Mediebevakning

Dyr och dålig politik gynnar ingen

Miljö: Tänk om när åtgärderna inte får någon effekt Slutreplik. Barbara Hinsch (MP) bemöter min insändare om bristerna i Miljöpartiets...

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika...

Felus felus i miljöpolitiken

"Små effekter”, ”inga incitament”, ”inte kostnadseffektiva”, ”verkningslös”. I en nyutkommen rapport sågar professorn Runar Brännlund tre...

Fortsatt övergång till större TV

Kategorin TV över 65 tum sticker ut med en ökande försäljning. I övrigt var försäljningen i april trög i hemelektronikbranschen. – Förutom...