HUI om Kemikalieskatten: “Effekterna är försumbara”