Fortsatt ökning av antalet mobilabonnemang med mycket data

Fortsatt ökning av antalet mobilabonnemang med mycket data

Antalet mobilabonnemang med minst 1 Gbyte per månad samt den totala mängden överförd datatrafik i mobilnäten ökar. Däremot har…

Läs mer