Hem

 • läs mer
  Återhämtning i december
  Försäljningen av hemelektronik återhämtade sig i december. Det totala värdet av försäljningen var sex procent högre än motsvarande månad 2018. De ackumulerade försäljningssiffrorna för året sjönk efter november, men återhämtade sig efter december. Under december var försäljningen av mobiltelefoner och TV, 13 procent respektive 16 procent högre än motsvarande månad 2018. - Försäljningen i november var lägre, men december gick bättre än 2018. Sett över hela året har dock värdet av försäljningen sjunkit något. Antalet sålda TV under 2019 var något lägre än 2018, men värdet av försäljningen är oförändrat. Trenden med allt större TV håller i sig. Försäljningen av IT-produkter har backat, medan mobiltelefoner...
  Press
 • läs mer
  Oktober en bra månad för TV-försäljning
  Oktober var en bra månad för försäljningen av TV. Samtliga storlekar ökade, utom de minsta. Den totala TV-försäljningen var 8% större än under samma månad ifjol. Övriga kategorier visade dock tvärtom minskad försäljning under månaden. - TV-försäljningen går bra nu. Intressant att notera är att de största skärmarna, över 65 tum, nu är den nästa största kategorin, efter den nya standardstorleken 55-60 tum, säger Klas Elm, Elektronik­Branschen. Ackumulerat för årets första 10 månader var försäljningen större av ljudprodukter och stor TV jämfört med motsvarande period 2018. Det totala försäljningsvärdet var tre procent lägre än jämfört med ifjol. Hela SnabbIndex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Små förändringar i september
  Det var små förändringar i försäljningen av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan mobiltelefoner uppvisade minskade siffror. - Värdet av försäljningen under årets första tre kvartal ligger oförändrat kvar på minus två procent jämfört med förra året. Under september gick TV-försäljningen totalt sett bra, och då särskilt de största skärmarna, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Ackumulerat för årets första tre kvartal var försäljningen större av stora TV-skärmar, ljudprodukter och surfplattor jämfört med motsvarande period 2018. Hela Snabbindex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Kemikalieskatten ändras
  ElektronikBranschen välkomnar regeringens besked att utländsk e-handel ska omfattas av kemikalieskatten Idag omfattas inte utländsk handel av kemikalieskatten. Efter omfattande kritik aviserar nu regeringen i budgetpropositionen för 2020 att man under 2019 kommer ta fram en promemoria med förslag till hur utländsk e-handel skulle kunna omfattas av kemikalieskatten på elektronik. ElektronikBranschen, som länge framhållit de negativa effekterna av kemikalieskatten för svensk handel, välkomnar förslaget. – Som kemikalieskatten är konstruerad idag slår den hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Kemikalieskatten snedvrider konkurrensen för svenska handlare då den inte tas ut på varor köpta från utländska e-handelssajter. Svenska handlare kan inte höja priserna för att kompensera...
  Press
 • läs mer
  Video från IFA 2019
  ElektronikBranschen har besökt IFA 2019 och spelat in sju videoklipp från mässan, som anordnades i Berlin 6-11 september. Ovan finns ett videoklipp där Klas Elm sammanfattar mässan på två och en halv minut, och nedan finns sex videoklipp från leverantörernas montrar, som varierar från knappt tre minuter till drygt sex minuter – den totala speltiden är 27:54 minuter. IFA - Internationale Funkausstellung - anordnas av gfu Consumer & Home Electronics GmbH och Messe Berlin GmbH i Berlin i augusti/september varje år. IFA anordnades för första gången 1924, och sedan 2005 hålls mässan årligen istället för vartannat år. Sedan 2008 ingår segmenten vitvaror och småel på IFA....
  Press
 • läs mer
  Svag försäljning i augusti
  Försäljningen av hemelektronik i augusti innebar en svag minskning jämfört med fjolåret. Försäljningsvolymerna av de flesta produkter minskade också jämfört med tidigare månader under året. - Volymerna minskar något, men värdet är stabilt. Svenskarna köper alltså färre men dyrare produkter, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Ackumulerat för årets första åtta månader ligger värdet av försäljningen fortsatt två procent under fjolåret. Mest ökar TV över 65 tum, där den ackumulerade försäljningen ligger 35 procent över försäljningen 2018. Även försäljningen av ljudprodukter och surfplattor ökar. Hela Snabbindex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Förtroende & fyra trender på IFA 2019
  Messe Berlin och gfu meddelade på ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference i Andalusien/Spanien, att de fyra trenderna på årets mässa - som går av stapeln 6-11 september 2019 i Berlin - förväntas bli uppkoppling, artificiell intelligens, röststyrning och 5G – en kvartett som i mångt och mycket hänger samman. Text & foto: Ola Larsson Dessa trender driver innovation inom såväl konsumentelektronik som vitvaror, och även om teknologibranschen inte varit utan utmaningar det gångna året så är det fortfarande den sektor som konsumenter har störst förtroende för, enligt Edelmans Trust Barometer, som presenterades av Margot Edelman under IFA GPC 2019. Edelman berättade dock att teknologibranschen närmar...
  Press
 • läs mer
  IFA GPC 2019 – Smarta hem & en biljon Euro
  På ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference 2019 i Andalusien/Spanien talade Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, bland annat om det smarta hemmet som en naturlig evolution. GfK meddelade också att den globala omsättningen av tekniska konsumentprodukter (vilket innefattar konsumentelektronik samt vitvaror) ökade med 1 procent 2018 och överträffade för första gången en biljon Euro. Text & foto: Ola Larsson Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, berättade under rubriken ”Smart Home – Crossing the Chasm” att Smart Entertainment fortfarande är den största subkategorin, som står för drygt 80 procent av omsättningen, men att Smart Appliances och Smart Smart Lighting växer starkt – med en värdetillväxt på 78 respektive...
  Press
 • läs mer
  Trög försäljning av hemelektronik under juli
  Sommaren innebar en trög försäljning av hemelektronik och juli var inget undantag. Ackumulerat för årets första sju månader ligger värdet av försäljningen två procent under fjolåret. Trenderna håller dock i sig. Fortsatt är det försäljningen av stora TV-skärmar som går bäst. De största TV-skärmarna, 65 tum och större, ökade med 37 procent under månaden och även försäljningen av ljudprodukter ökade. – Trots fjolårets magiska sommar var försäljningen ändå bättre då. TV och audio fortsätter att öka i år, men mobiltelefoner minskar något i antal, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Förutom stora TV-skärmar och audio, ligger också surfplattor på plus jämfört med motsvarande period 2018. Hela Snabbindex hittar du...
  Press
 • läs mer
  Ny rapport från HUI: Nationella pålagor flyttar handeln utomlands
  Idag publicerar HUI Research en rapport där digitaliseringens påverkan på prissättningen inom elektronikbranschen granskas. Rapporten visar att med den ökade andelen internationell e-handel, teknikutveckling, prispress och transparens är det inte längre möjligt att höja priserna på elektronik i Sverige. I det sammanhanget blir nationella pålagor som kemikalieskatten, privatkopieringsersättningen och pant på elektronik en kraftig konkurrensnackdel för den svenska detaljhandeln. Enligt HUI riskerar också miljömässiga effekter att utebli. Rapporten visar att det är omöjligt att låta svenska konsumenter bära kostnaderna för nationella skatter och avgifter. Istället straffar det de svenska handlarna i elektronikbranschen. I och med att produktutbudet i Sverige är detsamma som många övriga länder...
  Press
 • läs mer
  Bra försäljning av hemelektronik under maj
  Under maj ökade försäljningen av hemelektronik med sex procent i värde. Fortsatt är det försäljningen av stora TV-skärmar som går bäst. 55 tums TV ökade med 29 procent under månaden och de största TV-skärmarna, 65 tum och större, ökade med hela 40 procent. Försäljningen av ljud- produkter ökade med 10 procent under maj och surfplattor ökade under månaden med 14 procent. - Maj var en bra månad. TV och audio fortsätter att öka. Surfplattor gör lite come back, medan mobiltelefoner fortfarande ligger under fjolårets försäljning, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Ackumulerat för året ligger värdet av försäljningen en procent över fjolåret. Förutom stora TV-skärmar och audio, ligger också...
  Press
 • läs mer
  Obegripligt beslut av regeringen om kemikalieskatt
  På skärtorsdagen kom beslut om att utreda en utvidgning av kemikalieskatten till att, förutom elektronik, även omfatta kläder och skor. Detta ligger i linje med 73-punktsprogrammet som regeringen kommit överens om med Centern och Liberalerna, men beslutet omfattar inte en analys och översyn av befintlig kemikalieskatt. - Det är obegripligt att regeringen inte samtidigt passar på att analysera effekterna av dagens kemikalieskatt, när man beslutar om att den ska breddas, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen. Kritiken mot dagens skatt har varit massiv. Den anses ineffektiv, administrativt krånglig, inte ge någon klimat- eller hälsonytta, knappt vara lönsam och skada svensk handel. - Förutom skattens varande i sig, är...
  Press
 • läs mer
  Höjningen av kemikalieskatten hotar jobben
  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen i budgetsamverkan med Centerpartiet och Liberalerna att kemikalieskatten på elektronik höjs med mer än 30 procent. ElektronikBranschen menar att höjningen av skatten kommer slå hårt mot svensk detaljhandel som redan lider av pressade marginaler. Enligt en granskning av Handelns utredningsinstitut leder en höjd kemikalieskatt till att 800 – 2000 arbetstillfällen försvinner. Under förra mandatperioden införde S-MP-regeringen en kemikalieskatt på elektronikprodukter såsom mobiltelefoner, spelkonsoler, datorer och TV-apparater. Det politiska motivet var att skatten skulle minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö. - Regeringen ägnar sig åt skadlig symbolpolitik som varken gagnar miljö eller handeln. Det finns inga som helst forskningsresultat som pekar...
  Press
 • läs mer
  Datorer från Dell, HP och Lenovo klarar tuffa krav i nya TCO Certified
  Flera varumärken visar ledarskap inom hållbarhet genom att certifiera bärbara och stationära datorer enligt de skärpta kraven i TCO Certified, generation 8, meddelar TCO Development, och berättar att detta gör att organisationer som vill köpa in IT-produkter som ligger i framkant hållbarhetsmässigt har mer att välja på. TCO Certified, generation 8 lanserades i december 2018. De nya och uppdaterade kraven driver på ansvar och transparens i leverantörskedjan, och de ställer krav på att IT-produkter ska vara slitstarka och gå att uppgradera, reparera och återvinna – något som möjliggör den cirkulära ekonomin, anger företaget, som menar att certifieringen också hjälper upphandlande organisationer att bidra till nationella...
  Press
 • läs mer
  Ny rapport: Höjd kemikalieskatt slår ut svenska företag och jobb
  Inga tydliga miljöeffekter, men ett hårt slag mot svenska företag och jobb. Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten kan innebära upp till 2 000 förlorade arbetstillfällen i svensk detaljhandel. Dessutom blir skatteintäkterna betydligt mindre än väntat. Det visar en ny rapport från HUI Research. Försäljning av exempelvis spelkonsoller, datorer och mobiltelefoner påverkas om regeringen höjer kemikalieskatten ytterligare från den 1 augusti. Skatten är viktbaserad och kan uppgå till maximalt 440 kronor per produkt. Skatten är nationell och drabbar enbart svenska butiker och e-handelsföretag, utländska e-handlare är fredade. – Konkurrensen inom elektronikbranschen är stenhård och kunderna är extremt prisfokuserade. Butiker kan inte höja priserna för att kompensera för...
  Press
 • läs mer
  Intelligent konnektivitet & vikbart på MWC 2019
  MWC (Mobile World Congress) anordnades 25-28 februari i Barcelona och detta år talades det, under rubriken Intelligent Connectivity, om bland annat 5G, IoT, AI och big data. När det gäller produktnyheter var vikbara smartphones det hetaste på mässan. GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) som grundades 1982 och bland annat arrangerar MWC berättar att mässan i år besöktes av 109000 personer från 198 länder (varav 3640 var journalister/analytiker från media) och att fler än 2400 företag fanns representerade på den 120000 kvadratmeter stora mässytan. Text: Ola Larsson, Foto: GSMA samt leverantörernas produktbilder Första gången årliga MWC, som anses vara den viktigaste mobilmässan i världen, arrangerades i Barcelona...
  Press
 • läs mer
  Regeringen vill höja kemikalieskatten
  ElektronikBranschen är djupt kritisk mot skatten. Som kemikalieskatten är konstruerad idag ger den mycket begränsad miljönytta samtidigt som den slår hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Produkterna görs för en global marknad och tillverkarna producerar inga särskilda produkter för Sverige eller ändrar den globala produktionen för att passa den svenska regeringen. Däremot snedvrider lagen konkurrensen genom att svenskarna inköp från utlandet inte omfattas. Höjningen av skatten blir därmed en rejäl hävstång för internationell e-handel. Enligt en utvärdering från HUI Research (HUI) från september förra året leder dessutom försäljningsbortfallet till mellan 600 och 1400 färre arbetstillfällen inom den svenska elektronikbranschen. Rapporten från HUI...
  Press
 • läs mer
  Audio och stor TV sålde bäst i januari
  Under januari fortsatte trenden med ökad försäljning av stora TV-skärmar och av ljudprodukter. Även försäljningen av spelkonsoler ökade under januari, +13 procent. - 2019 började som 2018 slutade. Efterfrågan på de största TV-skärmarna fortsätter att öka. Även ljud säljer bra med smarta högtalare och assistenter, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Mindre TV-skärmar fortsätter minska i försäljning och även mobiltelefoner tappar försäljning i jämförelse med samma månad i fjol. Hela SnabbIndex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Julhandeln inkluderar numera Black Friday
  Försäljningen inom hemelektronikbranschen under december var sämre under 2018 än året innan. Samtliga kategorier backade utom Audio och 65-tums TV. Men om Black Friday och mellandagsrean inkluderas blir resultatet ungefär som året innan. Ackumulerat slutade hela 2018 med ett minskat försäljningsvärde på en procent. - Numera måste julhandeln räknas från Black Friday till och med mellandagsrean, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Sett över hela året är försäljningen ungefär på samma nivå som 2017. TV-skärmar över 55 tum fortsätter att sälja bra, och särskilt 65 tum och uppåt, medan mindre TV-skärmar fortsätter att tappa i försäljning. Ljudprodukter har sålt bra under hela året och den för branschen viktiga...
  Press
 • läs mer
  Nu måste regeringen agera
  Nu måste regeringen agera – Orimliga konsekvenser till följd av föråldrad lagstiftning Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i målet (T9826-13) mellan Telia och Copyswede. Enligt tingsrätten ska en avgift betalas på 3 kronor per gigabyte minne i telefonerna. Domen gäller från 2009 till och med den 31 juli 2016, och iPhone-modellerna fram till och med iPhone 5C. Enligt ElektronikBranschen är det orimligt att svenska konsumenter ska betala två gånger – dels för minneskapaciteten och dels för tjänster som Spotify och Viaplay. ElektronikBranschen uppmanar nu regeringen att agera. - Dagens dom skulle kunna leda till ett prispåslag på smartphones på mellan 200 och 1500 kr beroende på...
  Press
 • läs mer
  Nästa Photokina först i maj 2020
  German Photo Industry Association (PIV, som är konceptuell sponsor för Photokina) och mässans arrangör Koelnmesse meddelade 3 december att nästa Photokina inte kommer att arrangeras i maj 2019, som tidigare planerat, utan först i maj 2020. De berättar att Photokina 2018 var lyckad och att man nu beslutat att arrangera nästa Photokina 27-30 maj 2020, så att alla deltagande företag har möjlighet att utveckla det nya konceptet för Photokina (som från och med 2020 blir en årlig mässa) för att ytterligare höja mässans status som en global plattform för foto- och bildindustrin. – Photokina 2018 överträffade absolut våra optimistiska förväntningar, med banbrytande innovationer och 180000 besökare...
