Snedsteg att utvidga kemikalieskatten

Snedsteg att utvidga kemikalieskatten

Debatt För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv…

arbetstillfällen i Sverige. Trots detta vill regeringen införa en kemikalieskatt på kläder och skor, vilken enligt…

Läs mer