Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

Kemikalieinspektionen meddelar att effekterna av kemikalieskatten på elektronik nu ska undersökas. Syftet är att ta reda på om skatten har…

Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

Läs mer