  Press
 • läs mer
  Black Friday ledde till ökad försäljning under november
  Under november inträffade Black Friday vilket ledde till ökad försäljning av hemelektronik. Trenderna från tidigare under året fortsatte och bäst gick försäljningen av större TV-skärmar och ljudprodukter. Det totala försäljningsvärdet för månaden steg med sex procent jämfört med motsvarande period 2017. – Trots fjolårets stora försäljning under Black Friday ökade försäljningen i år ytterligare. 65 tums TV ökade med över 50 procent, audio med sex procent och mobiltelefoner ökade med en procent jämfört med november 2017, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. Ackumulerat för årets första 11 månader har värdet av den totala försäljningen stigit med en procent, audio med sex procent och mobiltelefoner med två procent jämfört...
  Press
 • läs mer
  Trådlös medhjälpare, och ljud, under granen
  Idag presenterade ElektroniBranschen årets Butikschefsindex. Undersökningen bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att: Årets julklapp blir högtalare med Google Home/Assistant. Black Friday ledde till att försäljningen under november ökade med sex procent jämfört med 2017. Snabbindex, som beskriver försäljningen årets första 11 månader, visar en ökad försäljning med en procent jämfört med 2017. Intresset för stora TV-skärmar, 65 tum och uppåt, ökar kontinuerligt, +41 procent under året. Försäljningen av ljudprodukter har ökat sex procent under 2018 jämfört med i fjol. 93 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, och 89 procent ser en positiv utveckling kommande halvår! – Smarta högtalare väntas slå...
  Press
 • läs mer
  Ljud och spel i oktober
  Under oktober rusade försäljningen av ljudprodukter och spelkonsoler i hemelektronikbranschen. Kategorin Audio ökade med 22 procent jämfört med oktober förra året. Spelkonsoler ökade med hela 53 procent motsvarande period. - Ljudprodukter har sålt bra hela året. Ackumulerat är det en ökning på sex procent. Den stora ökningen av spelkonsoler under oktober beror bland annat på lanseringar av några nya populära spel, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. TV-skärmar över 65 tum fortsätter att sälja bra, medan mindre TV-skärmar fortsätter att tappa i försäljning. Den för branschen viktiga kategorin Mobiltelefoner ligger ackumulerat för året kvar på två procent över försäljningsnivån från samma period i fjol.   Hela Snabbindex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Återhämtning under hösten
  Under augusti och september återhämtade sig hemelektronikbranschen och de flesta produktgrupper ökade sin försäljning. - Värdet av försäljningen under augusti var plus fyra procent och september slutade en procent över motsvarande månad i fjol. Det har lett till att försäljningen under årets första nio månader nu värdemässigt ligger på samma nivå som motsvarande period 2017, säger Klas Elm, ElektronikBranschen. TV-skärmar över 65 tum sålde i september över 50 procent bättre än i fjol. Även ljudprodukter och IT-produkter sålde bättre än samma månad förra året. Den för branschen viktiga kategorin mobiltelefoner ligger ackumulerat för året kvar på två procent över försäljningsnivån från samma period i fjol. Hela Snabbindex hittar...
  Press
 • läs mer
  Kemikalieskatten når inte målen
  Den första juli 2017 infördes kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kronor per produkt exklusive moms (400 kronor ink moms). HUI Research har på uppdrag av ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) utrett i vilken utsträckning kemikalieskatten haft avsedd effekt och kan konstatera att så inte är fallet. Inför kemikalieskattens införande gjordes på regeringens uppdrag en utredning (SOU 2015:30) som prognostiserade konsekvenserna av skatten. I utredningen drogs slutsatserna att skatten förväntades ge upphov till årliga skatteintäkter om 2,4 miljarder kronor, en minskad försäljning av elektronikvaror med 4,5 procent per år, en förflyttning av den totala elektronikförsäljningen (till svenska konsumenter) från...
  Press
 • läs mer
  Video från IFA 2018
  ElektronikBranschen har spelat in videoklipp från de fyra mässorna CES (Las Vegas), IFA (Berlin), MWC (Barcelona) och Photokina (Köln) i drygt tio år, och vi har i princip uteslutande spelat in och publicerat klipp från montrarna där leverantörerna berättat om sina nyheter. Sedan ifjol har vi ändrat metod en smula och valt att fokusera på tre trender, och olika leverantörers syn på dessa. Från IFA 2018 finns det åtta videoklipp publicerade (ett ovan och sju nedan). * "Intro" - Klas Elm identifierar tre trender på IFA 2018 (1:38 min) * "Tre trender" - Sex leverantörer beskriver tre trender (2:30 min) * "Samsung", "Yamaha", "LG", "Panasonic", "TCL" och "Sony"...
  Press
 • läs mer
  Lugn juli för elektronikhandeln
  De största TV-skärmarna fortsätter att sälja bra även om sommarvärmen ledde till en lugn period för hemelektronikhandeln. - Fotbolls-VM och rekordhettan tog nog ut varandra under juli. Årets försäljning var oförändrad jämfört med i fjol, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Förutom de större TV-skärmarna sålde surfplattor och ljudprodukter bättre än samma månad förra året. Årets ackumulerade totala försäljningsvärde för branschen ligger efter juli på minus en procent. Mobiltelefoner ligger ackumulerat kvar på två procent över försäljningsnivån från samma period i fjol. Snabbindex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  AI & röststyrning på IFA 2018
  Messe Berlin och gfu meddelade 21 april, på IFA Global Press Conference i Rom, att teknologiska megatrender driver en ny våg av innovation inom konsumentelektronik och vitvaror, och de två största trenderna på årets mässa, som går av stapeln 31 augusti till 5 september i Berlin, förväntas bli röststyrning och artificiell intelligens (AI). Text & foto: Ola Larsson Jens Heithecker, IFA Executive Director, inledde årets globala IFA-presskonferens med att berätta att 320 deltagande journalister från 60 länder är nytt rekord, och han bad om ursäkt för att inte alla fick plats på samma hotell - och sade att ni som bor på hotell 2 kan se...
  Press
 • läs mer
  2018 överstiger försäljningen en biljard dollar
  På IFA Global Press Conference 2018 meddelade gfu att den globala försäljningen av konsumentelektronik (inklusive Telco och IT) i år för första gången förväntas överstiga en biljard dollar. 2017 omsatte branschen 976 miljarder dollar globalt, vilket innebar en ökning med 3.2 procent, och för innevarande år är prognosen en omsättning på 1014 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning på 3.9 procent. Text & foto: Ola Larsson Hans-Joachim Kamp, Chairman of the Supervisory Board of gfu Consumer & Home Electronics GmbH, berättade på IFA Global Press Conference 2018 i Rom, att de tre marknaderna Europa, Nordamerika och Kina står för ungefär 70 procent av den globala omsättningen...
  Press
 • läs mer
  BMW det ultimata smartphone-tillbehöret
  Paul Gray, Principal Analyst/Researcher IHS Technology, talade på IFA Global Press Conference i Rom bland annat om intelligens, självkörande bilar och smartphones. Text & foto: Ola Larsson – Intelligens är som kärlek, man kan inte få för mycket, sade Paul Gray på IFA Global Press Conference 2018 i Rom i slutet av april, och förklarade att självkörande bilar precis som augmented reality (AR) handlar om att upptäcka objekt, samt att smartphones är så beroendeframkallande att vi behöver bilar som kör själva. Paul Gray berättade att elektroniken i bilar ökar med nära 6 procent per år och när det gäller röststyrning är bilar den viktigaste, och kanske också...
  Press
 • läs mer
  Svenskarna följer fotbollssuccén på stor tv
  Försäljningen av de största TV-skärmarna gjorde ett jättelyft under juni. Även mobiltelefoner hade en bra försäljningsmånad. - Svenskarna följer landslagets VM-succé på större TV-skärmar. Försäljningen av 65-tummare ökade 78 procent under juni, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Under juni var försäljningen av de största TV-skärmarna, över 65 tum, 78 procent större än under samma månad förra året. Även gruppen under, TV 55-64 tum, hade en ökad försäljning med sju procent jämfört med juni i fjol. Ackumulerat under 2018 är försäljningen två respektive 31 procent för dessa kategorier, jämfört med samma period 2017. Det ackumulerade totala försäljningsvärdet för branschen ligger efter maj på minus en procent. Mobiltelefoner...
  Press
 • läs mer
  Större TV inför fotbollsfesten
  Försäljningen under maj visade att svenskarna fortsätter att välja större TV-skärmar. Den största kategorin TV, över 65 tum, sticker ut med kraftigt ökad försäljning. - Svenskarna köper i allt större utsträckning de största TV-skärmarna. Kan det vara att de förbereder sig för fotbolls-VM, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Under maj var försäljningen av de största TV-skärmarna 60 procent större än under samma månad förra året. Även gruppen under, TV 45-65 tum, hade en ökad försäljning med fyra procent jämfört med maj i fjol. Ackumulerat under 2018 är försäljningen minus två respektive plus 22 procent för dessa kategorier, jämfört med samma period 2017. Det ackumulerade totala försäljningsvärdet...
  Press
 • läs mer
  ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivande om privatkopieringsersättning
  Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning med ett mer ändamålsenligt system. Enligt riksdagen bör ersättningen i det nya systemet baseras på den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utredningen bör också beakta möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret. ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivandet och menar att utgångspunkten för en kommande utredning måste vara att den nuvarande modellen för privatkopieringsersättning avskaffas. Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning med ett mer ändamålsenligt system. Enligt riksdagen bör...
  Press
 • läs mer
  Fortsatt övergång till större TV
  Kategorin TV över 65 tum sticker ut med en ökande försäljning. I övrigt var försäljningen i april trög i hemelektronikbranschen. - Förutom de största TV-skärmarna, var det ljudprodukter, mobiltelefoner och surfplattor som ökade under april, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Det ackumulerade totala försäljningsvärdet ligger efter april på minus en procent. Tungt går det för laptops som sedan 1 januari backat 15 procent jämfört med samma period förra året. TV totalt har backat fyra procent medan surfplattor ökat med tre procent under året. Audio och mobiltelefoner har ökat två procent vardera och TV över 65 tum har ökat 16 procent. Hela SnabbIndex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  ElektronikBranschen välkomnar näringsutskottets uppmaning att se över systemet med privatkopieringsersättning
  Riksdagens näringsutskott anser att regeringen bör se över det nuvarande systemet med ersättning för privatkopiering. Utskottet, som är eniga, anser att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att göra detta. ElektronikBranschen som länge efterlyst en översyn av dagens system välkomnar beskedet. – ElektronikBranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning. Vi anser att upphovsrättsinnehavarna ska få en rimlig ersättning för den skada de eventuellt fortfarande lider, men det måste ske via en modell som är förutsägbar och stabil, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. – Att som idag koppla avgiften till...
  Press
 • läs mer
  Bra försäljning i mars
  Försäljningen av hemelektronik var bra i mars vilket gjorde att första kvartalet slutade på samma nivå som förra året. - Eftersom 2017 summerade till en uppgång på sex procent är det positivt att första kvartalet i år startat i samma spår, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. I mars ökade det totala försäljningsvärdet med en procent. Den viktiga kategorin Mobiltelefoner ökade under mars med fem procent vilket ledde till att den ackumulerade försäljningen stigit till tre procents ökning jämfört med samma period förra året. Nytt är att vi nu redovisar de största TV- skärmarna från 65 tum. - Trenden med ökad efterfrågan på allt större TV-skärmar har lett...
  Press
 • läs mer
  Svag start på 2018
  ElektronikBranschen inleder 2018 med en svag försäljning jämfört med förra året. Januari och februari hade bra försäljning för olika produktgrupper, men ackumulerat för bägge månaderna var värdet för den totala försäljningen en procent längre än under motsvarande månader 2017. - De olika ljudprodukterna inom kategorin Audio har återkommit i statistiken och det ska bli spännande att se hur den utvecklar sig under året. Vi vet att Audio sålt bra senaste åren, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Den viktiga kategorin Mobiltelefoner visar ett litet plus och så gör också Surfplattor, medan produktkategorin TV generellt startat året svagt. Hela snabbindex kan du hitta här.
  Press
 • läs mer
  Mobiler med mera från MWC 2018
  MWC (Mobile World Congress) anordnades 26 februari till 1 mars i Barcelona och detta år talades det en hel del om bland annat 5G, AI och IoT. GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) som grundades 1982 och bland annat arrangerar MWC berättar att mässan i år besöktes av 107000 personer (då inkluderas såväl mässbesökare som utställare och ungefär 3500 från press/media) från 205 länder, att 24 procent var kvinnor och att totalt 2400 företag fanns representerade på den 120000 kvadratmeter stora mässytan. Text: Ola Larsson, Foto: GSMA samt leverantörernas produktbilder Första gången årliga MWC, som anses vara den viktigaste mobilmässan i världen, arrangerades i Barcelona var 2006,...
  Press
 • läs mer
  Förbjudna ämnen i billig elektronik
  I Sveriges Radios program Plånboken (programmet som reder ut stora som små konsumentfrågor) den 28 februari talas det bland annat om att när Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller, hittar de förbjudna och skadliga ämnen i mer än var tredje billig elektronikprodukt som de har valt ut. Produkterna innehåller oftast bly och kortkedjiga klorparaffiner, två ämnen som kan vara skadliga både för miljön och för våra kroppar. Lyssna på inslaget (8:26 min) här.
  Press
 • läs mer
  VD-skifte på Euronics
  Styrelsen inom Euronics Sverige meddelade 16 februari att Lars Jansson tillträder som verkställande direktör för organisationen. Lars ersätter Euronics avgående verkställande direktör, Peter Håkansson, som lämnar organisationen den 2 april för en tjänst som VD för Panasonic Nordic. Lars Jansson (till vänster i bild) kommer senast från tjänsten som Senior Advisor på Samsung Electronics i Norden och tillträder sin tjänst som verkställande direktör för Euronics den 15 augusti 2018.
  Press
 • läs mer
  Trendspaning från världens största mässa för hemelektronik
  CES är världens största mässa för hemelektronik och den hålls varje år i Las Vegas direkt efter trettonhelgen. Årets mässa skilde sig lite från tidigare då många av de stora leverantörerna visade upp koncept snarare än att fokusera bara på nya produkter. AI Ett genomgående tema på CES var AI – artificiell intelligens. Om det verkligen är AI kan man diskutera, men alla smarta produkter ska nu ha någon form av AI. Artificiell intelligens ska kunna registrera, förstå, agera och lära. Vi får väl se hur självlärande de är, men än så länge klarar de inte Turingtestet. Men man kan definitivt säga att de smarta produkterna...
  Press
 • läs mer
  Uppgång för hemelektronikbranschen 2017
  ElektronikBranschen summerar 2017 med en försäljningsökning på 6 procent. Trenden att konsumenterna byter till större TV-skärmar har fortsatt hela året. Spelkonsoler har också sålt bra med en ökning på 11 procent jämfört med 2016. Även surfplattor har gjort en stark come back och sålde 12 procent bättre än året innan. - Det är många som vill måla ut hemelektronik som en krisbransch, men tvärtom ökar försäljningen och konsumenternas intresse är fortsatt stort, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Julförsäljningen får numer räknas både för slutet av november och för december. Under december sålde mobiltelefoner något bättre än motsvarande månad 2016, plus 1 procent. Stora TV- skärmar sålde...
  Press
 • läs mer
