Debatt: ”Risk att Sverige halkar efter ytterligare inom mobiltelefoni”

Debatt: ”Risk att Sverige halkar efter ytterligare inom mobiltelefoni”

Sverige är inte längre världsledande inom mobil teknologi. Därför är regeringens ambition att bli världsledande inom nästa generations…

viktigt ur ett miljöperspektiv, men det är också en förutsättning för ”internet of things” (IOT), där sensorer kan klara sig många gånger

Läs mer