Mobiler fortsätter minska

Mobiler fortsätter minska

Det var små förändringar i försäljningen av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan…

av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan mobiltelefoner uppvisade minskade siffror. –

Läs mer