Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

Läs mer