  ElektronikBranschen beklagar dagens dom i HD
  Högsta domstolen har idag meddelat att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. ElektronikBranschen beklagar domslutet och efterlyser en modernisering av lagstiftningen.Högsta domstolen har idag meddelat att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. ElektronikBranschen beklagar domslutet och efterlyser en modernisering av lagstiftningen. Domen fastställer att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Domen innebär att det externa minneskortet ska avgiftsbeläggas under vissa förutsättningar, samt att avgiften sätts till 3 kr per gigabyte.ElektronikBranschen anser – i motsats till domstolen - att produkter med många funktioner, som smartphones, datorer och surfplattor inte ska ses som särskilt ägnade för privatkopiering. Det är också allvarligt...
  Press
 • läs mer
  Mycket ljud under granen
  ”Black Friday har verkligen slagit igenom i år. Försäljningen under november ökade med 22 procent jämfört med 2016”, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att: Julens hårda julklapp blir hörlurar och andra ljudprodukter. Försäljningen under november ökade med 22 procent jämfört med 2016! Snabbindex, som beskriver försäljningen årets första 11 månader, visar en ökad försäljning med 6 procent jämfört med 2016. 80 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, och 83 procent ser en positiv utveckling kommande halvår! Julens överraskning blir gamingprodukter. Intresset för stora TV-skärmar, 65 tum och uppåt, ökar...
  Press
 • läs mer
  Black Friday fick november att rusa
  November var en mycket bra månad för hemelektronikbranschen. Det totala försäljningsvärdet för månaden var 22 procent högre än november 2016. Detta ledde till att den ackumulerade försäljningen under årets första 11 månader ökade till plus sex procent jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen av TV-skärmar ökade med 18 procent, och av stora TV-skärmar med hela 24 procent, under november månad, jämfört med november 2016. Mobiltelefoner ökade med tre procent under månaden vilket bättrade på det ackumulerade värdet för årets månader till minus sex procent. Spelkonsoler och actionkameror sålde också bra under november och visar bägge en ökning på 14 procent för årets första...
  Press
 • läs mer
  Största dagen i svensk detaljhandelshistoria
  Än en gång slog den väletablerade readagen Black Friday nytt e-handelsrekord i Sverige – men mer blygsamt än tidigare år eftersom handeln numera sker under hela veckan och tjuvstartas. Enligt statistik från DIBS ökade volymen i inköp på nätet med 14 procent och omsättningen med 20 procent, vilket kan jämföras med fjolårets ökning på 21 respektive 59 procent. Totalt sett så noterar också hela veckan en fantastisk framgång för handeln på nätet. DIBS (en del av Nets) har undersökt e-handeln i Sverige under hela dygnet för Black Friday. DIBS data baserat på faktiska transaktioner, det vill säga enskilda köp, hos svenska webbutiker visade att volymen...
  Press
 • läs mer
  Världens största shoppingdag till Sverige
  Singles Day uppstod i Kina på 90-talet som en protest mot Alla Hjärtans Dag, för att fira alla singlar, och den har spridit sig långt utanför Kinas gränser och blivit världens största shoppingdag. Singles Day, som alltid infaller den 11/11, är större än Black Friday (som är västvärldens största shoppingdag) sett i försäljning online. Alibaba, som är den största handelsplattformen i Kina, sålde för mer än 140 miljarder kronor på de 24 timmar som Singles Day pågick, anger Elgiganten. – Som marknadsledare är det viktigt att lyssna till kundernas önskemål och driva nya trender. Vi var först ut med att köra Black Friday som blivit...
  Press
 • läs mer
  Årets Julklapp – hur gick det sedan?
  HUI Research utsåg tisdagen 21 november Årets julklapp för trettionde året i rad, och i år blev det elcykeln. HUI:s motivering till Årets julklapp 2017: Årets julklapp 2017 - elcykeln - speglar de svenska konsumenternas ökande klimatmedvetenhet, vilja att ta hand om sin hälsa samt att vara fri, flexibel och stundtals bekväm. MediaMarkt berättade dagen innan utnämningen att sju av de senaste tio åren har hemelektronik utsetts till Årets julklapp av HUI, och att i år toppade produkter som trådlösa hörlurar, smarta högtalare och drönare spelbolagens listor över vad som förväntades kamma hem titeln. För snart 30 år sedan (1988) lanserade HUI utmärkelsen "Årets julklapp". 1988...
  Press
 • läs mer
  SnabbIndex för oktober
  Snabbindex för elektronikbranschen visar en svagare försäljning under oktober. Den ackumulerade försäljningen under årets första tio månader ligger ändock 4 procent högre än under motsvarande period förra året. Försäljningen av TV-skärmar backade i samtliga kategorier under oktober. Även mobiltelefoner och IT-produkter hade en svag månad. Ackumulerat under året visar ett flertal produktkategorier positiva siffror. Till exempel har spelkonsoler och actionkameror sålt bra under 2017. SnabbIndex finner du här.
  Press
 • läs mer
  ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning
  Nu finns ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning (som tagits fram till de som säljer hemelektronik, vitvaror, mobiltelefoner och IT-produkter till konsumenter) tillgänglig på nätet. På www.ebutbildning.hemsida24.se finns sedan slutet av 2014 ”ElektronikBranschens Produktförsäkringsutbildning” - en utbildning i fyra delar där man måste svara på åtta frågor för att komma vidare. Nu finns på samma hemsida även ”ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning”- en utbildning i fem delar med 23 videoklipp och frågor man måste svara på för att komma vidare. Utbildningen täcker de kunskaper som är nödvändiga för att sedan genomföra det prov som ger ett intyg på att man har de rätta kunskaperna inom konsumenträtt. Man ska ha lärt sig om skillnaden...
  Press
 • läs mer
  Förhandlingar med Copyswede
  ElektronikBranschen leder förhandlingarna med Copyswede, men hela branschen är delaktiga i arbetet, till exempel IT&Telekomföretagen och ett flertal PC-företag. Branschen och Copyswede hade inte haft kontakt under några år innan denna runda av förhandlingar började för cirka ett år sedan. Det senaste året har parterna förhandlat om såväl de historiska krav Copyswede anser sig ha på branschens företag, som framtida avgiftsnivåer. Parterna har dock hittills inte kunnat enas om några delar av detta och förhandlingarna fortsätter. Parallellt med dessa förhandlingar pågår ett flertal rättsprocesser mellan Copyswede och marknadens företag. Bland annat väntar vi på en muntlig förhandling och avgörande i Högsta Domstolen i en process...
  Press
 • läs mer
  Nordig 20 år
  Den nordiska organisationen för TV-standardisering fyller 20 år. Nordig startade inför övergången till digital distribution av TV efter att den analoga utsändningen varit förhärskande i 50 år. 1997 gjorde sändande nordiska bolag en gemensam deklaration om att det skulle ske via enhetliga regler för Norden. Detta för att den gemensamma större marknaden bättre skulle kunna påverka TV-tillverkarna och samtidigt undvika separata lösningar mellan operatörerna. Året efter var en styrande Executive Committee igång och även en Technical Subcommittee, som jobbar med själva specifikationerna. Därefter har fler undergrupper skapats i olika tekniska frågor. Utvecklingen har sedan dess fortsatt i rasande fart och Nordig tar hänsyn till olika distributionsformer;...
  Press
 • läs mer
  Fin septemberförsäljning
  Snabbindex för Elektronikbranschen visar positiv försäljning för september. Det totala värdet av försäljningen var 7 procent högre än samma månad förra året. Anledningen är till stor del att försäljningen av stora TV-skärmar var hela 13 procent högre än under september 2016. Även försäljningen av spelkonsoler fortsatte att rusa, samtidigt som surfplattor och PC också sålde bra. Den ackumulerade försäljningen under årets första nio månader ligger nu 5 procent högre än motsvarande period förra året. Snabbindex
  Press
 • läs mer
  Video från IFA 2017
  ElektronikBranschen har spelat in videoklipp från de fyra mässorna CES (Las Vegas), IFA (Berlin), MWC (Barcelona) och Photokina (Köln) i tio år, och vi har i princip uteslutande spelat in och publicerat klipp från montrarna där leverantörerna berättat om sina nyheter. Nu har vi ändrat metod och på IFA 2017 valde vi att fokusera på tre trender, och olika leverantörers syn på dessa. Från årets IFA-mässa i Berlin finns det fyra videoklipp publicerade (ett ovan och tre nedan). * ”Intro” där Klas Elm berättar om de tre trenderna (1:36 min) * Trend 1: ”Tak för stora TV” (11:07 min) * Trend 2: ”Trådlöst & röststyrning” (16:30 min) * Trend...
  Press
 • läs mer
  IFA 2017 – panelbrist, storlekstak & smarta högtalare
  Paul Gray, Principal Analyst/Researcher IHS Technology, talade på IFA Global Press Conference i Lissabon bland annat om den stora bristen på TV-paneler nu, som kommer påverka hela världen och som beror på att det tillverkas allt fler större TV, vilket innebär att panelfabrikernas kapacitet inte räcker till längre – och det blir brist för alla. Paul Gray berättade dock att han ser indikationer på att 65 tum verkar vara taket när det gäller storleken på TV i större volymer, till exempel är det som så att 65 tums OLED-TV säljer mer än 75 tums LED-TV i Europa, trots att prislappen är i princip densamma. Anledningen till...
  Press
 • läs mer
  IFA 2017 – större TV, fler smartphones & VR på allvar
  Hans-Joachim Kamp, Chairman of the Supervisory Board of gfu Consumer & Home Electronics GmbH, berättade på IFA Global Press Conference i Lissabon, att vi i snitt tittar på linjär TV (oavsett produkt) tre timmar om dagen globalt, och att snittet i Europa är nära fyra timmar om dagen. 183 respektive 235 minuter var de siffror som presenterades, och den sistnämnda är nästan densamma som det antal miljoner TV det förväntas säljas i världen i år – 230 miljoner. 2016 såldes 229 miljoner och prognosen för 2018 är 243 miljoner, 2019 250 miljoner och 2020 259 miljoner. Att TV-apparaterna blir större och större för varje år bekräftades...
  Press
 • läs mer
  IFA 2017 skall accelerera tillväxt och innovation
  Mer yta för varumärken, en ny plattform för innovatörer samt en ny plats för komponenttillverkare – världens största mässa för konsumentelektronik och hushållsapparater fortsätter växa för att driva industritillväxt. Messe Berlin och gfu meddelade 22 april, på IFA Global Press Conference i Lissabon, att IFA 2017 kommer driva tillväxt och innovation inom marknaden för konsumentelektronik och hushållsapparater – genom att erbjuda varumärken mer utställningsyta än någonsin tidigare, genom att utöka ytan för IFA Global Markets på en dedikerad plats utanför själva mässområdet (Station Berlin nära Potsdamer Platz, där utställare kan visa upp komponenter och design för framtida produkter) och genom ett nytt koncept kallat IFA...
  Press
 • läs mer
  Branschen fortsätter öka
  Snabbindex för Elektronikbranschen visar att trenderna från sommaren fortsätter. Värdet av den totala försäljningen under året är högre än under motsvarande period 2016. Försäljningen i augusti var 5 procent högre än samma månad i fjol. Den ackumulerade försäljningen under årets första åtta månader ligger 4 procent högre än motsvarande period förra året. Försäljningen av videokameror och stillbildskameror med utbytbart objektiv går fortsatt bra, likaså spelkonsoler och surfplattor. Sämre än förra året har försäljningen av TV och mobiltelefoner gått. SnabbIndex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  SnabbIndex för juli
  Snabbindex för Elektronikbranschen visar att försäljningsvärdet under året är högre än under motsvarande period 2016. Försäljningen i juli var 3 procent högre än samma månad i fjol. Den ackumulerade försäljningen under årets första sju månader ligger därmed 4 procent högre än motsvarande period förra året. Försäljningen av videokameror och stillbildskameror med utbytbart objektiv går fortsatt bra, likaså spelkonsoler och surfplattor. Sämre än förra året har försäljningen av TV och mobiltelefoner gått, såväl under juli som ackumulerat under året. SnabbIndex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Bra första halvår för elektronikbranschen
  Snabbindex för Elektronikbranschen visar åter en månad med ökad försäljning. Försäljningen i juni var 10 procent högre än samma månad i fjol. Den ackumulerade försäljningen under första halvåret ligger därmed 5 procent högre än motsvarande period förra året. Försäljningen av mellanstora TV-skärmar ökade under perioden. Den fina försäljningen i juni ledde till att segmentet ökade 4 procent för halvåret jämfört med 2016. - Som vanligt under den här perioden av året går mindre skärmar bra. Människor köper en TV till fritidshuset. Roligt är också att stillbildskameror med utbytbart objektiv går riktigt bra igen - upp 23 procent i juni, vilket ger en ackumulerad försäljning under första...
  Press
 • läs mer
  Nu börjar straffskatten på hemelektronik tas ut
  Den 1 juli i år börjar den nya kemikalieskatten tas ut. Ibland kallas den straffskatt på hemelektronik, datorer och vitvaror, helt enkelt eftersom den leder till att det mesta som innehåller elektronik kommer att bli dyrare – ibland flera hundra kronor dyrare. I Göteborgsposten publicerades idag en debattartikel där Elektronikbranschen kritiserar skatten. Länken till GP finns här.
  Press
 • läs mer
  Högtalare och hörlurar säljer i sommar
  Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Sommarens produkter blir trådlöst ljud och hörlurar, Snabbindex, som beskriver försäljningen årets första fem månader, visar en ökad försäljning med 4 procent, Försäljningen av videokameror fortsätter att öka även 2017, men även försäljningen av systemkameror ökar igen, Efterfrågan på multiroom och liknande ljudlösningar är hög, 65 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, 75 procent av butikscheferna ser en positiv försäljningsutvecklingen kommande halvår. Snabbindex för maj visar positiva siffror. Försäljningen i maj var 7 procent högre än samma månad i fjol. Ackumulerad försäljning under årets första fem månader var också...
  Press
 • läs mer
  Riksdagen måste våga fatta beslut om privatkopieringen
  Privatkopiering har i princip upphört, men konsumenterna betalar fortfarande ersättning som på kassettbandens tid. Näringsutskottet behandlar i början av maj motioner som kräver översyn av privatkopieringsersättningen. Riksdag och regering har sagt att det behövs en översyn, men skjutit upp beslutet och hävdat att vi måste vänta på EU. Detta är fegt och felaktigt eftersom det inte pågår något arbete inom EU och flera medlemsstater förändrat sin lagstiftning de senaste åren. Dessutom strider den nuvarande lagstiftningen mot EU-rätten. Förr eller senare måste den svenska lagen uppdateras. Det är bättre att Sverige gör det på eget initiativ än att bli tvingade av EU-domstolen.
  Press
 • läs mer
  Moderaterna vill riva upp kemikalieskatten!
  Ur moderaternas vårbudgetmotion: Moderaterna anser att en väl utformad kemikalieskatt både kan bidra till att stärka miljöstyrningen och samtidigt inbringa skatteinkomster för att stärka det finansiella sparandet. En viktig utgångspunkt för ekonomiska styrmedel på miljöområdet är dock att de i möjligaste mån ska utformas så att förorenaren betalar i relation till sin miljöpåverkan. Styrmedlen ska i största möjliga utsträckning vara kostnadseffektiva, teknikneutrala och administrativt enkla och bör inte avvika alltför mycket från motsvarande styrmedel i andra delar av en gemensam marknad. Den utformning av kemikalieskatten som regeringen nu inför uppfyller inte dessa kriterier utan fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik. Det ger svenska...
  Press
 • läs mer
  Den feltänkta kemikalieskatten i Aftonbladet
  Den feltänkta kemikalieskatten tas nu upp i Aftonbladet. Aftonbladets artikel  
  Press
 • läs mer
  Elektronikbranschen och EHL skriver öppet brev om Kemikalieskatten
  Öppet brev angående den nyss införda Kemikalieskatten Till GD Skatteverket Finansministern Miljöministern Näringsministern Vi, berörda branschföreningar, vill göra er uppmärksamma på tre aspekter rörande den nyss införda kemikalieskatten som, enligt vår bedömning, sannolikt innebär att skatten inte når avsedd effekt. Tillsyn Utifrån vad vi kunnat se av lagstiftningen har ingen myndighet givits något tillsynsansvar. Vid kontakt med Skatteverket och KEMI har båda dessa påpekat att de inte har något tillsynsansvar för lagstiftningen. Då skatten är komplex inte minst för att det saknas mätmetoder är det viktigt att någon utför tillsyn. Transparens En annan viktig fråga för industri och handel är att reglerna tillämpas rättvist och kontrolleras så att ingen snedvriden konkurrens uppstår. En uppenbar...
