”Gör Sverige till ­föregångsland med skarpare lagar mot kemikalier i vardagen”

”Gör Sverige till ­föregångsland med skarpare lagar mot kemikalier i vardagen”

Nya åtgärder. Arbetet för att få bort hormonstörande ämnen får inte avstanna.

Läs mer