Mediebevakning

Blyet finns kvar i billig elektronik

Det har länge varit förbjudet att använda blyat lod i konsumentelektronik. Trots det finns det gott om billiga produkter som fortfarande...

Farliga kemikalier hos stora kedjor

Kemikalieinspektionen anmäler 16 företag för bristande kemikaliekontroller. Bland företagen finns Granngården, Biltema och Rusta. Nästan...

Kemikalieskatten 10 månader senare

Kemikalieskatten på elektronik trädde i kraft 1 april förra året. Under juli till november gav skatten ett extra tillskott till statskassan...

Tvingande konsumtion är ohållbart

DEBATT Såhär i början av året kan det vara bra att påminna om att konsumtion inte bara drivs av ha-begär och fiffig reklam. Faktum är att...