  Press
 • läs mer
  Årets julklapp blir hörlurar enligt butikscheferna
  Årets sista undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; • Årets Julklapp blir hörlurar, • VR, som HUI Research utsett till Årets Julklapp, kommer först på tredje plats om man får tro butikscheferna, • VR och hooverboard förväntas bli årets överraskningar, • RIT fungerar - tjänster i hemmen har stor efterfrågan, • installationstjänster är de mest efterfrågade. Hela ButiksChefsIndex hittar du här BCI__3_2016
  Press
 • läs mer
  Stark elektronikförsäljning i november
  Elektronikbranschen hade en bra försäljning i november. De flesta produktkategorier hade bättre försäljning än samma månad förra året. - November gick förvånansvärt bra. Den totala TV-försäljningen gick 29 procent bättre och de stora TV-skärmarna ökade 41 procent. Även audioprodukter sålde mycket bra och försäljningen i värde för hela branschen var 8 procent högre än november förra året, säger Klas Elm, VD på Elektronik- Branschen. Ackumulerat för hela året har TV-försäljningen av stora skärmar sålt 4,6 procent bättre än motsvarande period 2015. Audioprodukter ligger 4,9 procent över fjolåret och även den viktiga kategorin mobil-telefoner återhämtade sig och ligger nu 6,5 under fjolårets försäljning. Det totala värdet av försäljningen steg...
  Press
 • läs mer
  Konkurrenter på en tuff elektronikmarknad enas om jobben.
  Susanne Ehnbåge (vd NetOnNet), Niclas Eriksson (vd Elgiganten), Per Kaufmann (vd Media Markt), Peter Håkansson (vd Euronics) samt Christer Palmgren (kedjechef AudioVideo) kommer samman för att säga sitt om kemikalieskatten. Aftonbladet 161128
  Press
 • läs mer
  Liten ljusning i höstmörkret
  Elektronikbranschen har haft ett svagt år, men oktober visade tecken på återhämtning. Såväl video som audio hade bättre försäljning än samma månad förra året. - Oktober var en klar förbättring i flera produktkategorier. TV-försäljning gick bra i alla storlekar och även audioprodukter sålde bra. Actionkameror gjorde också come back som säljraket, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen. TV-försäljningen steg med 10 procent under oktober, actionkameror med 22 procent och audio med hela 30 procent, jämfört med motsvarande månad 2015. Den ackumulerade försäljningen för januari till och med oktober är dock fortsatt negativ i samtliga kategorier utom för audioprodukter. Det totala värdet av försäljningen...
  Press
 • läs mer
  ElektronikBranschen åter vid förhandlingsbordet
  ElektronikBranschen har beslutat att återuppta förhandlingarna med upphovsrättsorganisationen Copyswede om ersättning för användning av privatkopierat material på bland annat smartphones, surfplattor och datorer. ”Vi tycker egentligen att systemet för privatkopieringsersättning är föråldrat och orättvist och vi kommer fortsätta att verka för att det görs om eller avskaffas. Men i väntan på det vill vi genom konstruktiva förhandlingar hitta ett sätt att praktiskt kunna hantera dagens system. Vi vill nå en kompromiss inom ramen för befintlig lagstiftning som minimerar systemets skadliga konsekvenser för både konsumenter, Copyswede och branschen”, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen. Högsta Domstolen meddelade i juni att vissa mobiltelefoner som för några år...
  Press
 • läs mer
  Photokina - Klas Elm summerar fotomässan
  Klas Elm, VD Elektronikbranschen, summerar fotomässan Photokina som nyligen hölls i Köln.
  Press
 • läs mer
  Summering av IFA 2016
  Klas Elm summerar årets IFA i Berlin.
  Press
 • läs mer
  Kemikalieskatten - en skatt utan miljönytta
  Läs allt om Kemikalieskatten på den nya hemsidan www.kemikalieskatten.se
  Press
 • läs mer
  HD-tolkad lag om kassettbandsavgift är föråldrad och måste ändras
  Högsta Domstolen har idag meddelat dom i målet mellan Telia och Copyswede om privatkopieringsersättning för vissa mobiltelefoner. Enligt domstolen är de aktuella mobiltelefonerna särskilt ägnade för privatkopiering. Konsumenterna ska alltså betala ersättning. Detta är enligt ElektronikBranschen högst olyckligt och orättvist. – Domen visar att det är dags att ändra lagstiftningen. Den baseras på ett konsumentbeteende som inte längre är aktuellt, eftersom konsumenterna har gått över till strömmade tjänster för både musik och film/serier där de redan betalar ersättning till upphovsrättshavarna, säger Klas Elm, vd ElektronikBranschen. Avgörande är enligt domstolen om anordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering. Dessutom måste man kunna anta...
  Press
 • läs mer
  Kemikalieskatten är ingen miljöskatt - äntligen börjar det uppmärksammas
  Den föreslagna beskattningen av flamskyddsmedel i hemelektronik har inte längre något med värnandet av miljö eller hälsa att göra. Det är en rent fiskal verksamhet - en omsättningsskatt. Och äntligen börjar det uppmärksammas. Här är några klipp: Korkat att införa en ologisk kemikalieskatt utan effekt,  Marcus Persson (Mittmedia) i Östersunds-Posten. Kemikalieskatt hjälper inte miljön,  Johanna Nylander i Kristianstadsbladet. Branschen rasar mot ny miljöskatt – ”allt jobb är bortkastat”, Computer Sweden. Nej, mycket enklare blev det inte, Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd (NNR) i Norran    
  Press
 • läs mer
  Offentliggör era undersökningar, Copyswede!
  - Så länge Copyswede vägrar att offentliggöra sina egna undersökningar måste diskussionen om privatkopiering utgå från vår undersökning som visar att privatkopieringen i stort sett upphört, säger Klas Elm, Elektronikbranschen. Elektronikbranschens användarundersökning visar att privatkopieringen av musik och film på smartphones, surfplattor och datorer kan mätas i ensiffriga tal. För smartphones och surfplattor är den mellan tre och fem procent. Undersökningen baseras på 1 503+1 565 intervjuer utförda av Ipsos, och publicerades i förra veckan. Upphovshavarorganisationen Copyswedes reaktion på undersökningen har varit att begära ut undersökningens metod och förarbete. Ipsos fullständiga rapporter finns redan tillgängliga på www.gigabyteskatten.se, inklusive en rapport från de fokusgrupper som Ipsos höll...
  Press
 • läs mer
  Privatkopiering har i stort sett upphört!
  En ny undersökning från Ipsos bekräftar nu att privatkopieringen har i stort sett upphört! IT & Telekomföretagen och Elektronikbranschen har länge uppmärksammat de stora kostnader som påförts konsumenter av hemelektronik genom det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE). Förespråkarna (Copyswede m fl) till dessa extra kostnader har hävdat att personer idag använder sin smartphone och andra elektronikprodukter särskilt för privatkopiering. Idag har dock stora delar av konsumtionen av musik och film övergått från inköp av fysiska kopior (ex. CD-skivor) till användande av digitala tjänster (ex. streaming). Användaren betalar per visning eller genom prenumeration. Exakt hur mycket privatkopieringen har minskat har varit en högt debatterad fråga. Nu konstaterar...
  Press
 • läs mer
  Butikschefsindex
  Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; TV-skärmens storlek är den viktigaste aspekten vid ett TV-köp, Smart-TV är det näst vanligaste ämnet för konsumenterna vid ett TV-köp, Ultra-HD har slagit igenom och frågor om UHD är de tredje vanligaste vid ett TV-köp, var femte butikschef upplever en ökad efterfrågan på TV och hälften en stabil efterfrågan, 77 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, 85 procent av butikscheferna är positiva till försäljningsutvecklingen kommande halvår. Hela Butikschefsindex #1 2016 hittar du här.
  Press
 • läs mer
  Copygate
  Dokumentärfilmen om Copyswede och Gigabyteskatten är nu lanserad. Sen den på Vimeo  
  Press
 • läs mer
  Kulturskaparföreträdarna vilseleder
  ”Teknikjättarna måste betala för kulturen”, skriver företrädare för ett antal kulturskaparorganisationer på SVT Opinion. Anledningen är att elektronikföretag i pågående rättsprocesser motsätter sig upphovsrättshavarorganisationen Copyswedes krav att så kallad privatkopieringsersättning ska tas ut vid köp av datorer, smarta telefoner och surfplattor. Kulturskaparföreträdarna kan sina berättarknep, och de vilseleder när de försöker beskriva detta som en fråga mellan dem och elektronikföretagen. Detta är en fråga mellan Copyswede och svenska konsumenter. EU-domstolen slog 2010 fast att det är konsumenterna som ska ersätta upphovsrättshavarna för eventuell privatkopiering. Kostnaden kommer alltså att landa på den Spotifylyssnande sundsvallsstudenten och Netflixtittande norrköpingsbon. Privatkopieringsersättningen infördes på den tid då konsumenter använde kassettband och VHS-kassetter. Ersättningen skulle...
  Press
 • läs mer
  Trendspaning CES 2016
  Som vanligt är CES i Las Vegas alldeles överväldigande. Alla som varit där håller med. Det är så stort och så mycket att se att man måste planera mässbesöket noga för att inte gå bort sig helt. Smarta hem Årets mässa tyckte jag förstärkte de trender vi sett senaste året. T.ex. så har Internet Of Things verkligen slagit igenom. Och då kanske framförallt när det gäller smarta hem. Det är visserligen något vi pratat om i många år, men nu skulle jag vilja säga att det slår igenom. Produkterna i hemmet är uppkopplade och det trådlösa nätverket hemma är en förutsättning för att allt ska funka...
  Press
 • läs mer
  CES 2016 En summering av världens största mässa för hemelektronik
  Klas Elm summerar intrycken från CES, som är världens största mässa för hemelektronik och som årligen genomförs i början av året i Las Vegas.
  Press
 • läs mer
  Intervju med Steve Koenig, CTA
  Klas Elm intervjuar Steve Koenig, Director of Industry Analysis, på CTA, vilken är den amerikanska branschorganisationens nya namn Consumer Technology Association. Intervjun hålls på CES Unveiled dagen innan den stora mässan öppnas.
  Press
 • läs mer
  Simpelt knep i debatt om gigabyteskatt
  Marika Lagercrantz, KLYS och Mattias Åkerlind, Copyswede, försöker framställa privatkopieringsersättningen som en fråga mellan stora multinationella elektronikföretag och enskilda kulturutövare. Det är ett simpelt debattknep. Det är EU-domstolen – inte branschen – som i en dom från 2010 har fastslagit att det är konsumenterna som ska ersätta upphovsrättshavarna för eventuell privatkopiering. I den utsträckning privatkopiering fortfarande sker, utförs den av privatpersoner. På kassettbandens tid var det praktiskt att låta leverantörerna betala en avgift. Då var produkten särskilt ägnad åt privatkopiering. Dagens debatt handlar dock om en helt ny situation. Flera undersökningar visar att 80-90 procent av musikkonsumtionen idag är från streamingtjänster som t ex Spotify. Ungefär...
  Press
 • läs mer
  Svensk gigabyteskatt måste stoppas
  Högsta domstolen meddelade nyligen prövningstillstånd i rättsfallet om privatkopieringsavgift mellan TeliaSonera och upphovsrättshavarorganisationen Copyswede. Det var viktigt. Copyswede vill att avgiften ska utvidgas till att omfatta smartphones och – i andra pågående rättsfall – surfplattor och datorer. Konsumenten ska alltså – enligt en uträkning från IDG – betala upp till 450 kronor mer när hen köper en ny smartphone. Hur mycket beror på hur många gigabyte, alltså lagringsutrymme, apparaten har. Tillsammans skulle konsumenterna avkrävas avgifter på mer än 300 miljoner kronor för en verksamhet som få, om ens några, sysslar med. Detta bara för att apparaten teoretiskt sett kan användas för att kopiera musik och...
  Press
 • läs mer
  Hårda klappar i ButiksChefsIndex #4
  Årets fjärde undersökning bland ElektronikBranschens butikschefer visar bland annat att: * butikscheferna tror att mobiltelefoner, trådlöst ljud och AppleTV/Chromecast blir årets julklappar; * julens överraskningar försäljningsmässigt blir hamburgergrillen och robotdammsugaren; * 81 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu; * 88 procent av butikscheferna är positiva till försäljningsutvecklingen kommande halvår; * endast 2 procent tror att försäljningen kommer att vika kommande sex månader; I BCI#4 presenterar vi också Snabbindex för november där följande kan läsas: * november var en bra försäljningsmånad med +6 procent; * systemkameror hade en bra försäljning i november. Se hela Butikschefsindex  BCI__4_2015.
  Press
 • läs mer
  Idag slår julhandeln på nätet nya rekord
  Med bara 16 dagar kvar till dopparedan’ är den 7 december den stora näthandlardagen. Elektronikbranschen har undersökt* i hur stor utsträckning svenska folket planerar att köpa julklappar på nätet och vad svenska folket önskar sig i julklapp. Dessutom avslöjar butikscheferna de verkliga ”årets julklapp”. Elektronikbranschens årliga julundersökning visar att framförallt familjer med barn i åldrarna 0-6 år kommer köpa julklappar på nätet. Hela 70 % av de tillfrågade uppger att man kommer julhandla på nätet. - En rimlig gissning är att en stor del av den näthandel vi ser i vår undersökning, den kommer ske idag när nätförsäljningen av julklappar väntas toppa näthandeln, säger Klas Elm, VD...
  Press
 • läs mer
  Högsta domstolen prövar otidsenlig kassettskatt
  Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i rättsfallet mellan Copyswede och TeliaSonera. Därmed är det fortfarande oklart om privatkopieringsavgiften – vardagligt kallad kassettskatten – enligt nuvarande lagstiftning utvidgas till att omfatta smarta mobiltelefoner. ElektronikBranschen välkomnar att HD uppfattar rättsläget som så oklart och så viktigt att de tar upp fallet. Konsekvensen av Svea hovrätts beslut i april – som var på samma linje som tingsrätten – skulle ha varit att Copyswede får ta ut kassetskatt för alla smarta mobiltelefoner som säljs i Sverige. Copyswede vill ta ut en avgift på 3,50 kronor per gigabyte för mobiltelefoner. Konsekvensen av Svea hovrätts beslut i april – som...
  Press
 • läs mer
  ElektronikBranschen välkomnar Samsungs överklagande
  ElektronikBranschen välkomnar Samsungs överklagande i mål om kassettskatten Samsung Electronics Nordic överklagade i början av veckan Solna tingsrätts dom i målet mellan Copyswede och Samsung, som får till konsekvens att privatkopieringsavgift ska betalas för datorer och surfplattor. ElektronikBranschen menar att privatkopieringsavgiften – vardagligt kallad kassettskatten – är otidsenlig, orättvis och ineffektiv. ElektronikBranschen välkomnar därför överklagandet. Enligt svensk lag ska privatkopieringsavgift bara tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga bilder. Att datorer inte är det framstår som självklart och det har också framgått i information från Justitiedepartementet. Det finns enligt ElektronikBranschen flera andra skäl som talar emot kassettskatten. För det första är...
  Press
 • läs mer
  Mobiltelefoner ökar igen
  Julhandeln närmar sig men redan nu ökar försäljningen av mobiltelefoner. Efter tre ganska dåliga månader försäljningsmässigt, ökade försäljningen av mobiltelefoner i oktober med hela 16 procent jämfört med samma månad 2014. Det medför att försäljningen ackumulerat för hela 2015 nu är 2,5 procent högre än förra året. - Mobiltelefonerna är loket som drar hela elektronikbranschen. Och att den produktkategorin går bra är viktigt för marknaden, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen. I övrigt är trenderna stabila. Surfplattor och datorer tappar medan försäljningen av ljudprodukter går bra, 23 procent över motsvarande period förra året, och för actionkameror är siffran nu + 40 procent. Även stora TV-skärmar har sålt...
  Press
 • läs mer
  RIT införs efter flyktingöverenskommelse
  Efter regeringens uppgörelse med oppositionen rörande flyktingsituationen utvidgas ROT-avdraget till att inkludera även IT-tjänster. Något som ElektronikBranschen arbetat för en längre tid. - Det är mycket glädjande att det nu finns en bred överenskommelse om nyttan av att inkludera IT-tjänster i hemmet i ROT-avdraget, säger Klas Elm VD på ElektronikBranschen. Regeringen skriver i överenskommelsen att ”en snabbare etablering på arbetsmarknaden underlättas genom lägre trösklar in på arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta utvidgas RUT-avdraget till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag).”
  Press
 • läs mer
  Kassettbandsskatten är otidsenlig
  I en tid när nästan all musik och video streamas via tjänster som Netflix och Spotify skulle ingen hävda att datorer och surfplattor är särskilt ägnade att kopiera musik och video. Ändå fastslår en dom i Solna Tingsrätt på onsdagen att det är lagligt att ta ut en straffskatt, så kallad privatkopieringsavgift, eftersom de också kan användas för just detta. Om domen i Solna tingsrätt på onsdagen inte överklagas och ändras är det uppenbart att lagen måste ändras. Kassettbandsskatten infördes ursprungligen för mer än 40 år sedan som en avgift på kassettband som användes för att kopiera LP-skivor. Den har sedan hängt med in i en...
  Press
 • läs mer
  Framtidstro bland butikscheferna
  Årets tredje undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; • framtidstron är stor, hela 88 procent av butikscheferna ser positivt på försäljningsutvecklingen i sin butik under kommande halvår, • 84 procent av butikscheferna upplever ett positivt försäljningsläge i sin butik just nu, • efterfrågan på ljudprodukter är fortsatt hög, • trådlösa högtalare och hörlurar är de produktkategorier som konsumenterna mest efterfrågar • mobiltelefoner ligger fortfarande på plus mot 2014 Hela BCI #3 hittar du här.  
  Press
 • läs mer
  Det blir ingen kemikalieskatt från årsskiftet
  Kemikalieskatten kommer inte att införas den 1 januari 2016 som föreslagits i en utredning som förra regeringen tillsatte. Det framgår av regeringens budget. För elektronikbranschens del handlade det om grupper av flamskyddsmedel. Branschföreningen har kritiserat utredningsarbetet och förslaget, både i uppvakningar och i remissarbetet. Sammanfattningsvis bestod vår kritik av förslaget att de miljömässiga effekterna uteblir men att svenska arbetstillfällen kommer att förvinna. Sverige är en för lite marknad för att produktionen ska ändras av en svensk nationell reglering. Exakt samma produkter kommer även fortsättningsvis säljas i Sverige som i övriga världen. Branschen föreslår istället att regeringen satsar resurser på att från Sverige via redan existerande och...
  Press
 • läs mer
  Actionkameror och trådlöst ljud lyser i höstmörkret
  Med september kom hösten, men även augusti var ganska mörk för hemelektronikmarknaden. Undantagen var ljudprodukter och aktivitetsanpassade videokameror. Hittills i år ligger försäljningen av ljudprodukter 27 procent över motsvarande period förra året. För actionkameror är siffran 39 procent. Även stora TV-skärmar har sålt bättre i år än i fjol. Detta till trots var branschens totala försäljning i augusti lägre än samma månad förra året. Årets ackumulerade försäljning av samtliga produktgrupper, i pengar räknat, ligger därmed nära 5 procent lägre än motsvarande period 2014. - Trådlöst ljud och actionkameror är de lysande undantagen i en annars mörk försäljningsperiod. Men det är också tydligt att intresset för smarta...
  Press
 • läs mer
  IFA igång - hur blir året?
  IFA är igång och 1645 utställare på 150,000 kvm visar vad som kommer att finns i svenska hemelektronikaffärer i höst och till jul. Till mässan kommer 140,000 fackbesökare och 95,000 konsumenter. Förväntningarna om försäljningen under året är ganska goda. Den globala försäljningen beräknas öka med 14% och i Europa, som utgör 17% av världsmarknaden, förväntas försäljningen öka med 4%. Globalt förväntas 28 miljoner Ultra HD TV säljas vilket är en ökning på 178% och nära 4 miljoner böjda TV-skärmar kommer att säljas under året. Säljsuccén med trådlöst ljud är självfallet inte bara ett svenskt fenomen, utan även globalt kommer försäljningen att öka 20% jämfört med...
  Press
 • läs mer
  Butikschefsindex #2
  Elektronikbranschens butikschefer förväntar sig att sommarens produkter blir trådlösa och bärbara ljudprodukter, actionkameror samt att smartphones behåller greppet om svenskarna efterfrågan.  Snabbindex visar att ljudprodukter sålde fortsatt bra i juni (+ 54 procent jämfört med motsvarande månad 2014). Framgångarna för actionkameror fortsätter också (+ 39 procent). Årets andra ButiksChefsIndex visar att Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar för bluetooth-högtalare och andra trådlösa och bärbara ljudprodukter kommer att fortsätta över sommaren. Försäljningen av actionkameror, dvs. videokameror specialanpassade för olika aktiviteter, t.ex. monterade på cykelstyret, hjälmen eller surfbrädan, förväntar sig branschen också en fortsatt bra eller ökande försäljning av. Men framförallt visar BCI tydligt att mobiltelefoner behåller greppet...
  Press
 • läs mer
  Maj var en regnig och bra månad
  Maj var en bättre månad i år. Försäljningen var 2,7 procent högre än maj förra året. Årets ackumulerade försäljning återhämtade sig därmed något och ligger under årets första fem månader 2,8 procent lägre än motsvarande period 2014. - Om det beror på att det var den regnigaste maj på 200 år vet jag inte. Men att svenskarna hållit sig i butikerna märks tydligt. Intresset för actionkameror, ljudprodukter och stora TV-skärmar förstärks, säger Klas Elm, VD på ElektronikBranschen. TV över 43 tum ligger 11 procent över fjolårets siffror och audioprodukter hela 23 procent över perioden januari till och med maj. Årets raket actionkameror ökar försäljningen även denna...
  Press
 • läs mer
  Bra drag i actionkameror
  Kategorin videokameror består nu till största delen av actionkameror och dessa har svenskarna på bred front hittat till. Den ackumulerade försäljningen under året är 40 procent högre än i fjol. - Aldrig har det fotats så mycket och nu lägger vi svenskar till rörliga bilder. Eftersom vi är ett aktivt folk, passar actionkameror oss bra, säger Klas Elm VD på ElektronikBranschen. Även audioprodukter sålde bra under april. Under årets första 4 månader var försäljningen 19 procent högre än under motsvarande period 2014. För många andra produktkategorier fortsätter de trender vi tidigare sett att stärkas. Svenskarna köper större TV-skärmar och efterfrågan av mindre minskar kontinuerligt. TV-skärmar över...
  Press
 • läs mer
  BCI #1 2015
  Idag släpps årets första Butikschefsindex och samtidigt publiceras Snabbindex för mars. Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; • datorer ökar försäljningen när surfplattor minskar, • intresset för smarta hem ökar, • försäljningen är stabil generellt och ökande för mobiltelefoner, stora TV-skärmar och ljudprodukter, • framtidstron är stor, • konsumenterna är intresserade av wearables, • butikscheferna anger att konsumenterna nu visar större intresse för laptops och datorer än för surfplattor, • Snabbindex för mars visar att actioncams är vinterns försäljningsraket. Hela ButiksChefsIndex hittar du här.
  Press
 • läs mer
  2,4 miljarder i kemikalieskatt föreslås
  Utredning lägger förslag om svensk kemikalieskatt.2,4 miljarder i kemikalieskatt föreslås Utredningens målsättning är att minska bland annat förekomsten av flamskyddsmedel i elektronik genom att fördyra de produkter som säljs i Sverige med 2,4 miljarder för konsumenterna, samt att addera 27 miljoner på företagens administrativa kostnader. Ändå tror utredningen att endast 0,4 procentenheter av den totala försäljningen av denna hemelektronik flyttas över till internationell e-handel. - Det är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen i en kommentar till förslaget. Den som tror att en skatt som fördyrar för svenska företag skulle påverka den globala produktionen av hemelektronik bör tänka om. Skatten...
  Press
 • läs mer
  MWC2015 – En spaning
  Ola Larsson spanar från Mobile World Congress (MWC) i Barcelona 2-5 mars 2015 Ekonomin På konferenserna under mässan kunde man bland annat höra Mark Zuckerberg, Facebook, berätta att gratis internettjänster kan hjälpa mobiloperatörer öka sina intäkter på tillväxtmarknader. Han förklarade att det Facebook-ledda initiativet internet.org har som målsättning att koppla upp alla på planeten (idag är cirka 40 procent uppkopplade) och menade att om mobiloperatörer erbjuder enkla internettjänster gratis kommer kunderna få smak på internet och bli mer villiga att betala för mobil data. Nätet På MWC2015 talades det om nästa generations mobilteknologi 5G (som också demonstrerades) och medan en del anser att det är väl tidigt...
  Press
 • läs mer
  Inget samband mellan elektromagnetiska fält och cancer
  EU:s tunga vetenskapskommitté har gått igenom forskningen vad gäller kopplingen mellan elektromagnetiska fält och hälsoproblem - igen. Kommittén konstaterar att det inte finns några samband mellan elektromagnetiska fält och till exempel cancer. EU:s vetenskapliga kommitté om framväxande och nyligen identifierade hälsorisker har gått igenom forskningsrapporter som publicerats. Kommittén konstaterar att alla dessa studier, inklusive över 700 som tillkommit efter 2008, inte ger något belägg för en koppling mellan elektromagnetiska fält och hälsoproblem. Studier om mobiltelefoner visar heller ingen ökad risk för hjärntumörer eller cancer i nacken eller huvudet.
  Press
 • läs mer
  Datorer gör come back - Snabbindex februari
  Efter att länge ha legat efter mobiler och surfplattor visar nu laptops och övrig PC ökad försäljning. Under årets första två månader var försäljningen 11 procent bättre än motsvarande i fjol. Den totala försäljningen av hemelektronik ligger fortfarande under 2014 (-2,3 procent), men variationen mellan produktgrupperna är stora. TV totalt sett backar medan stora TV-skärmar ökar. Laptops går bra medan surflattor minskar. − En tydlig trend är att ljudprodukter efterfrågas av svenska konsumenter, säger Klas Elm, VD ElektronikBranschen. Spotify har tagit över efter CD-skivan. Trådlösa högtalare, eller bra hörlurar, gör musiken mer rättvisa än mobilens små inbyggda, men också att TV-upplevelsen blir större med bra ljud...
  Press
 • läs mer
  Elgiganten vann i Marknadsdomstolen
  Marknadsdomstolen ger Elgiganten rätt mot KO. Enligt domen gjorde bolaget inte något fel när de i sin marknadsföring lockade konsumenter att köpa på kredit. Det var under 2013 som Konsumentombudsmannen, KO, stämde Elgiganten för att stoppa bolagets marknadsföring av krediter för köp av hemelektronik- och vitvaruprodukter samt kök. En reklamkampanj från Elgiganten stred, enligt KO, mot god kreditgivningssed. Enligt verkets uppfattning stred kampanjen därmed mot god kreditgivningssed och god marknadsföringssed samt att marknadsföringen var otillbörlig. Men Marknadsdomstolen gör en annan bedömning. Det finns inget stöd för att en genomsnittlig konsument inte skulle kunna göra en kalkyl på vad krediten skulle innebära för den egna ekonomin under kredittiden,...
  Press
 • Sveriges annonsörer
  läs mer
  Konsumentverket granskar branschens reklam
  Enligt tidningen Dagens Handel granskar Konkurrensverket just nu elektronikbranschens reklam. Enligt tidningen har aktörerna fram till 6 mars på sig att svara myndigheten på frågor om marknadsföring och faktiska försäljningspriser.
  Press
 • läs mer
  Inget avtal med Copyswede
  Inget avtal med Copyswede om kassettbandsskatten/privatkopieringsersättingen Som ni vet har vi under några månader förhandlat med Copyswede om ett nytt avtal rörande MP-3-spelare, dvd/bluray- spelare, set-top boxar, mediespelare och TV med inbyggda minnen. Vi ville uppnå en förenkling av avtalet och en klarare definition av vilka produkter som omfattas och inte omfattas av avtalet. Bägge parter var hela tiden överens om att behålla avgiftsnivåer, produktomfång och rutiner kring rapportering och betalning. Förhandlingarna strandade dock nyligen och vi erbjöds till slut endast en förlängning av befintligt avtal. Styrelsen tog den 17 februari beslut om att inte skriva på en förlängning av det tidigare avtalet. Vi är med andra...
  Press
 • läs mer
  Oförändrad trend men videokameror sticker ut
  Försäljningen av hemelektronik återhämtar sig sakta och flera produktgrupper visar förbättrad försäljning. Försäljningen av hemelektronik återhämtar sig sakta och flera produktgrupper visar förbättrad försäljning. Januaris försäljning av telefoner var 3,3 procent bättre än motsvarande månad 2014 och även laptops sålde bra, 7,8 procent bättre. Att svenskarna byter ut sina TV-skärmar mot större är också tydligt. Januaris försäljning av skärmar större än 42 tum är cirka 14,5 procent bättre än förra året. Även audioprodukter fortsätter att öka sin försäljning, upp 16,4 procent. Noterbart är också att laptopförsäljningen startade året bättre än surfplattorna. För hela hemelektronikmarknaden ligger dock försäljningen fortfarande under motsvarande månad 2014, men nu endast med 2,1...
  Press
 • läs mer
  Trendspaning från CES
  Klas ger i denna video en spaning och summering av CES 2015 från Las Vegas.
  Press
 • läs mer
  Videointervju med Steve Koenig
  En intervju med Steve Koenig från CEA under CES Unveiled i Las Vegas. Ni som var på årsmötet förra året känner igen Steve då han besökte oss i Sverige då.
  Press
 • läs mer
  CES 2015 – trender och summering
  Då var CES i Las Vegas över för denna gång. Trenderna är flera. Den första är att Internet of Everything är här. Allt kan digitaliseras. När sensorer, datalagring och överföring har blivit billigt är inte frågan längre vad som kan digitaliseras – utan varför. Det viktiga är på vilket sätt som den digitala världen kan göra den analoga världen bättre, smartare eller roligare. Den applikationen som faktiskt löser det – kommer att lyckas. När det gäller ljud och bild är det några buzzwords att hålla reda på – High Resolution Audio, High Dynamic Range och Quantum Dot. På ljudsidan är det naturligtvis trådlöst som gäller....
  Press
 • läs mer
  CES Dag 2 – stora och små företag
  Andra dagen innehöll mycket motsättningar. Jag besökte de största företagen och de minsta. Dagen började med ett möte med svenska startups. Svenska riskkapitalföreningen med Isabella de Feudis och Tomas Bennich i spetsen hade tagit med och samlat 50 personer där helt nystartade företag fick möta riskkapitalister och journalister. Många hade med sin första prototyp och andra en första leverans. Där fick vi se allt från VR-glasögon med den egna mobilen som intelligens, en teddybjörn vars hjärta slår i den takt som föräldern har, kringprodukter för Candy Crush Saga och mycket annat. Under dagen hann jag också med att besöka de riktigt stora drakarna; Samsung, LG, Philips...
  Press
 • läs mer
  CES dag 1
  Efter första dagen på mässan är det två begrepp som snurrar mest i huvudet – High Resolution Audio och High Dynamic Range. Bättre kvalitet på både ljud och bild. Det skulle jag säga är det som sticker ut efter denna första dag på mässan. High Dynamic Range (HDR) ger OTROLIGT mycket mer ljus i bilden, som ger bättre kontrast och bättre färg. Det ger verkligen en fantastisk bild. Nu kan hårdvarutillverkarna göra skärmar som ger denna teknik rättvisa. Nu gäller det bara att de som skickar ut materialet snabbt hänger på. Som vanligt förväntas Netflix och de andra OTT-leverantörerna komma först. Men jag vet att...
  Press
 • läs mer
  Nu startar mässan
  Idag startar mässan på allvar. Hittills har det varit stora presskonferenser och små minimässor (Digital Experience och Unveiled). Det man slås av är att frågan inte längre handlar om vad som kan digitaliseras – utan vilka digitaliseringar som det är någon nytta med. Internet Of Everything är här. Kombinera billig datalagring, uppkoppling och billiga små sensorer, så kan nästan allt digitaliseras. När då allt kan mätas, lagras och sändas vidare kommer frågan – varför? Förra året skrev jag om en sparkdräkt för bebisar som sände vidare temperatur, hjärtfrekvens, rörelse och ljud. En smartare lösning än babykameran alltså. När barnet har vaknat, blivit hungrig eller ledsen får föräldern ett...
  Press
 • läs mer
  Klas Elm bloggar från CES i Las Vegas
  I dag smygstartar världens största elektronikmässa, CES, i Las Vegas. Mässan startar med presskonferensen State of the Industry. Där kommer den amerikanska branschföreningen att redogöra för försäljningen av hemelektronik i världen. De kommer också att försöka peka ut några trender vi kan vänta oss av 2015. Jag kommer att bevaka denna presskonferens såväl som de många andra som sedan radar upp sig här. Det kommer att bli en tuff vecka, men kul. Förra året träffade jag Vince Neil från Mötley Crüe, får se vem man springer på i år...
  Press
 • läs mer
  Bauer drar igång DAB-sändningar

  Efter Sveriges Radio och Nent Group Radio drar även Bauer Media igång sändningar via DAB+.

  ska komma igång till sommaren. – I hela Europa växer lyssningen av digitalradio via DAB+. Det blir fantastiskt kul för lyssnarna i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svenskarna nätshoppar som aldrig förr – här är största vinnarna

  70 procent av alla svenskar handlar på nätet – rekordmånga. I fjol omsatte e-handeln 87 miljarder kronor, vilket är 10 miljarder mer än…

  av att snygga till siffrorna. Sett till den totala omsättningen är det hemelektronik som har växt mest under 2019, där en…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fem IT-trender som kommer att förändra branscher under 2020

  Företag fortsätter att utforska digitala tjänster, såsom IoT och maskininlärningsteknik, för att öka produktiviteten. Men för att…

  i utrustning, upptäckter och hantering av avancerade hot, samt Internet of Things (IoT). Maskininlärningssystem kommer att kräva…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Coronaviruset hindrar leveranser till Sverige

  Utbrottet av nya Coronaviruset i Kina påverkar flera svenska företag. Hemelektronikföretaget NetOnNet i Borås är ett av företagen som fått…

  Utbrottet av nya Coronaviruset i Kina påverkar flera svenska företag. Hemelektronikföretaget NetOnNet i Borås är ett av företagen…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fler väljer att betala för sin underhållning

  Allt färre använder illegala digitala tjänster för att se på film, tv, spela eller lyssna på musik och ljudböcker. Sedan 2017 har antalet…

  är att konkurrensen ökar ytterligare 2020 säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. På bild: Antal hushåll som abonnerar på en…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Coronaviruset kan skapa varubrist – hemelektronik en utsatt bransch

  Coronaviruset sinkar leveranser till svenska butiker, skriver Svenska Dagbladet. Minskad produktion i Kina innebär färre fraktfartyg….

  Coronaviruset kan skapa varubrist – hemelektronik en utsatt bransch

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Framtid med 5G väcker förväntan - och hat

  Sörmland Under 2020, är det sagt, ska 5G lanseras i landet. Men innan Post- och telestyrelsen, PTS, auktionerat ut 5G-frekvenserna är det…

  att surfa, men det branschen talar om är att 5G möjliggör “internet of things”, IOT. Mobiloperatören Telenor skriver på sin…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Elektronik och leksaker vinnare i julhandeln

  Det råder tuffa tider för modebranschen samtidigt som hemelektronik och leksaker säljer bättre än vanligt. När röken nu lagt sig efter…

  . Men i flera branscher verkar stark försäljning på readagen och i julhandeln gå hand i hand. Ett exempel är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Tunga smällen: ”Mycket besvärlig decemberförsäljning”

  Dålig avslutning för de fysiska butikerna.

  för Svensk Handel Stil, i ett pressmeddelande. “Black Friday har befäst sin roll” Black Friday som i år i princip…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Eva Wieselgren: Nya prylar vi kanske inte behöver

  KrönikaEn bukfettmätare och ett hundträningssystem för tv:n. På hemelektronikmässan CES i Las Vegas visas prylar som kanske blir succé….

  KrönikaEn bukfettmätare och ett hundträningssystem för tv:n. På hemelektronikmässan CES i Las Vegas visas prylar som kanske blir…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  TP Vision och Samsung kommer erbjuda Filmmaker Mode i år. Stänger av motion smoothing och annat trams

  UHD Alliance presenterade Filmmaker Mode i augusti och systemet gör att kompatibla TV-apparater stänger av motion smoothing och annan…

  com + UHD Alliance presenterar Filmmaker Mode Snart vet din tv hur regissören vill att filmen ska visas Branschorganisationen…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Black Friday-effekten uteblev – försäljningen sjönk i november

  Redan Plus/Premium-prenumerant? Logga in här! Per månad 99 kr Köp Plus Förnyas med 99 kr/månad Per år (faktura för företag ex. moms)…

  Black Friday-effekten uteblev – försäljningen sjönk i november

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  CES: Smart badrumsmatta håller koll på både vikt och hållning

  Varför ha både en våg och en badrumsmatta när man kan få båda sakerna i en och samma produkt?

