Därför gynnar en kemikalieskatt den svenska klädindustrin

Därför gynnar en kemikalieskatt den svenska klädindustrin

DebattSkatt på företagande möts sällan av jubel från näringslivet. Men alla skatter är inte likadana. I fallet med kemikalieskatt på kläder…

med den redan existerande elektronikskatten, som tyvärr även beskattar vissa säkra alternativ och därmed fått branschen att reagera högljutt

Läs mer