Johanna Nylander: Kemikalieskatt hjälper inte miljön