Privatkopieringsavgiften kan ryka – “Tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna”