Author: Klas Elm / ElektronikBranschen

Återhämtning i december

Försäljningen av hemelektronik återhämtade sig i december. Det totala värdet av försäljningen var sex procent högre än motsvarande månad 2018. De ackumulerade försäljningssiffrorna för året sjönk efter november, men återhämtade sig efter december. Under december var försäljningen av mobiltelefoner och TV, 13 procent respektive 16 procent högre än motsvarande månad 2018. - Försäljningen i november var lägre, men december gick bättre än 2018. Sett över hela året har dock värdet av försäljningen sjunkit något. Antalet sålda...