Press

Återhämtning i december

Försäljningen av hemelektronik återhämtade sig i december. Det totala värdet av försäljningen var sex procent högre än motsvarande månad 2018. De ackumulerade försäljningssiffrorna för året sjönk efter november, men återhämtade sig efter december. Under december var försäljningen av mobiltelefoner och TV, 13 procent respektive 16 procent högre än motsvarande månad 2018. - Försäljningen i november var lägre, men december gick bättre än 2018. Sett över hela året har dock värdet av försäljningen sjunkit något. Antalet sålda...

Oktober en bra månad för TV-försäljning

Oktober var en bra månad för försäljningen av TV. Samtliga storlekar ökade, utom de minsta. Den totala TV-försäljningen var 8% större än under samma månad ifjol. Övriga kategorier visade dock tvärtom minskad försäljning under månaden. - TV-försäljningen går bra nu. Intressant att notera är att de största skärmarna, över 65 tum, nu är den nästa största kategorin, efter den nya standardstorleken 55-60 tum, säger Klas Elm, Elektronik­Branschen. Ackumulerat för årets första 10 månader var försäljningen större av...

Små förändringar i september

Det var små förändringar i försäljningen av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan mobiltelefoner uppvisade minskade siffror. - Värdet av försäljningen under årets första tre kvartal ligger oförändrat kvar på minus två procent jämfört med förra året. Under september gick TV-försäljningen totalt sett bra, och då särskilt de största skärmarna, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Ackumulerat för årets första tre kvartal var försäljningen större av stora TV-skärmar, ljudprodukter och surfplattor jämfört med motsvarande...

Kemikalieskatten ändras

ElektronikBranschen välkomnar regeringens besked att utländsk e-handel ska omfattas av kemikalieskatten Idag omfattas inte utländsk handel av kemikalieskatten. Efter omfattande kritik aviserar nu regeringen i budgetpropositionen för 2020 att man under 2019 kommer ta fram en promemoria med förslag till hur utländsk e-handel skulle kunna omfattas av kemikalieskatten på elektronik. ElektronikBranschen, som länge framhållit de negativa effekterna av kemikalieskatten för svensk handel, välkomnar förslaget. – Som kemikalieskatten är konstruerad idag slår den hårt mot svensk detaljhandel och...

Video från IFA 2019

ElektronikBranschen har besökt IFA 2019 och spelat in sju videoklipp från mässan, som anordnades i Berlin 6-11 september. Ovan finns ett videoklipp där Klas Elm sammanfattar mässan på två och en halv minut, och nedan finns sex videoklipp från leverantörernas montrar, som varierar från knappt tre minuter till drygt sex minuter – den totala speltiden är 27:54 minuter. IFA - Internationale Funkausstellung - anordnas av gfu Consumer & Home Electronics GmbH och Messe Berlin GmbH i Berlin...

Svag försäljning i augusti

Försäljningen av hemelektronik i augusti innebar en svag minskning jämfört med fjolåret. Försäljningsvolymerna av de flesta produkter minskade också jämfört med tidigare månader under året. - Volymerna minskar något, men värdet är stabilt. Svenskarna köper alltså färre men dyrare produkter, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Ackumulerat för årets första åtta månader ligger värdet av försäljningen fortsatt två procent under fjolåret. Mest ökar TV över 65 tum, där den ackumulerade försäljningen ligger 35 procent över försäljningen 2018. Även försäljningen av...

Förtroende & fyra trender på IFA 2019

Messe Berlin och gfu meddelade på ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference i Andalusien/Spanien, att de fyra trenderna på årets mässa - som går av stapeln 6-11 september 2019 i Berlin - förväntas bli uppkoppling, artificiell intelligens, röststyrning och 5G – en kvartett som i mångt och mycket hänger samman. Text & foto: Ola Larsson Dessa trender driver innovation inom såväl konsumentelektronik som vitvaror, och även om teknologibranschen inte varit utan utmaningar det gångna året så är...

IFA GPC 2019 – Smarta hem & en biljon Euro

På ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference 2019 i Andalusien/Spanien talade Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, bland annat om det smarta hemmet som en naturlig evolution. GfK meddelade också att den globala omsättningen av tekniska konsumentprodukter (vilket innefattar konsumentelektronik samt vitvaror) ökade med 1 procent 2018 och överträffade för första gången en biljon Euro. Text & foto: Ola Larsson Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, berättade under rubriken ”Smart Home – Crossing the Chasm” att Smart Entertainment fortfarande...

Trög försäljning av hemelektronik under juli

Sommaren innebar en trög försäljning av hemelektronik och juli var inget undantag. Ackumulerat för årets första sju månader ligger värdet av försäljningen två procent under fjolåret. Trenderna håller dock i sig. Fortsatt är det försäljningen av stora TV-skärmar som går bäst. De största TV-skärmarna, 65 tum och större, ökade med 37 procent under månaden och även försäljningen av ljudprodukter ökade. – Trots fjolårets magiska sommar var försäljningen ändå bättre då. TV och audio fortsätter att öka...

Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands

Idag publicerar HUI Research en rapport där digitaliseringens påverkan på prissättningen inom elektronikbranschen granskas. Rapporten visar att med den ökade andelen internationell e-handel, teknikutveckling, prispress och transparens är det inte längre möjligt att höja priserna på elektronik i Sverige. I det sammanhanget blir nationella pålagor som kemikalieskatten, privatkopieringsersättningen och pant på elektronik en kraftig konkurrensnackdel för den svenska detaljhandeln. Enligt HUI riskerar också miljömässiga effekter att utebli. Rapporten visar att det är omöjligt att låta svenska...