”Vad gör man när lagstiftning blir förlegad?”

”Vad gör man när lagstiftning blir förlegad?”

Privatkopiering har i princip upphört, och teknikutvecklingen har gjort nuvarande lagstiftning inaktuell. Men detta berörs inte med ett ord…

Läs mer