Riksdagen föreslår utredning av privatkopieringsavgiften

Riksdagen föreslår utredning av privatkopieringsavgiften

Riksdagens näringsutskott menar att privatkopieringsavgiften bör ses över. Detta då den spelat ut sin roll i och med introduktionen av…

Läs mer