Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår. Inrego har…

Läs mer