Nyheter

Inflationstakten 1,9 procent

2012-03-13

Dela den här artikeln

Dela


Etiketter


Kommentarer

Artikeln har:
Inga kommentarer

Pressmeddelande från SCB:

Inflationstakten var 1,9 procent i februari 2012, vilket är en oförändrad inflationstakt jämfört med januari. Från januari till februari steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent enligt Konsumentprisindex. Den underliggande inflationstakten enligt KPIF var 1,1 procent i februari.

Utvecklingen från januari

Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,7 procent från januari till februari 2012.

Till den totala uppgången i KPI från januari till februari 2012 bidrog högre priser på livsmedel (0,9 procent) och tobak (5,5 procent) med 0,1 procentenhet vardera. Prisuppgångar på kläder och skor (2,0 procent) och elström (1,7 procent) bidrog även det med 0,1 procentenhet vardera till månadsförändringen i KPI.

Inom transportområdet påverkade högre priser på drivmedel (2,1 procent) och transporttjänster (2,2 procent) månadsförändringen uppåt med 0,1 procentenhet vardera. Utöver det bidrog även prisuppgångar på paketresor (4,7 procent) med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 1,9 procent i februari 2012. Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i februari 1,1 procent.

Till uppgången i KPI bidrog främst högre boendekostnader (5,1 procent) med 1,4 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (24,5 procent) med 1,0 procentenhet och höjda hyror (2,6 procent) med 0,3 procentenheter.

Prisuppgångar på drivmedel (10,1 procent) bidrog även det till uppgången med 0,4 procentenheter.

Uppgången motverkades framförallt av prissänkningar på hemelektronik (-15,9 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.


 

Ditt namn *

Din e-post *

Skriv en kommentar

Debattregler