Svensk Handel: “Kemikalieskatten äventyrar svenska företag och jobb”

Svensk Handel: “Kemikalieskatten äventyrar svenska företag och jobb”

Branschorganisationen menar att höjd kemikalieskatt skulle slå hårt mot detaljhandeln i förlorade arbetstillfällen och intäktsbortfall.

Läs mer