Mer än hälften av de TV-apparater som säljs i Sverige är nu med Ultra HD