  Konsumentelektronikmässan CES i Las Vegas är i full gång, och med den kommer som alltid mängder av presentationer av mer eller…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Konsumenter shoppar vidare – trots köpskam

  Black Friday gav skjuts i försäljningsvolymerna under november. Samtidigt lider sällanköpshandeln av fortsatt prispress. Försäljningen mätt…

  Svenska konsumenter gillade att shoppa loss under Black Friday. Försäljningsvolymen i handeln ökade med 1,3 procent under november…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Snart börjar CES 2020! Vinterns prylfest är här!

  Nästa vecka är det dags för vinterns prylfest i Las Vegas, CES. De tre bokstäverna står för Consumer Electronics Show och det är en mässa…

  som det som händer i den öppna delen av båsen. CES är alltså konsumentelektronik och något som tagit mer och mer plats på mässan…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Apple överväger sluta sälja Iphone i Ryssland

  Efter att Rysslands president Vladimir Putin undertecknat landets nya lag om att det måste finnas rysk mjukvara förinstallerad på den…

  nya lag om att det måste finnas rysk mjukvara förinstallerad på den konsumentelektronik som säljs i landet, så överväger nu Apple…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Var tredje svensk nappade på Black Friday-rean

  Black Friday satte åter nya rekord och omsättningen landade på 7,1 miljarder kronor. Ganska exakt var tredje svensk fyndade varor fredagen…

  fler än motsvarande helg efter Black Friday 2018. ”Inför årets Black Friday diskuterades…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nytt shoppingrekord under Black Friday

  Totalt handlade var tredje svensk varor och mer än hälften av inköpen gjordes via internet.

  2 980 kronor där kläder och hemelektronik var de mest populära varorna. För Postnord innebar Black Friday att volymerna…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Allt fler handlar med mobilen på Black Friday

  Mjukvarujätten Adobe har genomfört en omfattande analys av shoppingbeteendet under Black Friday i USA, och konstaterar att betydligt fler…

  Mjukvarujätten Adobe har genomfört en omfattande analys av shoppingbeteendet under Black Friday i USA, och konstaterar att…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Snedsteg att utvidga kemikalieskatten

  Debatt För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv…

  arbetstillfällen i Sverige. Trots detta vill regeringen införa en kemikalieskatt på kläder och skor, vilken enligt…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Postnord tar in 3 000 anställda på Black Friday

  Postnord har tagit in 3 000 extra medarbetare och skapat 160 nya ombud för att hantera paketflödet inför julhandeln och readagen Black…

  skapat 160 nya ombud för att hantera paketflödet inför julhandeln och readagen Black Friday på fredag, skriver Dagens Industri. –…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  160 nya ombud ska rädda Postnord från paketkaos

  Att Black Friday ligger en vecka närmare jul jämfört med i fjol kommer slå rejält mot julhandeln, spår Pricerunner som väntar sig ett…

  Black Friday avslutas första på Cybermonday, den 2 december.” I USA tacklar många problemet med att utöka Black Friday…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Postnords vädjan till e-handlarna inför Black Friday: ”Skippa luften i paketen”

  Redan Plus/Premium-prenumerant? Logga in här! Per månad 99 kr Köp Plus Förnyas med 99 kr/månad Per år (faktura för företag ex. moms)…

  Postnords vädjan till e-handlarna inför Black Friday: ”Skippa luften i paketen”

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Spotify går om Apple – är nu största poddplattfomen i Sverige

  Spotify springer om Apple som den största poddplattformen i Sverige. Det visar en undersökning från analysföretaget Mediavision.

  Anchor. En satsning som nu har gett resultat. Analysföretaget Mediavision har undersökt den svenska ljudmarknaden – och för första…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Mobillådan ”Årets julklapp” – de sålde över 200 stycken direkt

  “Flera modeller tog slut”.

  till jul och den kommer garanterat att inkluderas i vårt erbjudande under Black Friday-dagarna som startar på söndag. Annons…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Elektronikkedjan byter namn efter 56 år – och bildar ny jätte i Sverige

  Audio Video ska byta namn till Elon Ljud & Bild. Med detta och med ett varumärkessamarbete mellan Elon Group och Electra Gruppen får…

  . De skriver vidare att ”nu utökas samarbetet ytterligare då Electras hemelektronikkedja Audio Video efter 56 år byter namn till…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Postnord rustar inför Black Friday

  Förra året passerade nära en miljon paket Postnords olika terminaler under Black Friday-helgen. För att klara de ökade volymerna fram…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Framtidstron i detaljhandeln vänder nedåt

  Framtidstron i både butiks- och e-handeln minskar. Svag tro på framtida lönsamhet och en sviktande anställningsvilja gör att…

  , detta trots att Black Friday och julhandeln väntar runt hörnet. – Handlarna blickar förvisso fram mot jul och Black…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Handlare byter strategi inför Black friday – vill rädda julhandeln

  Förra året valde många att handla sina julklappar redan i november på Black friday. Men i år byter handlarna strategi för att rädda…

  av handeln på Black friday varje år. – Det kommer absolut inte att bli en fördubbling i år. Handlarna ser nu över sin Black…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Black Friday nya startskottet för julhandeln

  Vi handlar våra julklappar allt tidigare och de senaste åren har försäljningen i november ökat – framför allt under Black Friday.

  och enligt Johan Davidsson, chefsekonom på Svensk Handel är Black Friday numera ett av de viktigaste försäljningstillfällena för…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Flamskyddat vanvett

  Behöver du köpa nya vitvaror? Synd för dig. Sedan i höstas är det ännu dyrare att handla nya elektroniska produkter med flamskydd på. Något…

  , och många väljer därför att beställa från utlandet istället. Eller som Klas Elm, vd för Elektronikbranschen, uttryckte det när…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Singlarnas dag – så mycket sålde Alibaba för under 9 timmar

  Alibabas försäljning översteg 200 miljarder kronor under shoppinghögtidens första nio timmar.

  utan har endast pågått i tio år. Dagen brukar jämföras med Black Friday och Cyber Monday i USA. Läs även: Alibabas…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Årets julhandel: Sex av tio köper julklappar på nätet

  De som e-handlar e-handlar allt mer.

  Black Friday utgör dock hemelektronik den populäraste kategorin. I år kommer tre av tio svenskar handla något i samband…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hej då Audio Video – här är första Elon Ljud & Bild: ”Konkurrera med priser”

  Hemelektronikkedja öppnar i Mirum galleria: ”Finns ingen sådan butik på området” Mirum galleria förstärker utbudet med hemelektronik. Det…

  Hemelektronikkedja öppnar i Mirum galleria: ”Finns ingen sådan butik på området” Mirum galleria förstärker utbudet med…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Global konkurrens ökar pressen på lokala aktörer

  Svensk streamingmarknad växer snabbt. Mediavisions analys av tredje kvartalet visar att prenumerationstjänsterna nu finns i 54% av…

  . Med rekordstora innehållsinvesteringar lär konkurrensen på streamingmarknaden tillta ytterligare, säger Marie Nilsson, VD på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nyköpings enda musikaffär stänger

  Sten Österlund som är butikschef på 4 Sound berättar om hur det känns att kedjan gått i konkurs. – Jag har jobbar här i 37 år så att det…

  en svår bransch. – Överlag så är det ju svårt i den här elektronikbranschen och det är många faktorer som spelar in. Vår bransch är extremt

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Så ska Apotek Hjärtat eliminera luft i paketen: ”Rätt väg att gå”

  Tar hjälp av senaste tekniken.

  offen” visades en stor bild på hur det såg ut en vanlig tisdag efter Black Friday på en av Postnords terminaler. Över 500 000 paket låg till

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensken väntas spendera 2630:- SEK under Black Friday 2019

  Amazon Sverige eller inte. Black Friday kommer i alla fall till Sverige. Och Picodi har släppt mer information om hur svenskarna ser på…

  Black Friday-shoppingens aktivitet når sin höjd vid kl 22:00 i Sverige. Kl 20:00 globalt. Rabatten i genomsnitt är 45% under Black Friday i

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Så här mycket längre räcker batteriet om du kör mörkt läge. Rejält mycket längre faktiskt!

  YouTube-kanalen PhoneBuff testar här om en iPhone XS Max med iOS 13 i mörkt läge håller batteriets laddning längre än en som körs i ljust…

  iPhone 11 har, påverkas inte alls lika mycket. Anledningen till det är att en OLED-skärm helt kan stänga av ljuset på en pixel som är svart.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Debatt: ”Risk att Sverige halkar efter ytterligare inom mobiltelefoni”

  Sverige är inte längre världsledande inom mobil teknologi. Därför är regeringens ambition att bli världsledande inom nästa generations…

  viktigt ur ett miljöperspektiv, men det är också en förutsättning för ”internet of things” (IOT), där sensorer kan klara sig många gånger

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

  Kemikalieinspektionen meddelar att effekterna av kemikalieskatten på elektronik nu ska undersökas. Syftet är att ta reda på om skatten har…

  Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Oväntade beskedet – färre satsar på Black Friday: ”Kanske inte var en helt lyckad idé”

  Knappt sex av tio inom sällanköpshandeln planerar att ha erbjudanden under Black Friday. Det är färre än i fjol, visar Markets nya…

  Knappt sex av tio inom sällanköpshandeln planerar att ha erbjudanden under Black Friday. Det är färre än i fjol, visar Markets nya

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Skatten utreds

  Nu kommer effekter av kemikalieskatten att utredas. Det är Kemikalieinspektionen som ska jämföra produkter före skattens införande och…

  . Läs mer Stora avfallsdagen Den 1 juli 2017 infördes en kemikalieskatt på viss elektronik med syftet att minska tillgången och

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Black Friday 2019: Då är det – 7 saker du måste tänka på

  Black Friday bara växer och växer. Allt mer pengar spenderas, och många siktar på att göra kap. Men det finns också fällor att gå i – här…

  för julhandeln. Visa mer Visa mindre 5. Följ 40-regeln Black Friday är mest känd för att vara elektronikprodukternas

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Utkast till strategi marksänd tv (MPRT)

  Yttrande till: Myndigheten för press, radio och tv Datum: 2019-04-30 Diarienummer: 2019/0123 Beslutande: Malin Ekman Aldén…

  säkerställas att frekvensutrymme för tillgänglighetsfunktioner finns att tillgå i marknätet för de fall det ställs krav på tillgänglighet.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Elgigantens HR-chef prisad

  Hemelektronikkedjan har Sveriges bästa HR-chef enligt HR Föreningen.

  Hemelektronikkedjan har Sveriges bästa HR-chef enligt HR Föreningen.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Så sålde hemelektronik i september

  Läs mer

  förändringar i försäljningen av hemelektronik under september, konstaterar Elektronikbranschen. Ökade gjorde bland annat försäljningen av

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Mobiler fortsätter minska

  Det var små förändringar i försäljningen av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan…

  av hemelektronik under september. Ökade gjorde till exempel försäljningen av datorer, medan mobiltelefoner uppvisade minskade siffror. –

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  SD betalar kommunstöd med kapat bistånd

  SverigeSverigedemokraterna vill höja statsbidragen till kommunerna med tio miljarder kronor 2020 och ytterligare åren därefter. Kapat…

  föräldraförsäkring, 2,7 miljarder., Slopad flygskatt och kemikalieskatt samt ingen plastpåseskatt minskar intäkterna med 4,4 miljarder.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Debatt: Det är ett näringspolitiskt snedsteg att utvidga kemikalieskatten

  För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv och…

  kilo för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara är 440 kronor. Det är i sig ett angeläget ändamål att vilja minska mängden

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Tvinga producenterna ange prylars livslängd

  MP: Använd teknikutvecklingen och förläng livet på planeten

  + FÖLJ Per Bolund + FÖLJ Emma Hult + FÖLJ Konsumentelektronik + FÖLJ Konsumtion och klimat + FÖLJ Konsumism + FÖLJ Miljöfrågor + FÖLJ LÄS

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Därför gynnar en kemikalieskatt den svenska klädindustrin

  DebattSkatt på företagande möts sällan av jubel från näringslivet. Men alla skatter är inte likadana. I fallet med kemikalieskatt på kläder…

  med den redan existerande elektronikskatten, som tyvärr även beskattar vissa säkra alternativ och därmed fått branschen att reagera högljutt

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Här lägger svensken sina nätpengar

  Onlinehandeln ökar, knappast oväntat. Men hur mycket pengar lägger svenskarna på sport? Vi har hela listan baserat på senaste…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Återbruksprojektet fixoteket avslutas i september

  De fyra fixotek som startades för ett och ett halvt år sedan kommer nu byta form. Projektet som nått sin ände har utvärderats och…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu överger också de äldre linjär-tv – och SVOD växer sig större än AVOD

  Tittartappet för linjär-tv accelererar. Samtidigt står det klart att reklamfria streamingtjänster slukar över hälften av svenskarnas…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Efter nej till slopad värnskatt - här är skattesänkningarna KD vill ha

  KD säger nej till de stora skattesänkningar Centern och Liberalerna fått igenom. I stället vill partiet se sänkt skatt för breda…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Konsumenter vill ha märkning om varors livslängd

  Företag borde ge mer information om produkters hållbarhet och kvalitet. Det kräver både organisationer och enskilda konsumenter efter Ekots…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  IVL släpper bok om elavfall för gymnasiet

  Mobiltelefoner, tv-apparater, vitvaror och datorer hör till de vanligaste produkterna i avfallsströmmen i världen, och de ökar. Varje år…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Konstruera för ökad återanvändning

  Läs mer

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Sverige behöver bättre designade miljöskatter

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stjärnregissörerna har fått nog – vill sätta stopp för dåliga bildinställningar i nya tv-apparater

  En ny bildinställning till tv-apparater ska göra det enklare för konsumenten att få till rätt bild hemma.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Ledare: Varken grönt eller skatteväxlat

  Det finns ett brett politiskt stöd för en så kallad grön skatteväxling: skattehöjningar på miljöskadliga aktiviteter i utbyte mot…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fossilfria hörlurarna är gjorda av svamp och jäst

  Konsumentelektronik måste inte bestå av oljebaserad plast. Forskare har använt sig av svamp och jäst för att tillverka ett par fossilfria…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatterna sågas: Förstör för företagen och hjälper inte miljön

  Miljöskatterna kritiseras för att de skadar svenska företag och inte hjälper miljön. Nu bedömer experter som fPlus har pratat med att det…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Nej – 3 000 är ingen låg avgift på en mobil”

