Stärk konkurrenskraften så att handeln står rustad för att klara nästa lågkonjunktur

Stärk konkurrenskraften så att handeln står rustad för att klara nästa lågkonjunktur

Digitaliseringen växer exceptionellt och handeln präglas av den. Men för att klara nästa lågkonjunktur måste handeln stärka sin…

Läs mer