Kemikalieskatten gav liten eller omvänd effekt, enligt utredning