  SLUTREPLIK. Att kalla 3000 kronor, eller ungefär 20 procent av priset för en ”låg avgift” anser jag är grovt felaktigt….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

  Piratkopiering ska straffas. Det menade regeringen som 2012 införde en avgift för tillverkare och nätföretag. Men trots att det knappt är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

  Piratkopiering ska straffas. Det menade regeringen som 2012 införde en avgift för tillverkare och nätföretag. Men trots att det knappt är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

  Piratkopiering ska straffas. Det menade regeringen som 2012 införde en avgift för tillverkare och nätföretag. Men trots att det knappt är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

  Piratkopiering ska straffas. Det menade regeringen som 2012 införde en avgift för tillverkare och nätföretag. Men trots att det knappt är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

  Piratkopiering ska straffas. Det menade regeringen som 2012 införde en avgift för tillverkare och nätföretag. Men trots att det knappt är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Copyswede: ”Siffrorna är rena spekulationer”

  REPLIK. Douglas Ahlberg, ordförande för MUF Östermalm, skriver att privatkopieringsersättningen bör avskaffas, men har flera faktafel.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Copyswede: ”Siffrorna är rena spekulationer”

  REPLIK. Douglas Ahlberg, ordförande för MUF Östermalm, skriver att privatkopieringsersättningen bör avskaffas, men har flera faktafel.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Copyswede: ”Siffrorna är rena spekulationer”

  REPLIK. Douglas Ahlberg, ordförande för MUF Östermalm, skriver att privatkopieringsersättningen bör avskaffas, men har flera faktafel.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Copyswede: ”Siffrorna är rena spekulationer”

  REPLIK. Douglas Ahlberg, ordförande för MUF Östermalm, skriver att privatkopieringsersättningen bör avskaffas, men har flera faktafel.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Copyswede: ”Siffrorna är rena spekulationer”

  REPLIK. Douglas Ahlberg, ordförande för MUF Östermalm, skriver att privatkopieringsersättningen bör avskaffas, men har flera faktafel.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

  Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

  Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

  Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

  Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

  Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

  DEBATT. När gammal lagstiftning möter ny teknik kan det bli dyrt för säljare och konsumenter. Avgifter på 3 000 kronor och uppåt kan…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare” Debattinlägg · Om vad som krävs för att undvika butiksdöden

  ”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare” Debattinlägg · Om vad som krävs för att undvika butiksdöden

  ”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare” Debattinlägg · Om vad som krävs för att undvika butiksdöden

  ”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare” Debattinlägg · Om vad som krävs för att undvika butiksdöden

  ”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensk Handels vd: ”Låt svenska handlare bli vinnare” Debattinlägg · Om vad som krävs för att undvika butiksdöden

  ”Trots att svenska handlare håller världsklass kommer det att bli tufft att möta de många globala e-handelsföretag som vill ta nya…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Hög tid för bättre designade miljöskatter

  SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Fel att satsa på en enda stor skattereform

  SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatter måste designas bättre

  SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  HUI i Almedalen

  På söndag den 30 juni går årets Almedalsvecka av stapeln. Med tusentals evenemang och tiotusentals besökare är Almedalsveckan Sveriges…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskattens tak höjs med 37,5 procent – beslut av riksdagen

  Förändringen träder i kraft 1 augusti.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Riksdagen klubbar höjning av kemikalieskatt

  Det blir en höjning av kemikalieskatten på hemelektronik och vitvaror. Det handlar om en höjning på 37,5 procent eller upp till 110 kronor…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten höjs ytterligare 1 augusti

  Riksdagen säger ja till vårändringsbudgeten

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stora tv-apparater gav kedjorna ett majlyft

  Bra fart på stora dyra tv-apparater gav kedjorna en stark uppgång under maj. Men trots det är inte allt frid och fröjd.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatt slår mot lokala handlare

  SKATT Elektronik- och vitvarubranschen präglas av små marginaler och tuff konkurrens. Nu drabbas branschen dessutom av en höjd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Nu 10 miljoner streamingabonnemang i Norden

  Streaming växer starkt i Norden även 2019.  Allt fler skaffar streamingtjänster och sedan förra våren har 800 000 nya hushåll tillkommit….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker

  På söndag är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Vänsterpartiet, som berättar om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker

  På söndag är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Vänsterpartiet, som berättar om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker

  På söndag är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Vänsterpartiet, som berättar om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker

  På söndag är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Vänsterpartiet, som berättar om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Vänsterpartiet: Förbjud hormonstörande ämnen i alla leksaker

  På söndag är det EU-val. Miljö & Utveckling pratar med Vänsterpartiet, som berättar om vilka miljö- och klimatfrågor de vill prioritera i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Så inleddes e-handelsåret 2019

  Tvåsiffriga tillväxttal för hemelektronik, mode, inredning, sport och dagligvaror, enligt e-barometern för första kvartalet 2019.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Förvånande styrkebeskedet från hemelektronikhandeln – kraftig tillväxt online

  E-handeln fortsatte att växa under första kvartalet. En av de branscher som utvecklades bäst var hemelektronikhandeln. ”Det är förvånande”,…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten slår hårt mot svenska företag

  Elektronikhandeln drabbas hårt av den kemikalieskatt som kommer att höjas ytterligare i augusti. Elektronikhandeln drabbas hårt av den…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Frän kritik mot kemikalieskatt på skor och kläder

  GRÖN SKATTEVÄXLING. Regeringen förbereder en skatt på skadliga kemikalier i skor och kläder. “Det vore en farlig väg att gå” säger Mats…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Skattereform för en ny svensk modell

  Moderaterna presenterar en vårbudget och en skattereform som tar tag i Sveriges problem. Vi föreslår ökade resurser till bland annat…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  DN Debatt. ”Sex utgångspunkter för en moderat skattereform”

  DN DEBATT 29/4. Moderaterna presenterar en vårbudget och en skattereform som tar tag i Sveriges problem. Vi föreslår ökade resurser till…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Spaning: Sporthandeln – Nästa bransch in i inflection point

  Inflection point, tidpunkten vid vilken all tillväxt sker på nätet, är snart verklighet för sporthandeln. Bokhandeln och elektronikhandeln…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kritiserad skatt blir snart verklighet: ”Obegripligt”

  Den nuvarande skatten kommer att utvidgas och börja gälla på fler produkter i framtiden.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Liknande den som finns på hemelektronik

  Ett av regeringens förslag för den så kallade “gröna skatteväxlingen ” är att införa en kemikalieskatt på kläder och skor rapporterar DN….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Apple fyrdubblar återvinningen av Iphone

  Daisy, Apples nya robot för att demontera Iphone, kan nu ta isär 15 olika modeller och varje robot hanterar 200 telefoner i timmen. iPhone…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Regeringen vill ha kemikalieskatt på kläder

  Regeringen vill ha en särskild skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor. En särskild utredare ska ta fram förslag för hur en sådan…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Utredning om att beskatta skadliga kemikalier i kläder och skor - Regeringen.se

  Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Analytiker: AI-högtalare förbi surfplattor år 2021

  Antalet installerade AI-högtalare kommer att överstiga antalet aktiverade surfplattor inom bara två års tid. Det är åtminstone vad…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten raderade ut hela rörelseresultatet

  E-handelsjätten får hela rörelseresultatet utraderat. Ett annat företag betalar miljonbelopp varje månad. fPlus har tagit fram statistik…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ​Låt elektroniken leva längre!

  Elektronikprylar är något vi gärna byter ofta, men elektronikbranschen kräver stora mängder naturresurser.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Så ska säkerheten höjas för inlämnade mobiler

  KonsumentTillhör du dem som samlar gamla mobiler på hög? Du är inte ensam. Ibland gör man så på grund av oro för att personlig information…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  EU:s upphovsrättsdirektiv slutligt antaget

  EU:s upphovsrättsdirektiv antogs slutligen av ministerrådet och svenska riksdagens nej räckte inte till att hindra detta. Det är nu upp…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

  SKATTER “Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till”, säger Hasse Niva, som är…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Våra prylar kan bli dyrare med nya budgeten

  När regeringen igår presenterade vårändringsbudgeten fanns bland annat ett förslag som innebär att kemikalieskatten på hemelektronik och…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  "Grön skatteväxling – vägen till ett klimatsmart samhälle"

  DEBATT. Liberalerna har anammat Parisavtalets princip om att förorenaren ska betala. Vi satsar på grön skatteväxling istället för att…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Regeringen höjer kemikalieskatten på elektronik i vårbudgeten 2019

  Regeringen går vidare med sin föreslagna höjning av kemikalieskatten med upp till 37,5 procent, från dagens 320 till 440 kronor exklusive…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stark kritik mot nya skatten: "Hotar jobben"

  Till sommaren väntas skatten höjas – så mycket dyrare blir det för konsumenter.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Nu höjer vi skatten” – tuffare för industrin

  Regeringen presenterar nu flera skattehöjningar som föreslås träda ikraft redan den 1 augusti 2019. Den planerade vårändringsbudgeten är en…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Budgeten: Två miljarder till miljö och klimat

  När regeringen och partierna bakom januariöverenskommelsen i dag levererar sin första budget blir det drygt 4,5 miljarder till bland annat…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Januariavtalet är ett hån mot landsbygden

  Debatt. För landsbygden är januariavtalet inget mindre än ett hån. Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet höjer skatter och pålagor utan…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  ”Nu höjer vi skatten” – tuffare för industrin

  “Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet”

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Höjda miljöskatter i vårbudgeten - Regeringen.se

  Höjd skatt på diesel som används i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk samt en höjning av…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Höjda miljöskatter räddar inte miljön

  LEDARE. I vårbudgeten på onsdag kommer flera miljöskatter att höjas. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Regeringen höjer skatten på kylskåp och tvättmaskiner till 550 kronor

  Regeringen och de stödjande partierna i JÖK:en höjer i vårbudgetpropositionen skatten på nödvändigheter som kylskåp och tvättmaskiner till…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten bör avskaffas

  KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter….

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Jurist: Kemikalieskatten är ingen äkta miljöskatt

  Regeringen måste backa från sitt förslag att höja kemikalieskatten och istället göra en grundlig utvärdering. Skatten på elektronik och…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Ledare: Tryck ”eject” på kassettskatten

  Skatten på kassetter är lika förlegad som kassettbanden själva.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  "Kemikalieskatten motverkar cirkulär ekonomi"

  DEBATT. Kemikalieskatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Höjd skatt kan hota redan utsatt bransch

  Regeringen har beslutat att höja kemikalieskatten på elektronik ytterligare. Enligt Svensk Handel hotas därmed jobb inom svensk…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalier

  Kemikalielagstiftningen måste utgå ifrån försiktighetsprincipen. Samarbetet är nödvändigt för att vi tillsammans ska kunna arbeta fasa ut…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Tryggt med tryckt elektronik – bilindustrin ger lyft

  NORRKÖPING Enklare, billigare och mer miljövänligt. Nu börjar tryckt elektronik ersätta traditionell elektronikproduktion – inte minst inom…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Januariavtalet ett hån mot landsbygden

  Vi kan nu börja se följderna av januariöverenskommelsen som med kirurgisk precision slår mot vanliga människors vardag på landsbygden. Den…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Göteborg i bottenligan för insamlat elavfall

  Göteborg är bland de kommuner i Sverige som samlar in minst elavfall per invånare. Det visar El-kretsens statistik i sin nysläppta…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Allt fler datorer får senaste TCO-certifieringen

  Inköpare som vill köpa socialt och miljömässigt hållbara datorer får allt mer att välja på i takt med att fler modeller certifieras enligt…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

  I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår. Inrego har…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Skapa en giftfri miljö

  Debatt DDT förbjöds för 50 år sedan i dag. Försiktighetsprincipen måste vara utgångspunkten, skriver Maria Gardfjell och Jenny Lundström…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Debatt: Höjningen av kemikalieskatten slår ut 2 000 jobb

  Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten med ytterligare 30–40 procent på elektronikvaror riskerar att slå ut 2 000 jobb i den…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  "Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande"

  DEBATT. Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten på elektronikvaror slår hårt mot svenska företag samtidigt som de positiva…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Stark kritik mot nya skattehöjningen: "Borde tänka om"

  Mycket dyrare elektronik och tusentals förlorade arbetstillfällen. Det är summan av den planerade skattehöjningen, enligt en ny rapport.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Ny kemikalieskatt sågas av Svensk Handel

  Regeringens planerade kemikalieskatt kritiseras av Svensk Handel som befarar att företag inom den redan pressade elektronikbranschen slås…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Svensk Handel: "Kemikalieskatten äventyrar svenska företag och jobb"

  Branschorganisationen menar att höjd kemikalieskatt skulle slå hårt mot detaljhandeln i förlorade arbetstillfällen och intäktsbortfall.

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Debatt: Beslut som slår direkt mot landsbygden

  Vi kan redan nu se följder av Januariöverenskommelsen som med kirurgisk precision slår mot vanliga människors vardag på landsbygden. Den…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Branschen: Höjd kemikalieskatt käkar upp slopad arbetsgivaravgift

  Att arbetsgivaravgiften slopas för unga under 18 år är positivt, menar Svensk Handels vd Karin Johansson, i en intervju med tidningen…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Billigare att anställa unga – men Svensk Handel efterlyser mer

  Regeringen och dess samarbetspartier sänker kostnaderna för att anställa unga. ”Det är positivt att de gör något”, säger Svensk Handels vd…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Skatterna som kan komma att höjas

  Partierna i regeringsöverenskommelsen ska börja diskutera en skattereform. Nu varnar organisationen Skattebetalarna för att det kan slå…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Miljöskatterna påverkar inte köpen

  ÅsikterNu har vi en ny handlingskraftig regering på plats och återigen tar de krafttag för miljön. Hur?

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Mycket skatt, till vilken miljönytta?

  KOMMENTAR Överenskommelsen mellan C, L, S och MP innehåller många förslag som kommer att påverka företagen. Vi på Svenskt Näringsliv kommer…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Kritiken mot mardrömsskatten hårdnar

  Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik. Förslaget har nu gått ut på remiss. Men branschen är djupt kritisk och anser att…

  Läs mer

  Mediebevakning
 • läs mer
  Branchen: ”Högre skatt dödar svensk detaljhandel”

  Regeringen vill höja kemikalieskatten på elektronik. Förslaget har nu gått ut på remiss. Men branschen är djupt kritisk och anser att…