och detta segment är ännu ett där det blir en balansgång mellan enkelhet och säkerhet, berättade Paul Gray, som sade att ”Privacy” kan döda en produkt, innan han avslutade med att återge sin senaste konversation med sin smartphone:

  – Siri, can I trust you?
  – Who, me?

 • IFA 2017 – större TV, fler smartphones & VR på allvar
  2017-09-13

  Hans-Joachim Kamp, Chairman of the Supervisory Board of gfu Consumer & Home Electronics GmbH, berättade på IFA Global Press Conference i Lissabon, att vi i snitt tittar på linjär TV (oavsett produkt) tre timmar om dagen globalt, och att snittet i Europa är nära fyra timmar om dagen.

  183 respektive 235 minuter var de siffror som presenterades, och den sistnämnda är nästan densamma som det antal miljoner TV det förväntas säljas i världen i år – 230 miljoner. 2016 såldes 229 miljoner och prognosen för 2018 är 243 miljoner, 2019 250 miljoner och 2020 259 miljoner.

  Att TV-apparaterna blir större och större för varje år bekräftades av det faktum att snittstorleken globalt var 40 tum 2015 och 42 tum 2016. I år väntas världens snitt-TV växa till 44 tum, för att sedan fortsätta öka i storlek med en tum per år fram till 2020 – då den alltså blir 47 tum, vilket är vad snittstorleken var i Europa 2016.

  Jürgen Boyny, Global Director Consumer Electronics GfK, förklarade att på vissa marknader (som till exempel den nordiska) är snittstorleken på TV ännu större, men det finns olika saker som gjorde att det Europeiska snittet stannade på 47 tum 2016 – och en anledning är att var fjärde TV som säljs i Italien placeras i köket, och där vill man oftast ha en mindre TV. Jürgen Boyny berättade också att Norge är i topp i volymligan med 3,1 TV per hushåll, medan genomsnittliga siffran för västra Europa är 1,9.

  Hans-Joachim Kamp sade att TV fortsätter att vara den största delen inom konsumentelektronik, med ungefär 61 procent av försäljningsvärdet inom segmentet, och att UHD visar en snabb ökning, från 13 procent av försäljningen 2015, via 23 procent 2016 till förväntade 34 procent i år – och prognosen är att UHD kommer utgöra 43 procent av TV-försäljningen 2018, 48 procent 2019 samt 52 procent 2020.

  Jürgen Boyny förklarade att omsättningen inom den digitala marknaden är fortsatt hög. Närmare 950 miljarder dollar förväntas den globala försäljningen bli både 2017 och 2018 – inom det som kallas Digital World, som innefattar segmenten Telco, IT och konsumentelektronik.

  Jürgen Boyny berättade att det såldes 1,32 miljarder smartphones i världen 2015. 2016 hade försäljningen ökat till 1,41 miljarder och i år förväntas 1,48 miljarder säljas. Och han menade att oavsett om man är hemma eller på resa är det smartphones som skapar marknadsutveckling, eftersom smartphones sammankopplar alla aspekter i det dagliga livet.

  2017 spås bli året då VR slår igenom på allvar, och enligt GfK kommer 70 procent av ”Leading Edge Consumers” (vilket sannolikt är de kunder som vanligtvis brukar kallas ”Early Adopters”) att köpa VR-produkter. Största anledningen är (enligt GfK) spel, följt av video, utbildning och design.

  – Startskottet för VR var lanseringen av PlayStation VR och 2017 är det år då VR och AR kommer börja nå massmarknadsstatus. Många konsumenter har haft exceptionella VR-upplevelser, eller hört talas om det, och fler produkter – samt mer innehåll – kommer lanseras, säger Jürgen Boyny.

  På IFA Global Press Conference i Lissabon talade Natalia Andrievskaya, Global Director Major Domestic Appliances GfK, om marknadsutvecklingen inom MDA. Hon nämnde bland annat att enligt en undersökning går 41 procent av konsumenterna hellre till en butik som kan visa VR än en som inte kan det, och hon menade att VR är ett enkelt sätt att visa smarta produkter i butik, utan att man behöver bygga om butiken.

 • IFA 2017 skall accelerera tillväxt och innovation
  2017-09-13

  Mer yta för varumärken, en ny plattform för innovatörer samt en ny plats för komponenttillverkare – världens största mässa för konsumentelektronik och hushållsapparater fortsätter växa för att driva industritillväxt.

  Messe Berlin och gfu meddelade 22 april, på IFA Global Press Conference i Lissabon, att IFA 2017 kommer driva tillväxt och innovation inom marknaden för konsumentelektronik och hushållsapparater – genom att erbjuda varumärken mer utställningsyta än någonsin tidigare, genom att utöka ytan för IFA Global Markets på en dedikerad plats utanför själva mässområdet (Station Berlin nära Potsdamer Platz, där utställare kan visa upp komponenter och design för framtida produkter) och genom ett nytt koncept kallat IFA Next, där startups, undersökningslab och innovationsföretag får en egen plattform i hall 26 – bredvid IFA keynotes och konferenserna.

  – Marknaderna för hushållsapparater och konsumentelektronik närmar sig varandra. IFA firar i år tioårsjubileum för hushållsapparater på mässan och fortsätter vara den ledande plattformen för båda marknadssegmenten. Ingen annan mässa tillgodoser alla krav från industri, handlare, konsumenter och media som IFA. Mässans fortsatta succé reflekteras i en stadigt ökande ordervolym – drygt 4,7 miljarder dollar under IFA 2016, säger Hans-Joachim Kamp, Chairman of the Supervisory Board of gfu Consumer & Home Electronics GmbH.

  – Omsättningen inom den digitala marknaden är fortsatt hög. Närmare 950 miljarder dollar förväntas den globala försäljningen bli både 2017 och 2018. Oavsett om man är hemma eller på resa är det smartphones som skapar marknadsutveckling. Smartphones sammankopplar alla aspekter i det dagliga livet, från TV:n i vardagsrummet till tvättmaskinen, kaffemaskinen och badrumsvågen. IoT (Internet of Things) har redan nått konsumenten, säger Jürgen Boyny, Global Director Consumer Electronics GfK.

  – Vi tror att det är dags att definiera konsumentelektronik på ett nytt sätt. Gränserna mellan konsumentelektronik och hushållsapparater, det digitala och den fysiska världen, suddas ut. Oavsett om det är i köket, vardagsrummet eller på kontoret är ”konsumentiseringen” av produkter exponentiell – från underhållning i vardagsrummet, mobila produkter, spel, hälsa, smarta hemmet och IoT, till nya segment som drönare och VR. Idag sammankopplar och formar konsumentelektronik allting. Om du besöker IFA 2017 kommer du att se framtiden för hur vi lever och hur vi arbetar, säger Dr. Christian Göke, CEO Messe Berlin. (på bild ovan).

  – IFA Next placerar innovation mitt i hjärtat av mässan, för journalister och besökare är det en unik möjlighet att se de senaste innovationerna samlade på ett och samma ställe, säger Jens Heithecker, IFA Executive Director.

  IFA 2017 gick av stapeln 1-6 september (IFA Global Markets var öppet 3-6 september) och 31 augusti spelade Yello på IFA Sommergarten. IFA – Internationale Funkausstellung – anordnas av gfu Consumer & Home Electronics GmbH och Messe Berlin GmbH i Berlin i augusti/september varje år. IFA anordnades för första gången 1924, och sedan 2005 hålls mässan årligen istället för vartannat år. Sedan 2008 ingår segmenten vitvaror och småel på IFA. Antal utställare brukar vara omkring 1600 och antal besökare ungefär 240000.