E-handeln stod för en tredjedel av den totala detaljhandelns tillväxt under 2016

E-handeln stod för en tredjedel av den totala detaljhandelns tillväxt under 2016

Detaljhandelns digitalisering fortsätter med oförminskad styrka och en allt större del av försäljningen flyttar ut på nätet. Under 2016…

Läs mer